JĘZYK PUBLIKACJI

Podobnie jak w poprzednim wypadku, również patrząc na język publikacji widzimy, że udział wydawnictw w języku polskim jest znacznie wyższy (w okresie do 1918 roku) niż wyliczony dla całej produkcji wydawniczej badanych lat. Tylko bowiem co dziesiąta seria wydawana była w innym języku niż narodowy (podczas gdy dla całej produkcji wydawniczej tego okresu ich odsetek jest stosunkowo wysoki i wynosi 16% bez wydań dwujęzycznych stanowiących kolejne 27%)17 . Charakterystyczne jest również to, że wszystkie zaliczone do tej grupy to wydawnictwa niemieckojęzyczne, z wyjątkiem jednej serii polsko-łacińskiej. W ostatnim okresie, tj. w latach 1919-1945 sytuacja ulega pewnej zmianie. O ile odsetek serii obcojęzycznych spada do 6%, to rozszerza się znacznie wśród nich udział innych języków niż niemiecki. Serii wydanych w tym języku spotykamy 19, ale pojawiają się obok niego pojedyncze serie: francusko-, angielsko-, łacińskojęzyczne oraz polsko-łacińska i polsko-łacińsko-niemieckojęzyczna.

Mimo, że liczbowo najwięcej serii niemieckojęzycznych wydano w ostatnim z wydzielonych podokresów, to procentowo największy udział miały one wśród serii wydawanych w latach 1901-1918, (odnotowano ich 16) stanowiąc wówczas blisko 20%, gdy uprzednio tylko 6% i 2%. Taka sytuacja powstała w dużej mierze w wyniki uaktywnienia się wydawców prowincjonalnych, a także wkroczenia wydawnictw seryjnych na nowe zakresy tematyczne, co świadczy o większym zapotrzebowaniu na te wydawnictwa mieszkających tu Niemców, uaktywnieniu się towarzystw i instytucji niemieckich, a także lokalnej administracji.

 


17. Por.: Jazdon A., Przeobrażenia wielkopolskiej ….., s.11