INDEKS WYDAWCÓW

(Liczba po nazwie wydawcy oznacza numer serii)

 

https://serie.amu.edu.pl/wp-admin/edit.php?post_type=page

Agencja Zachód 71
Akademickie Koło Misyjne 32
Akademickie Koło Trzemesznian przy UP 1a
„Akademik”, Dwutygodnik Młodzieży 2
Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 319
„Awangarda Państwa Narodowego” 51,55
Berkanówna K. 42
Biblioteka Kórnicka 296,336
Biblioteka Uniwersytecka 354
Biuro Samorządowe przy Komunalnym Związku Kredytowym 368
Blok Polskich Organizacji Drzewnych 159
Bock E. 72a
Bross K. 43,92
Bogajewski Z. 410
Centralne Towarzystwo Gospodarcze w WKP 355
„Chłopskie Życie Gospodarcze” 380
Chociszewski J. 21,22,59
Chocieszyński Fr. 14a,36,179,265
Chrześcijańska Spółdzielnia Wzajemnych Kredytów 349
Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy 133
Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze 352
Cybulski A. 232,300
Daszkiewicz T. 75,170
Dembiński B. 1
Deutscher Büchereiverein 174,339
Dippel St. 80
Dom Książki Polskiej 201
Drukarnia Bydgoska 100a
Drukarnia Centralna 97
Drukarnia dla Handlu i Przemysłu 180b
Drukarnia „Dziennika Poznańskiego” 68,180,265,402,408
Drukarnia Handlowa 147a
Drukarnia Leszczyńska ….. 15,276
Drukarnia Lotnicza 95
Drukarnia Mieszczańska 166
Drukarnia Muzyczna 99
Drukarnia Narodowa 432
Drukarnia Lech 12A
Drukarnia Polska (Poznań) 15A
Drukarnia Polska [Rawicz] 11A
Drukarnia „Pracy” 329a
Drukarnia Spółkowa(Gniezno) 12A
Drukarnia Spółkowa(Kępno) 12B
Drukarnia Techniczna 82
„Dwutygodnik Literacki” 64
„Dziennik Narodowy” 67
„Dziennik Poznański”, zob.: Drukarnia „Dziennika Poznańskiego”
Ebbecke F. 10,184a,184b
Eos 164
Eulitz O. 8,215,216,254,255,272
Evangelische Vereinsbuchhandlung 158
Fiszer i Majewski 52,69,220,277,279a,281,405,415,417
Fundusz D.Wegnera 370
„Gazeta Ludowa” 91
„Gazeta Polska” 12,237,247,326
„Gazetka Oszczędnościowa” 35
Gebethner i Wolff 101,277,281,283
Gimnazjum im.Janka z Czarnkowa 48
Gimnazjum Miejskie im. Kazimierza Wielkiego w Ostrzeszowie 360
„Głos” 70
Gogowski J. 23
„Goniec Wielkopolski” 181
Górnośląski Związek Śpiewaczy 266
Gustowski A. 17
Gutowski F. 56
Günther E. 58,60,424,442
„Gwiazda” 196
Heimatblätter-Verlag 194,195
„Higiena Psychiczna” 72
Hirt-Reger und v.Schroedel-Siemau Verlag 187a, 301a
Historische Gesellschaft für die Provinz Posen 248-250,303,304,312
Historische Gesellaschaft im Wartheland 248
Inspektorat Miejski Szkolny 371
Instytut Wydawniczy “Propaganda”. 305
Instytut Mąkowskiego 414
Jachowski J. 151,153,227,259,260,277,
282,283,286,350,361
Jagielski L. 25,89
Kamieński N. 111,118,404
Kapela L. 273
Kasprzak M. 126
Katolicki Związek Kobiet 207
Katolickie Stowarzyszenie Mężów 184
Kawaler J. 132
Knaster St.H. 108
Koło Rolników UP 384
Komitet dla Badania Historii Ruchu Niepodległościowego w Byłej Dzielnicy Pruskiej 358
Komitet Obrony Narodowej 203
Krajowy Instytut Wydawniczy 341,434
Kraszewski J.I. 171
Kraśny J. 104,136
Książnica Atlas 372
Księgarnia B.Behr’a zob. Bock E.
Księgarnia Katolicka 28,117,267a,443
Księgarnia Szkolna 27,66
Księgarnia Świętego Wojciecha 26,34,62,65,76,96,123,130,150,1162-2,167-169,73,175-6,186,192-3,197,199,205-211,214,212-8,229-30,234,241,246,274-5,292-3,298,307-8,311,313-15,317,333,347,411,416,419,420,431
Księgarnia Uniwersytecka, zob.: Jachowski J.
Księgarnia Wysyłkowa, zob.: Knaster St.H.
„Kupiec” .. 375
Kuratorium Okręgu Szkolnego 242,377
Kurier Powszechny 182a
„Kurier Poznański” 86a,177
Landesbauernschaft Wartheland 206a
Landesverband für Innere Mission in Posen 190
Landwirtschaftliche Zentralblatt 6
Lange B. 172,178,322,442
Leitgeber J. 335
Leitgeber M. 90,116,233,235,252
„Le Petit Journal de France” 306
„Liga Katolicka” 376
„Liga Polska” 208a
Lutherverlag 202
Magistrat m.Poznania 10a,45,83
Maliński F. 268
Merzbach L. 346,425
Milecki B. 240
Milski B. 140,176a
Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej 121
Misiak L. 356
Misjonarze Świętej Rodziny 61
Muczkowski J. 427
Munk J.A. 238
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej 5,16,86,88,100,125,188,198,
212,228,258,316,320,338,348
Niemierkiewicz M. 52,147,295,309,406,418
Nitecki J. 208
Noskowicz A. 325
Nowa Drukarnia Polska 79,390
Nowicz J. 349
„Nowiny Lekarskie” 285
Nowowiejski F. 383
Nowy Kurier 12c
„Orędownik” 14,70
Orędownik Zdrowia 102a
„Ostoja” 73,318,321,332,344,373,426,434,440
P.A.T. 40
Państwowa Rada Ochrony Przyrody 225
Państwowa Szkoła Ogrodnicza 206
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary 94
Patronat Kółek Rolniczych 379
Pädagogische Verlag 301
„Polska Gazeta Introligatorska” 112
Polska Katolicka Unia Esperancka 201a
Polski Komitet Mleczarski 378
Polskie Towarzystwo Botaniczne 57
Polskie Towarzystwo Filologiczne 337
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne 119
„Pomerania”, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 374
Pompejusz K. 81
„Poradnik Gospodarski” 395,397
„Poradnik Przedsiębiorcy” 114
Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne 362
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 223,280a,367
Praca Wielkopolska 230a
Prądzyński A. 145
„Przegląd Poranny” 182
„Przyjaciel Ludu” 13
„Przyjaciel Szkoły” 106,107
Psarski A. 240
Raczyński E. 77,239,422,441
Rada Społeczna przy Prymasie Polski 381
Reyzner K. 257
„Rocznik Nauk Rolniczych i Leśnych” 284,382
Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa 74,120,135,261,280,350a,359,391,396,407
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 128
Rzepecki K. 115,144,161,199
Rzepecki L. 75
Sammelstelle für Baltendeutschen Kulturgut in Posen 296a
Schoetz R. 345
Seminarium Zagraniczne 31,39,45,183
Simon K.A. 334
Simon W. 139,213
Skorupski J. 11
Słupski Z. 3
Societetis Litterarum Posnaniensis 4
Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne 41,85
Spółdzielnia Wydawnicza Unii Związków Spółdzielczych 342,393
Spółka Pedagogiczna 36,201,256,263,271
Stefański W. 327, 423, 428, 430
Stronnictwo Demokratyczne Narodowe 37
Stowarzyszenie Chrześcijańsko Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 131
Stowarzyszenie producentów nasion oleistych Zachodniej Polski 385
Stowarzyszenie „Służba Obywatelska” 299
„Straż” 386
„Straż Świętego Wojciecha” 387
Studium Prawdy Żywej w Polsce 204
Szuman L. 124
Szymański R. 177
„Świt” 388
Tempłowicz W. 353
„Tempo” 429
Tomaszewski J.Fr. 20
Towarzystwo Akcyjne „Para” 295a
Towarzystwo Artystyczno-Literackie Muza 53
Towarzystwo Czytelni Ludowych 142,389,408
Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe 270
Towarzystwo Miłośników Historii 287
Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 389
Towarzystwo Polsko-Czechosłowackie 113
Towarzystwo Polsko-Łotewskie 143
Towarzystwo Rybackie na Województwo Poznańskie 129
Towarzystwo Świętego Wincentego á Paulo 19
Tränkner R 336a
Uniwersytet Poznański 7,9a,29,221,278,281,288-91,357
Verein für Erforschung und Pflege der Heimat 296b
Verlag „Das Junge Volk” 174a
Verlag der Deutschen Bücherei 271a
„Walka Ludu” 110
Wegner R. 54,87,165,187,189,191,226,324,438
„Wielkopolanin” 84
Wielkopolski Związek Kół Doświadczalnych w Poznaniu 205
Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych 266
Wielkopolski Związek Śpiewaczy 265a,267
Wilak W. 156,269,366
Wolff G. 250
Woykowski A. 251
Wrzosek A. 78
Wydawnictwo „Elesta” 38
Wydawnictwo EOS 274a
Wydawnictwo Ludowe im.A.Mickiewicza, zob.: Tomaszewski J.Fr.
Wydawnictwo „Monografie Fizjologiczne” 226
Wydawnictwo OO.Oblatów 18,33,93,138
Wydawnictwo Polskie, zob.: Wegner R.
Wydawnictwo Popularne 231,297
Wydawnictwo Propagandowe, zob.: Kraśny J.
Wydawnictwo „Przez Lądy i Morza” 245
Wydawnictwo „Samoobrona Narodowa” 244
Wydawnictwo „Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu „ 409a
„Wyzwolenie”, Towarzystwo zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych 398
Wyższa Szkoła Handlowa 152
Zakład Kórnicki 403
Załachowski M. 107a
Zaremba Fr.X. 46,323
„Zdrój” 122,154
Ziółkowski M. 413
Zjednoczenie Katolickich Związków Polek 155
Zjednoczenie Katolickiego Związku Kobiet 47
Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej 364
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej 185,316,331-2,440
Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej 63,103,105,146,148-9,330
„Zjednoczenie Włościan” 49
Zrzeszenie Młynów w Polsce 98
Związek Kapłanów „Unitas” 369
Związek Kas Chorych 102
Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich 435
Związek Kobiet Pracujących 50,219
Związek Młodych Polek 243
Związek Nauczycieli Abstynentów 365a,399
Związek Nauczycielstwa Polskiego 24
Związek Obrony Kresów Zachodnich 30,437,439
Związek Obrony Przemysłu Polskiego 400
Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej 109,134
Związek Stowarzyszeń Plantatorów Buraków Cukrowych przy Zjednoczeniu Producentów Rolnych 401
Związek Towarzystw Dobroczynności 127
Związek Towarzystw Przemysłowych 328
Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914/1919 363
Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego 366
Żupański J.K . 253,262,329
Żupański & Heumann 236
Żychliński B. 310