ALFABETYCZNY SPIS SERII

1. Album jubileuszowe utworów wokalnych Bolesława Dembińskiego
1a. Akademicka Biblioteka Regionalna
2. Album Karykatur „Akademika”
3. Album przemysłu i handlu Wielkopolski, Prus i Śląska
4. Analecta Byzantina
5. Apostolstwo Liturgiczne
6. Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Posen
7. Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego Uniwersytetu Poznańskiego
8. Aus Lissas Vergangenheit. Quellen und Forschungen zur Geschichte Lissas
9. Ärztliche Standesfragen
9a. Badania Geograficzne. Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego
10. Beiträge zur Volkskunde der Provinz Posen
10a. Beiträge zur Statistik der Stadt Posen
11. Bezpłatny dodatek do „Gazety Narodowej Ziemi Kościańskiej”
11a. Bezpłatny dodatek do Gazety Rawickiej
12. Bezpłatny dodatek do „Gazety Polskiej”
12a. Bezpłatny dodatek do „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”
12b. Bezpłatny dodatek do „Nowego Przyjaciela Ludu”
12c. Bezpłatny dodatek do Nowego Kuriera [Poznańskiego]
13. Bezpłatny dodatek do „Orędownika”
13a. Bezpłatny dodatek do „Przeglądu Graficznego”
14. Bezpłatny dodatek do „Przyjaciela Ludu”
14a. Bezpłatny dodatek do „Wielkopolanina”
15. Bezpłatny dodatek do „Głosu Leszczyńskiego” i „Głosu Polskiego”
15a. Bezpłatny dodatek tygodniowy do Orędownika Wielkopolskiego w Poznaniu
16. Biblioteczka Akcji Katolickiej
17. Biblioteczka Amerykańska Niepospolitych Zdarzeń, Przygód, Awantur, Śledztw i Dociekań
18. Biblioteczka Ascetyczna OO.Oblatów
19. Biblioteczka Charytatywna
20. Biblioteczka dla Dziatwy Polskiej
21. Biblioteczka dla dzieci
22. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży
23. Biblioteczka dla ludu pracującego
24. Biblioteczka Dzieci Poznańskich
25. Biblioteczka gospodarcza
26. Biblioteczka Harcerska
27. Biblioteczka Historyczno-Wojskowa dla Wszystkich
28. Biblioteczka Katolicka
29. Biblioteczka Koła Slawistów im.Jana Baudouina de Courtnay Uniwersytetu Poznańskiego
30. Biblioteczka Kresowa
31. Biblioteczka Liturgiczna
32. Biblioteczka Misyjna
33. Biblioteczka Misyjna OO.Oblatów
34. Biblioteczka Organizacyjna
35. Biblioteczka Oświatowa dla Młodzieży
36. Biblioteczka Piśmiennictwa Polskiego
37. Biblioteczka Polityczno Narodowa
38. Biblioteczka Postulatów Prawniczych
39. Biblioteczka Religijna
40. Biblioteczka sceniczna dla śmiechu i rozrywki
41. Biblioteczka Sokola. Odczyty i deklamacje dla Towarzystw Sokolich
42. Biblioteczka Społeczna
43. Biblioteczka społeczno-lekarska
44. Biblioteczka Sportowo-Wychowawcza Decernatu Wychowania Fizycznego przy Magistracie miasta Poznania
45. Biblioteczka Teatralna
46. Biblioteczka Teatralna. Sztuki teatralne ze śpiewami i muzyką
47. Biblioteczka Wykładowa
48. Biblioteczka „Ziemi Nadnoteckiej”
49. Biblioteczka „Zjednoczenia Włościan”
50. Biblioteczka Związku Kobiet Pracujących
51. Biblioteczka Związku Młodych Narodowców
52. Biblioteka Arcydzieł Literatury
53. Biblioteka „Aurora”
54. Biblioteka Autorów Polskich
55. Biblioteka „Awangardy”
56. Biblioteka Beletrystyczna
57. Biblioteka Botaniczna
58. Biblioteka dla dorastającej młodzieży
59. Biblioteka dla Ludu i Młodzieży
60. Biblioteka dla młodocianego wieku
61. Biblioteka dla Rodzin Chrześcijańskich
62. Biblioteka Domowa „Przewodnika Katolickiego”
63. Biblioteka Duszpasterska
64. Biblioteka „Dwutygodnika Literackiego”
65. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich
66. Biblioteka dzieł pedagogicznych i metodycznych
67. Biblioteka „Dziennika Narodowego”
68. Biblioteka „Dziennika Poznańskiego”
69. Biblioteka Filarecka
70. Biblioteka „Głosu” dwutygodnika radykalno-narodowego
71. Biblioteka Gospodarki Zachodniej
72. Biblioteka „Higieny Psychicznej”
72a. Biblioteka Historyczno-Literacka
72b. Biblioteka Historyczna Polska
73. Biblioteka inscenizacji rytmicznych
74. Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina
75. Biblioteka Katolicka
76. Biblioteka Katolickiego Funduszu Wydawniczego
77. Biblioteka klasyków łacińskich na polski język przełożonych
78. Biblioteka Klasyków Medycyny
79. Biblioteka „Kłosów Polskich”, tygodniowego dodatku powieściowego dla „Orędownika”
80. Biblioteka Komentarzy
81. Biblioteka konwersacyjna czyli wykład wiadomości i rzeczy najpotrzebniejszych i najużyteczniejszych w pożyciu towarzyskim
82. Biblioteka kresowa. Pogranicze zachodnie odcięte od macierzy
83. Biblioteka „Kroniki Miasta Poznania”
84. Biblioteka książek ciekawych i pożytecznych dla stałych czytelników „Wielkopolanina”i „Pomorzanina”
85. Biblioteka Kulturalno-Oświatowa Dzielnicowego Wydziału Sokolic Wielkopolskich
86. Biblioteka Kultury
86a. Biblioteka Kuriera Poznańskiego
87. Biblioteka Laureatów Nobla
88. Biblioteka Liturgiczna
89. Biblioteka ludowa
90. Biblioteka ludowa
91. Biblioteka ludu pracującego
92. Biblioteka Medycyny Praktycznej
93. Biblioteka Misyjna OO.Oblatów
94. Biblioteka Misyjna Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra
95. Biblioteka Młodego Ruchu
96. Biblioteka Młodego Technika
97. Biblioteka Młodzieży Polskiej
98. Biblioteka „Młynarza”
99. Biblioteka muzyki lekkiej
100. Biblioteka „Mysterium Christi”
100a. Biblioteka „Nowego Kuriera”
101. Biblioteka „Okolicy Poetów”
102. Biblioteka Okręgowego Związku Kas Chorych w Poznaniu
102a. Biblioteka Orędownika Zdrowia
103. Biblioteka Organizacyjna
104. Biblioteka oszczędnościowa
105. Biblioteka oświatowa
106. Biblioteka pedagogiczna „Przyjaciela Szkoły”
107. Biblioteka Pedagogiczna „Przyjaciela Szkoły”. Zbiór wypracowań z dziedziny wychowania i nauczania
107a. Biblioteka „Pegaz”
108. Biblioteka Poetów i Pisarzy Polskich
109. Biblioteka Pogadankowa Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
110. Biblioteka Polityczno-Społeczna Czasopisma „Walka Ludu” w Poznaniu
111. Biblioteka Polska Edwarda Raczyńskiego
112. Biblioteka „Polskiej Gazety Introligatorskiej”
113. Biblioteka Polsko-Czechosłowacka
114. Biblioteka „Poradnika Przedsiębiorcy”
115. Biblioteka Powieści
116. Biblioteka Powieści i Romansów
117. Biblioteka powieści katolickich
118. Biblioteka powszechna
119. Biblioteka prehistoryczna
120. Biblioteka „Promu”
121. Biblioteka „Przeglądu Administracyjnego”
122. Biblioteka przekładów
123. Biblioteka „Przewodnika Katolickiego”
124. Biblioteka Reklamowa
125. Biblioteka rekolekcyjna
126. Biblioteka Robotnika Poznańskiego
127. Biblioteka „Ruchu Charytatywnego”
128. Biblioteka „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
129. Biblioteka Rybacka
130. Biblioteka Seminarium Duchownego w Gnieźnie
131. Biblioteka Siewcy
132. Biblioteka Słowiańska. Zbiór najpiękniejszych nowel słowiańskich
133. Biblioteka Społeczno-Polityczna
134. Biblioteka Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej
135. Biblioteka Studwudziestu
136. Biblioteka Szkolnej Kasy Oszczędnościowej
137. Biblioteka teatralna
138. Biblioteka Teatralna [Ojców] Oblatów
139. Biblioteka teatralna poznańska
140. Biblioteka Teatrów Żołnierskich
141. Biblioteka Terminatora
142. Biblioteka Towarzystwa Czytelń Ludowych
143. Biblioteka Towarzystwa Polsko-Łotewskiego w Warszawie
144. Biblioteka „Weź mnie z sobą”
145. Biblioteka Wici Wielkopolskich
146. Biblioteka wieczornicowa
147. Biblioteka Wielkopolska. Monografie ilustrowane w zakresie kultury i sztuki w Wielkopolsce
147a. Biblioteka wsi polskiej
148. Biblioteka wychowania fizycznego
149. Biblioteka wychowania gospodarczego i zawodowego
150. Biblioteka Wychowania Przedszkolnego
151. Biblioteka Wynalazcy i Organizatora
152. Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu
153. Biblioteka zabytków wielkopolskich
154. Biblioteka „Zdroju”
155. Biblioteka Zjednoczenia Katolickich Związków Polek
Biblioteka Związku Kobiet Pracujących Zob. Biblioteczka Związku Kobiet Pracujących
156. Biblioteka Związku Księgowych w Polsce
157. Biblioteka Żołnierza
158. Bilder aus der Inneren Mission im Posener Lande
159. Bildungsbrief
160. Blok Polskich Organizacji Drzewnych
161. Boje Polskie. Ilustrowane epizody, obrazy, portrety historyczne z dziejów naszych wojen narodowych
162. Chwila wywczasu (Powieści, Nowele, Humoreski)
163. Co to jest Polska?
164. Collection de Classiques Français a L’Usage des Lycées de Pologne
165. Cuda Polski. Piękno przyrody. Pomniki pracy. Zabytki dziejów
166. Cykl bibliografii dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i działaczy oświatowych oraz dla studentów, słuchaczów i kursistów, będących kandydatami do zawodu nauczycielskiego
167. Czarnolas
168. Czytania dla matek
169. Czytania rekolekcyjne
170. Czytelnia Chrześcijańska z łona Towarzystwa Św. Wincentego a Paulo
171. Czytelnia Ludowa
172. Czytelnia Ludowa czyli Zbiór potrzebnych i pożytecznych nauk dla ludu polskiego
173. Dawne pałace warszawskie
174. Deutsche Dichtung in Polen
174a. Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Posen
175. Dilecta. Wybór Najcelniejszych Utworów Literatury Powszechnej
176. Dla Wszystkich. Nowele, Podania, Legendy, Opowieści, Humoreski
176a. Dodatek Bezpłatny  Gońca Polskiego
177. Dodatek bezpłatny „Kuriera Poznańskiego”
178. Dodatek do „Wiadomości Parafialnych”
179. Dodatek do „Wielkopolanina”
180. Dodatek niedzielny do „Dziennika Poznańskiego”
180a. Dodatek niedzielny do „Gońca Wielkopolskiego”
180b. Dodatek Powieściowy do „Gazety Przemysłu Rzeźnickiego”
181. Dodatek powieściowy „Gońca Wielkopolskiego”
181a. Dodatek powieściowy Nowego Przyjaciela Ludu
182. Dodatek powieściowy „Przeglądu Porannego”
182a. Dodatek tygodniowy do Kurjera Powszechnego
183. Dojrzewanie pod Słońcem Liturgii
184. Drogowskazy. Biblioteka Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Poznaniu
184a. Ebbeckes Jugendschriften in slichter Darstellung
184b. Ebbeckes Verkehrskarten
185. Echo. Zbiór pieśni, piosnek i utworów polskich
186. Edition Albertinum
187. Epopeje i legendy
187a. Erziehung und Unterricht. Schriftenreihe für Schulhelferinnen im Wartheland
188. Fides Catholica
189. Film Romans
190. Flugblatt
191. Gawędy o dawnym obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII i XIX stulecia
192. Gleba. (Podręczniki i monografie nauk rolniczych, leśnych i pokrewnych)
193. Głosy na czasie
194. Grenzmarkführer
195. Grenzmark Guides
196. Gwiazda Dzienna
197. Historia w powieści
198. Ideały i życie
199. Ilustrowane epizody historyczne
200. Jasne Książki
201. Jestem dla Ciebie
201a. Katolicka Biblioteczka Propagandowa Esperanta
202. Kirchliche Zeitfragen
203. Komitet Obrony Narodowej
204. Komunikat [Studium Prawdy Żywej w Polsce]
205. Komunikat [Wielkopolski Związek Kół Doświadczalnych w Poznaniu]
206. Komunikat Pracowni Ochrony Roślin Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu
206a. Kornkammer. Schriftenreihe der Landesbauernschaft Wartheland
206b. Koschneider Bücher
207. Książeczki zielone
208. Książka dla „Dużych i Małych”
208a. Książki Ludowe
209. Książki perłowe (Cykl powieści i nowel)
210. Książnica Akcji Katolickiej
211. Kultura Chrześcijańska
212. Kultura Katolicka
213. Kwestie patriotyczne
214. Kwiateczki Boże
215. Land und Leute Jenseits der Oder
216. Landschaft- und Kulturbilder aus dem deutschen Osten
217. Legendy i Baśnie
218. Listy do żołnierzy
219. Materiał na Dzień Matki
220. Materiały Instytutu Socjologicznego w Poznaniu
221. Metodyka badań
222. Monarchie und Schule
223. Monografia Jeziora Kierskiego
224. Monografie Fizjologiczne z Zakresu Biochemii i Biofizyki im.Jędrzeja Śniadeckiego
225. Monografie naukowe
226. Monografie Wielkich Postaci i Dzieła Historyczne
227. Mowy Rektorskie
228. Myśli ludzi czynu
229. Myśli Świętych
230. Na dalekich lądach i morzach. Biblioteka Podróży, Przygód i Odkryć
230a. Nadzwyczajny dodatek do Pracy Wielkopolskiej
231. Najnowsze piosenki
231a. Narób sobie
232. Naród sobie. Wydawnictwo teatralne z muzyką na fortepian i podłożonymi śpiewami
233. Naszym dzieciom
234. Nauczanie i Wychowanie w Szkole
235. Nowa Biblioteka Powieści i Romansów
236. Nowa biblioteka uniwersalna
237. Nowe Gwiazdy Świętości. Bezpłatny dodatek do „Gazety Polskiej”
238. Nowy Parnas Polski
239. Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku czyli zbiór pamiętników, diariuszów,korespondencji publicznych i listów prywatnych, podróży i opisów zdarzeń szczególnych, służących do wyjaśnienia stanu Polski w wieku wspomnianym
240. Obywatele Baczność!
241. Odczyty i broszury dla towarzystw polskich
242. Odczyty Sekcji Lekarzy Szkolnych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego
243. Odczyty Związku Młodych Polek
244. Odczyty Żydoznawcze
245. Opowiadania Podróżnicze
246. Opowieści ewangeliczne
247. Orędownicy polskiej ziemicy przed tronem Pana nad Pany
248. Ostdeutsche Forschungen
249. Ostdeutsche Heimatbücher
250. Ostdeutsche Heimathefte
251. Pamiętniki i Materiały do Nowszej Historii Polski
252. Pamiętniki z dziewiętnastego wieku
253. Pamiętniki z ośmnastego wieku
254. Patriotische Festspiele für Mädchenschulen!
255. Pädagogische Blätter aus der Deutschen Ostmark Abhandlungen und Vorträge ausdem Gesamtgebiet der Pädagogik
256. Petite Collection de Classiques Français
257. Pieśni i piosneczki narodowe z fortepianem
258. Pietas Catholica
259. Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski
260. Pisma Ojców Kościoła w Polskim Tłumaczeniu
261. Podręczna Biblioteczka „Poradnika Gospodarskiego”
262. Podręczna biblioteka polska rolnicza
263. Podręczniki do nauki w przemysłowych szkołach zawodowych oraz do użytku w praktyce zawodowej
264. Podręczniki podatkowe
265. Polska biblioteczka ludowa
265a. Polska Pieśń Chóralna
266. Polska Pieśń Ludowa
267. Polska Pieśń Ludowa
267a. Polski Przewodnik [od.t.5] Polski Przewodnik Turystyczny
268. Polski Śpiewnik Ludowy, obejmujący piosnki, dumki i arie, utwory na 4 męskie głosy z towarzyszeniem dętych instrumentów
269. Popularna Biblioteczka Prawnicza
270. Popularna Biblioteka Polityczna
271. Portrety zasłużonych Wielkopolan z czasów niewoli
271a. Posener Drucke
272. Posener Heimatbücher
273. Posener Zeit- und Streitfragen
274. Postacie Świętych
274a. Pour Mieux Comprendre, Dla lepszego Zrozumienia
275. Powieści, Nowele, Dramaty
276. Poznaj Swój Kraj
277. Poznańskie Prace Ekonomiczne
278. Poznańskie Prace Prawnicze
279. Pracą i Oświatą. Odczyty dla polskich warstw średnich
279a. Prace Administracyjne Uniwersytetu Poznańskiego
280. Prace Folwarku Uniwersytetu Poznańskiego
280a. Prace monograficzne nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego w Ludwikowie pod Poznaniem
281. Prace naukowe Uniwersytetu Poznańskiego
282. Prace polonistyczne studentów Uniwersytetu Poznańskiego
283. Prace Polskiego Instytutu Socjologicznego
284. Prace Słuchaczy Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu
285. Prace Szpitala Św. Łazarza w Warszawie
286. Prace Towarzystwa Hoene-Wrońskiego
287. Prace Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu
288. Prace z Dziedziny Psychologii Rozwojowej i Stosowanej
289. Prace Zakładu Botaniki i Uprawy Roślin Lekarskich Uniwersytetu Poznańskiego
290. Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego
291. Prace Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego oraz Zakładu Badania Żywności Gleb PINGW w Bydgoszczy
292. Prawidła gier pokojowych
293. Prawidła gier ruchowych
294. Próby dramatyczne
295. Przewodnik operowy
295a. Przewodnik operowy „Para”
296. Przyczynki do Dziejów Panowania Zygmunta Starego
296a. Quellen und Forschungen zur Baltischen Geschichte
296b. Quellen und Forschungen zur Heimatkunde des Freustädter Ländchens
296c. Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis
297. Rewia. Popularne Piosenki, Przeboje Rewiowe, Filmowe i Operetkowe
298. Różowe książki dla dzieci
299. Samoobrona Gospodarcza Domu
300. Scena Polska
301. Schriften der Landeskundlichen Forschungsstelle des Reichsgaues Wartheland
301a. Schriften des Heimatbundes Wartheland
302. Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
303. Schriftenreihe Deutsche Sippenforschung in Polen. Neue Folge
304. Schriftenreihe Polen. Staat, Wirtschaft und Politik
305. Sejm i Senat w karykaturze Jotesa
306. Seria wielkich osobistości francuskich
307. Skarbczyk Domowy
308. Skarbiec Mistrzów Kaznodziejstwa
309. Skarbiec Muzyczny. Zbiór najpiękniejszych utworów muzycznych
310. Słowo do ojców chrześcijańskich
311. Słuchaj Mamusiu
312. Sonder-Veröffentlichungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen
313. Sprawy Biblijne
314. Stenogramy nowelek według systemu B.Balczyńskiej
315. Studia Gnesnensia
316. Studia katolickie
317. Studia Religijne dla Inteligencji
318. Szare Książeczki
319. Szkoła Apostołów. Pogadanki z dziedziny Akcji Katolickiej
320. Szkoła Czynu. Wykłady z dziedziny Akcji Katolickiej
321. Szkoła Pracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
322. Sztuka leczenia homeopatycznego
323. Śpiewy na 4 męskie głosy. Z partyturą
324. Świat podróży i przygód. Cykl powieści awanturniczych
325. Świetlica Towarzyska
326. Święte Pamiątki na Ziemi Polskiej
327. Tania biblioteczka katolicka dla ludu i młodzieży ku zbudowaniu i utwierdzeniu w wierze zawierająca powieści i pisma moralne
328.Tanie Wydawnictwo Związku Towarzystw Przemysłowych
329. Teatr dla dzieci
329a. Teatr dla kobiet
330. Teatr dla młodzieńców
331. Teatr dla młodzieży męskiej
332. Teatr dla młodzieży żeńskiej
333. Teatr Ludowy
334. Terpsichore. Collection de Danses etc. pour le Piano-forte
335. To i owo ku nauce i rozrywce
336. Tragicy greccy
336a. Tränkners Ostmarkfürer
337. U podstaw kultury europejskiej
338. U źródeł społecznego ładu
339. Unsere Heimat. Volkstümliche Schriftenreihe zur Förderung der deutschenHeimatbildung und Familienüberlieferung in Polen
340. Urkunden und Aktenstücke. Ordentliche Versammlung der Landessynode
341. Ustawy Byłej Dzielnicy Pruskiej
342. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące Spółdzielni
343. Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej
344. Uśmiechnij się
345. Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung
346. Veröffentlichungen des Vereins zur Fürsorge für Kranke Arbeiter zu Posen
347. W pogoni za prawdą
348. W Służbie Królewskiego Kapłaństwa
349. Wiano
350. Wiedza rolnicza
350a. Wielkopolski Związek Kół Doświadczalnych w Poznaniu
351. Wiersze Polskie
352. Wskazówki Programowe
353. Wybór dzieł i powieści dla młodzieży
354. Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
355. Wydawnictwa Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim
356. Wydawnictwa Głównej Komisji Oświatowej Związku Powstańców Wielkopolskich
357. Wydawnictwa Instytutu Etnologicznego Uniwersytetu Poznańskiego
358. Wydawnictwa Komitetu dla Badania Historii Ruchu Niepodległościowego w Byłej Dzielnicy Pruskiej
359. Wydawnictwa Korporacji Zakładów Graficznych i Wydawniczych w Poznaniu
360. Wydawnictwa Miejskiego Gimnazjum im.Kazimierza Wielkiego w Ostrzeszowie
361. Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
362. Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Filozoficznego
363. Wydawnictwa Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
364. Wydawnictwa Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej
365. Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce
365a. Wydawnictwa Związku Nauczycieli Abstynentów w Poznaniu
366. Wydawnictwa Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego
367. Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej
Wydawnictwo „Archidiecezjalnej Ligii katolickiej” w Poznaniu zob.: Wydawnictwo Ligii Katolickiej
368. Wydawnictwo Biura Samorządowego przy Komunalnym Związku Kredytowym w Poznaniu
369. Wydawnictwo czasopisma „Prawda Katolicka”
370. Wydawnictwo im.Dionizego Wegnera
371. Wydawnictwo Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Poznaniu
372. Wydawnictwo Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego
373. Wydawnictwo Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej
374. Wydawnictwo Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Pomerania”
375. Wydawnictwo „Kupca” w Poznaniu
376. Wydawnictwo „Ligi Katolickiej” w Poznaniu
377. Wydawnictwo Ogniska Metodycznego Historii w Poznaniu
378. Wydawnictwo Polskiego Komitetu Mleczarskiego
379. Wydawnictwo Patronatu Kółek Rolniczych
380. Wydawnictwo Prasa Chłopska
381. Wydawnictwo Rady Społecznej przy Prymasie Polski
382. Wydawnictwo „Roczników Nauk Rolniczych”
383. Wydawnictwo „Rota”
384. Wydawnictwo Koła Rolników Uniwersytetu Poznańskiego
385. Wydawnictwo Stowarzyszenia producentów nasion oleistych Zachodniej Polski w Poznaniu
386. Wydawnictwo „Straży”
387. Wydawnictwo Straży Św.Wojciecha
388. Wydawnictwo „Świtu”
389. Wydawnictwo Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu
390. Wydawnictwo Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu
391. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Grafiki
392. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
393. Wydawnictwo „Tygodnika Mleczarskiego”
394. Wydawnictwo Uniwersytetu Żołnierskiego D.O. Gen. Poznań
395. Wydawnictwo Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych
396. Wydawnictwo Wielkopolskiego Związku Kół Doświadczalnych w Poznaniu
397. Wydawnictwo Wielkopolskiej Izby Rolniczej
398. Wydawnictwo „Wyzwolenia” Towarzystwa zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych
399. Wydawnictwo Związku Nauczycieli Abstynentów w Poznaniu
400. Wydawnictwo Związku Obrony Przemysłu Polskiego
401. Wydawnictwo Związku Stowarzyszeń Plantatorów Buraków Cukrowych przy Zjednoczeniu Producentów Rolnych
402. Wydawnictwo Związku Wytwórców Jęczmienia Browarnego Zachodniej Polski w Poznaniu
403. Wykłady o wychowaniu
404. Wykłady popularno-naukowe wydawane przez Stanisława Wegnera
405. Wykłady Powszechne Uniwersytetu Poznańskiego
406. Wykłady Poznańskie
407. Wykłady Publiczne Poznańskiego Towarzystwa Kursów Ogrodniczych w Poznaniu
408. Wykłady Towarzystwa Czytelń Ludowych w Poznaniu
409. Wykłady z zakresu higieny wygłoszone na kursie dokształcającym z higieny w Poznaniu
409a. Wyniki doświadczeń rolniczych
410. Z Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Poznańskiego
411. Z męczeńskich dziejów Unii 412. Z pod zaboru rosyjskiego
413. Z wydawnictw bibliofilskich Mariana Ziółkowskiego
414. Z wydawnictw Instytutu Mąkowskiego w Poznaniu
415. Z Zakładu Bakteriologii Uniwersytetu Poznańskiego
416. Za prawdę
417. Zabytki sztuki rodzimej Polski zachodniej
418. Zabytki Wielkopolski
419. Zagadnienia Charytatywne
420. Zagadnienia wychowawcze
421. Zawodowa Biblioteka Introligatorska. Zbiór dziełek traktujących sprawy
introligatorstwa i wszystkich technik jego zawodu
422. Zbiór dramatyczny ułożony i wydany dla Teatru Amatorów w Poznaniu
423. Zbiór dzieł katolickich
424. Zbiór książek dla młodzieży szkolnej
425. Zbiór ku upowszechnianiu pożytecznych wiadomości
426. Zbiór kwartetów mandolinowych
427. Zbiór najcelniejszych i najrzadszych rymotwórców Polskich wieku XVI i XVII
428. Zbiór Najnowszych Powieści
429. Zbiór najpopularniejszych piosenek żołnierskich
430. Zbiór nowy starożytnych klasyków polskich drukiem dotąd nieupowszechnionych
431. Zbiór podręczników dla szkół przemysłowo dokształcających i rzemieślniczych
432. Zbiór popularnych wykładów dla przemysłowców polskich
433. Zbiór Ustaw Polskich
434. Zbiór utworów na orkiestrę dętą
435. Zbiór wykładów i odczytów dla Towarzystw
436. Zeszyty Prawa Administracyjnego
437. Związek Obrony Kresów Zachodnich. Wydział Organizacyjno-Polityczny
438. Żółte Książki
439. Życiorysy zasłużonych Polaków wieku 18 i 19
440. Żywe słowo. Materiały i dyspozycje do wykładów, pogadanek i dyskusji
441. Żywoty Sławnych Polaków XVII wieku
442. Żywoty świętych
443. Żywoty świętych polskich