Serie A

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

1. ALBUM JUBILEUSZOWE UTWORÓW WOKALNYCH BOLESŁAWA DEMBIŃSKIEGO

Poznań, 1909, n. autora, 4°

BU – 294484 III

1. Śpiewy solowe z towarzyszeniem fortepianu z siedmiu części. 1909, s.28

Zawiera: „Dziewczyna”, „Tęsknota górala”, „Dumanie Zosi”, „Barkarola”, „Marzenie druhny”,„Krakowiak”, „Wlazł kotek na płotek”.

1a. AKADEMICKA BIBLIOTEKA REGIONALNA

Poznań, 1933, Akademickie Koło Trzemesznian przy UP, 40

Seria nienumerowana

Maciejewski B., Trzemeszno. Szkic regionalny o niespokojnym mieście powstańców. 1933, s. 35 BU-489699 III

2. ALBUM KARYKATUR „AKADEMIKA”

Poznań, 1924, Dwutygodnik Młodzieży”Akademik”, 8° podł.

PTPN – 89863 I

1. Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Rys. W.Bartoszewicz. 1924,k.n.10; 2 zł; 100 egz.numerowanych

3. ALBUM PRZEMYSŁU I HANDLU WIELKOPOLSKI, PRUS I ŚLĄSKA

Poznań, 1906-1907, Z.Słupski, 4°

BR – III 49195

Z.1. 1906, s.48
Z.2. 1907, s.8, il

4. ANALECTA BYZANTINA

Poznań, 1931, Societatis Litterarum Posnaniensis, 8°

BU – 142214 II; 142215 II

1. Joannes Kyriotis Geometrae, Hymni in SS. Deiparam Recensuit prolegomenis instruxitJoannes Sujda. 1931, s.96.

5. APOSTOLSTWO LITURGICZNE. POD RED. STANISŁAWA BROSSA.

Poznań, 1937, Naczelny Instutut Akcji Katolickiej, 16°

BU – 170839 I

1. Odya J., Niedziela.1937, s.15

6. ARBEITEN DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR DIE PROVINZ POSEN

Poznań, 1902-1917, Landwirtschaftl. Zentralblatt, 8°

Yb 2270

 1. Gerlach, Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. I Bericht. 1902, s.14
 2. Gerlach, Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. II Bericht. 1903, s.36
 3. Gerlach, Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. III Bericht. 1904, s.16
 4. Gerlach, Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. IV Bericht. 1906, s.46
 5. Altrock W., Die ländliche Verschuldung in der Provinz Posen. 1906, s.16; 0,50 mk
 6. Dehme M., Beiträge zur Kenntnis der Bewirtschaftung der Moorwiesen. 1907, s.19
 7. Vorträge aus dem Gebiete der Landwirschaft, gehalten auf dem Vortragskursus derProvinzialmoorkommission der Landwirtschaftskammer für die Provinz Posenvom 27 Februar bis 1 März 1907. 1907, s.82; 1,50 mk
 8. Krüger, Über Ackerdränge und Genossenschaftwesen. 1908, s.12; 0,10 mk
 9. Hagezow O., Die landwirtschaftlichen Arbeiterverhältnisse der Provinz Posen aufGrund der Erhebungen des Jahres 1908. 1909; 1 mk
 10. Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo.V Bericht. I. Feldversuche von Dr.Kranz.II. Fütterungsversuche von Dr Gerlach. 1909, s.68; 1,50 mk
 11. Tiemann, Das Milchviehkontrollvereinswesen in der Provinz Posen. 1910, s.23; 0,20mk
 12. Kaulisch, Verfassung und Tätigkeit der Posener Landschaft. 1910, s.16; 0,30 mk
 13. Wagner H., Der ländliche Hypothekenkredit in der Provinz Posen. 1910, s.22; 0,30mk
 14. Dehme M., Bericht über die Tätigkeit der Provinzialmoorkommission derLandwirtschaftskammer für die Provinz Posen. 1910, s.26; 0,50 mk
 15. Dehme M., Die Möglichkeit einer weiteren Ausdehungen unserer Viehhaltung durchrationelle Bewirtschaftung der Moorländereien. 1911; 0,30 mk
 16. Hagezow O., Erhebungen über die landwirtschaftlichen Arbeiterverhältnisse derProvinz Posen im Jahre 1910. 1911; 0,30 mk
 17. Gerlach, Die Zusammensetzung der Böden in der Provinz Posen und die Ergebnisseausgeführter Düngungsversuc-he. 1911, s.36
 18. Dehme M., Bericht über die Tätigkeit der Provinzialmoorkommission derLandwirtschaftskammer für die Provinz Po-sen. 1912, s.47, mapa; 0,50 mk
 19. Hagezow O., Der Getreide-Ausnahmetarif S3a und die Bedeutung seiner erstrebtenAusdehnung aus das ganze Ge-biet der Provinz Posen für den PosenerGetreidenbau. 1912, s.52, tabl.; 0,75 mk
 20. Zirkel, Die Krankenversicherung der Landarbeiter. 1913, s.32; 0,40 mk
 21. Müller K., Düngungs und Anbauversuche mit Rotklee und Luzerne in der ProvinzPosen. 1915, s.14
 22. Brandis U.v., Eine Wiesen und Weidewirtschaft in der Provinz Posen. 1916, s.39; 1mk
 23. Bieler K., Die Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. VI Bericht. 1916, s.27,tabl.; 0,50 mk
 24. Bieler K., Zehnjähriger Anbau und Nachbau von Kartoffelsorten auf dem VersuchsgutePentkowo 1907-1916. 1917, s.35, tabl.; 0,50 mk
 25. Bieler K., Die Versuche auf dem Versuchsgute Pentkowo. VII Bericht. 1917, s.26,tabl.; 1 mk

7. ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE INSTYTUTU ZACHODNIO-SŁOWIAŃSKIEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1936-1937, Uniwersytet Poznański, 4°

BU – 144511 III; 113384 III

 1. Stelmachowska B., Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z współczesnejtwórczości literackiej Polski Zachod-niej (Przyczynek do teorii regionalizmu).1936, s.35
 2. Pietruszyńska J., Dudy wielkopolskie. 1936, s.80, il.
 3. Stelmachowska B., Sztuka ludowa na Kaszubach. 1937, s.99, tabl.16
 4. Bossowski J.J., Sądy Boże na Pomorzu. Szkic etnograficzno-prawny. 1937, s.39

Z zasiłku Funduszu Naukowego UP i Starostwa Krajowego w Poznaniu
Seria kontynuowana po 1945 roku.

8. AUS LISSAS VERGANGENHEIT. QUELLEN UND FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTELISSAS

Leszno-Poznań, 1912-1914, O.Eulitz, 8°

BU – Fr 9905; 713651 II/1-3

 1. Bickerich W., Raphael von Leszczyński. 1912, s.27; 0,40 mk
 2. Smend G., Evangelisches Schulwesen in Lissa. Ein Beitrag zur Entwicklung derVolkschule in der Provinz Posen. 1913, s.82; 0,80 mk
 3. Comenius J.A., Die Zerstörung Lissas im April 1656. Aus dem lateinischen übersetztvon W.Bickerich. Wyd.2. 1914, s.34; 0,50 mk

9. ÄRZTLICHE STANDESFRAGEN

Poznań, ok.1927, 8°

BU – 131115 II

1. Os-Multangulum-Minus, Abwehr und Ausblick. Von… Ok.1927, s.9