ALFABETYCZNY WYKAZ WIELKOPOLSKICH SERII WYDAWNICZYCH

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

W uwagach dla najczęściej przywoływanych źródeł zastosowano następujące skróty :

BP – Bibliografia Polska 1901-1939. T.1-5. Wrocław – Warszawa 1986-2002
E – Bibliografia Polska. Cz.1. Stulecie XIX. T.1-7. Kraków 1870-1882
Ed – Bibliografia Polska XIX stulecia. Lata 1881-1900.T.1-4. Kraków 1906-1916
En – Bibliografia Polska XIX stulecia.Wyd.2. T.1-16. Kraków 1959-1991
Jędrych   – Jędrych A., Polskie serie literackie i paraliterackie 1901-1939. Cz.1-2. ŁódĄ 1991
KBN – Kartoteka Biblioteki Narodowej
Żynda – Żynda B., Bibliografia wydawnictw Księgarni Pw.Wojciecha. 1895-1969. Poznań 1970


Sigla przywoływanych w opisie Bibliotek :

AE – Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
BOss. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BK – Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
BR – Biblioteka Miejska im. Raczyńskich w Poznaniu
BU – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
PTPN – Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu