Serie B1

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

9a. BADANIA GEOGRAFICZNE. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

wyd. pod kier. Stanisława Pawłowskiego Poznań, 1935, UP,

Z.15. Czekańska M., Zlodzenie Bałtyku. Die Verisung der Ostsee. 1935, s.64, tabl., mapy, tab.

10. BEITRÄGE ZUR VOLKSKUNDE DER PROVINZ POSEN. Hrsg. von O.Knoop und A.Szulczewski

Leszno, 1905-1906, F.Ebbecke, 8°

BU – Fc 100044,30

1. Knoop O., Volkstümliches aus der Tierwelt. 1905
2. Szulczewski A., Allerhand fahrendes Volk in Kujawien. 1906, s.52

10a. BEITRÄGE ZUR STATISTIK DER STADT POSEN.

Poznań 1910-1912, Magistrat m.Poznania, 4°

1. Franke Bernhard, Berufliche und gewerbliche Tätigkeit der Bevölkerung Posen. Nach amtlichem Material der Berufs – und Betriebszählung vom 12 Juni 1907. 1910, s.32
2. Franke Bernhard, Die Wohnungsverhältnisse in Posen Ende 1910. Ergebnisse der Grundstückszählung vom Oktober 1910 und der Wohnungszählen vom Dezember 1910. 1912, s.35

Uwaga: Tom 2 serii pod tytułem:
Beiträge zur Statistik der Residenzstadt Posen

11. BEZPŁATNY DODATEK DO „GAZETY NARODOWEJ ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ”

Kościan, 1935-1937, J.Skorupski, 8°

seria nienumerowana

Rosne J.H., Złoty Cielec. Powieść przez… (Przekł. z ang.). 1935, s.110 BU – 179905 II
Daniłowicz W., Banita. Powieść przez… 1937, s.37 BU – 183637 II
Prus B., Wieś i miasto. Powieść przez… 1937, s.39 BU – 183663 II

11a. BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY RAWICKIEJ

Rawicz, 1932, Drukarnia Polska [Rawicz], 8o

Doyle A.C., Pies Baskerville’ów. 1932, s.200

12. BEZPŁATNY DODATEK DO „GAZETY POLSKIEJ”

Kościan, 1925-1935, „Gazeta Polska”, 8°

seria nienumerowana

Rok 1925:
Chudek J. M. Gdy czerwcowe płoną zorze…Zbiór wierszy eucharystycznych oryginalnych i tłumaczonych, s.16
Chudek J.M., Mały zbawca. 15 wierszy dla dzieci, s.16
Dmowski R., Społeczeństwo Poznańskiego i Pomorskiego w odbudowanej Polsce, s.24
Grudziński  St., Świat i pustynia. Powieść, s.128
Grusa R., Język polski (jego bogactwo, piękność i siła tajemna), s. 120
Morgan P., Miłość i duma. Przekł. z ang., s.64
Sienkiewicz H., Przez stepy. Opowiadanie kapitana R., s. 56
Sienkiewicz H., Za chlebem. Powieść., s. 72
Sumienie. Spowiedź lekarza, s. 32

Rok 1926:

El-Ary [pseud.], Nowy Rok w poezji. Antologia wierszy noworocznych.  
Chudek J.M., Mały zbawca. 15 wierszy dla dzieci. Ser.II, s.16  
Chudek J.M., Nowy Patron Polski Bł.Bogumił arcybiskup gnieźnieński, s.8 BU – 484798 II
Chudek J.M., Stanisław Staszic. W setną rocznicę zgonu 1826-1926, s.20 BU – 356601 II
Chudek J.M., Zdrowaś Maryja…Zbiór wierszy na cześć N.M.Panny, s.16  
Chudek J.M., Żywot czcigodnego sługi Bożego Rafała Chylińskiego franciszkanina, s.16  
Chudek J.M., Żywot służebnicy Bożej Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej, s.28
BU – 640070 II
Janiszewski J., Bóg i ojczyzna. Zbiór wierszy religijnych, narodowych i innych, s.104  
Janiszewski J., Delenda est Carthago! Czyli Precz z wadami naszemi! Napisał… s.16  
Jaskowski T., 5-ta rocznica walki kulturalnej w Kościanie. /25.11.1876 –25.11.1926. Opisał… z Kościana, po części naoczny świadek,s.16  
Kraszewski J.J., Noc majowa.  
Krzyżanowski S., Rys organizacji 3-go pułku piechoty cudzoziemskiej a1-go polskiej (1815). Przedmową poprzedził J.Willaume, s.24
BU – 151749 I
Lieutier N., Żona renegata.
Niemcewicz J.U., Rok 3333 czyli Sen niesłychany . Humoreska, s. 16 BU 356580 II
Tuczyński F.K., Jaskinia potępieńca. Powieść, s.128 BU – 602848 II
Tuczyński F.K., Ofiara zabobonu. Powieść, s.76 BU – 453663 II
/Urbański W./, Zbiór wierszy nowoczesnych od roku 1918. Zebrał W.U.,s.104
Willaume J., Gen. Wielhorski jako autor dzieł woskowych, s.16  
Willaume J., Ku czci księcia Józefa, s.24  
Zola E., Powódź. Z fr. przeł. i wstępem poprzedził J.M.Chudek, s.20 BU – 767540 II

 

Rok 1927:

Barclay F., Pani Mira.  
BOL, Wróżba Cyganki (Opowiadanie).  
Bolesławita B. [pseud.], Dziecię starego miasta. Obrazek narysowany z natury, s.119
BU – 131813 I
Bolesławita B. [pseud.], Emisarjusz. Wspomnienie z roku 1838, s.88 BU – 131815 I
Chudek J.M., Bolszewizm a ludy pogańskie, s.8 BU – 129675 I
Chudek J.M., Boże Narodzenie,s.16  
Chudek J.M., Kolęda polska na przestrzeni wieków, s.16 BU – 131814 I
Chudek J.M., Matka Boska Kodeńska. Szkic historyczny, skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Kodnia, s.16
BU – 129670 I
Chudek J.M., Matka Boska Leśniańska. Szkic historyczny skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Leśnej, s.12
BU – 129671 I
Chudek J.M., Matka Boska Ostrobramska. Szkic historyczny, skreślony z okazji koronacji cudownego obrazu, s.32
BU – 129694 I
Chudek J.M., Matka Boska Podkamieńska. Szkic historyczny, skreślony z okazji powtórnej koronacji cudownego obrazu, s.8
BU – 129699 I
Ch[udek] J.M., Na cześć Twoją, nieb królowo… Zbiorek wierszy na cześć N.M.Panny, s.15
BU – 129681 I
Chudek J.M., O grobach i nagrobkach królów polskich. Szkic historyczny,s.16
BU – 129676 I
Chudek J.M., Pierwsze zwycięstwo. Obrazek sceniczny w jednej odsłonie z lat młodzieńczych Św. Franciszka z Asyżu, s.16
BU – 129678 I
Chudek J.M., Relikwie męki Pańskiej, s.16
Ch[udek] J.M., Św.Florian. Męczeństwo i dzieje czci w Polsce, s.8 BU – 129679 I
Chudek J.M., W noc Bożego Narodzenia. Opowieść z czasów wielkiej rewolucji francuskiej, s.8
BU – 131937 I
Chudek J.M., X.Karol Antoniewicz w Kościanie. Wspomnienie historyczne(w siedemdziesiątąpiątą rocznicę pobytu), s.12
BU – 129667 I
Dziecię ulicy.  
El – Ary [pseud.], Zmartwychwstanie. Nowela, s.15 BU – 129697 I
Fischbach R., Trzeci Maj, s.16 BU – 129669 I
Gąsiorowski Wacław, Dumna Polka. Opowieść z dworu Katarzyny II. s.46
Jur., Portret kasztelana, s.23 BU – 131936 I
Korzeniowski J., Kollokacja. Życiorysem poprzedził J.M.Ch. s.156 BU -124448 II
Mazur M. [pseud.], Relikwie męki Pańskiej, s.16 BU – 129668 I
Mazur M. [pseud.], Żywot świątobliwych braci Wiesława, Wacława i Władysława, s.8
BU – 129684 I
Na szczyt Ewerestu. Szkic geograficzny, s.115 BU – 129700 I
O objawieniach Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. W pięćdziesiątą rocznicę pierwszych objawień, s.15
BU – 129698 I
Peel H., Drobne wiersze religijne. Wydał Michał Krak, s.8 BU – 129850 I
Rycerz Niepokalanej, Królowa Korony Polskiej. Szkic historyczny.Skreślił…, s.15 BU – 129696 I
W noc Bożego Narodzenia. Opowieść z czasów Wielkiej rewolucji Francuskiej, s.8 BU-1085323 I
Żelechowski S., Bolszewizm a Bóg i Ojczyzna, s.8 BU – 129674 I
Żelechowski S., Co bolszewicy dali Rosji! s.8 BU – 129672 I
Żelechowski S., Co to jest Szulchan aruch? s.8 BU – 129673 I
Ż[elechowski] S., Co to są komety? s.14 BU – 129680 I
Żelechowski S., Coś niecoś o badaczach Pisma św., s.11 BU – 129692 I
Żelechowski S., Czym jest bolszewizm w stosunku do chrześcijaństwa,s.14 BU – 129687 I
Żelechowski S., Czym właściwie jest bolszewizm? W dziesiątą rocznicę przewrotu bolszewickiego w Rosji, s.8
BU – 129689 I
Żelechowski S., Jak masoni prześladują katolików meksykańskich? s.8 BU – 129693 I
Żelechowski S., Jak należy walczyć z zarazą bolszewicką? s.8 BU – 129690 I
Żelechowski S., Kiedy do władzy dojdzie masoneria…, s.8 BU – 129685 I
Żelechowski S., O celu sekt współczesnych, s.8 BU – 129677 I
Żelechowski S., Przyczyny przechodzenia chrześcijan na judaizm, s.8 BU – 129688 I
Żelechowski S., Rozczarowania robotników i włościan w Bolszewii, s.8 BU – 129686 I
Żelechowski S., Za kogo i za co Żydzi mają chrześcijan? s.8 BU – 129682 I
Żelechowski S., Żydzi a własność ziemska, s.8 BU – 129691 I

 

Rok 1928:

„Agentury obce”. Proces „Słowa Pomorskiego” o artykuł na tle mowy kaliskiej Józefa Piłsudskiego. Przedruk z nr. 12 „Słowa Pomorskiego” w Toruniu, s.32 BU – 135098 I
Allen G., Siła krwi. Powieść. Przeł. z ang.Z.Grabowska, s.216 BU – 127142 II
Chudek J.M., Bogurodzica, najdawniejsza pieśń polska, s.8 BU – 135189 I
Chudek J.M., Czcigodny sługa Boży Bernard z Wąbrzeżna, s.16 BU – 135190 I
Chudek J.M., Do Królowej Korony Polskiej. Pięć pieśni na znaną nutę, s.8 BU – 135186 I
Chudek J.M., Do Matki Boskiej Częstochowskiej, s.4 BU – 135169 I
Chudek J.M., Echa objawień gietrzwałdzkich na Podlasiu, s.8 BU – 135185 I
Chudek J.M., Fragment z dziejów prześladowań Unii na Podlasiu. Szkic historyczny, skreślony z okazji przeniesienia zwłok ks.Andrzeja Horoszewicza do Warszawy, s.8 BU – 151602 I
Chudek J.M., Kartka z dziejów prześladowania Kościoła katolickiego na Wileńszczyźnie. Szkic historyczny, skreślony z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci ks.Stanisława Piotrowicza, s.8 BU – 151600 I
Chudek J.M., Matka Boska Chełmońska. Szkic historyczny, skreślony z okazji odnowienia i przeniesienia cudownego obrazu do Chełmonia,s.8 BU – 135187 I
Chudek J.M., Matka Boska Hodyszewska. Szkic historyczny, skreślony z okazji przeniesienia cudownego obrazu do Hodyszewa, s.8
BU – 135188 I
Chudek J.M., Matka Boska Samborska. Szkic historyczny, skreślony z okazji koronacji cudownego obrazu, s.4
BU – 135170 I
Chudek J.M., Matka Boska Tuchowska. Szkic historyczny, skreślony z okazji odnowienia i przeniesienia cudownego obrazu do Tuchowa,s.8 BU – 135164 I
Chudek J.M., Nabożeństwo Majowe, s.8 BU – 135171 I
Chudek J.M., O grobie Bolesława Śmiałego w Osjaku, s.15 BU – 135184 I
Chudek J.M., Ojciec św. Pius X jako czciciel Matki Boskiej Częstochowskiej. W dwudziestopięciolecie Wstapienia na Stolicę Apostolską, s. 11  
Chudek J.M., Ostatnie tchnienie (Śmierć św.Franciszka z Asyżu).Obrazek sceniczny w jednej odsłonie. W siedemsetną rocznicę kanonizacji 1228 -1928, s.4 BU – 135244 I
Chudek J.M., Pierwsze przemówienie Ojca św.Piusa X do Polaków. W dwudziestą piątą rocznicę wstąpienia na tron papieski, s.8
BU – 135168 I
Chudek J.M., Przeniesienie relikwii św.Kazimierza, s.8 BU – 135243 I
Chudek J.M., Śp. Andrzej Żurawski i św. Benedykt , s.4
Chudek J.M., Święcone w dawnej Polsce, s.15 BU – 135167 I
Chudek J.M., U grobu czcigodnego sługi Bożego Stanisława od Jezusa i Maryi Darczyńskiego. Wrażenia z pielgrzymki, s. 11  
Chudek J.M., Wielki Tydzień, s.16 BU – 135182 I
Chudek J.M., Wiśniowiec, s.8 BU – 135183 I
Chudek J.M., Zabawy karnawałowe przed laty stu kilkunastu. Szkic obyczajowy, s.8
BU – 151605 I
Historyk, O pochodzeniu władzy bolszewickiej. Z ros. przetłum.S.Żelechowski, s.4 BU – 135245 I
Kołomłocki W., Dzieje miasta Gostynia, s.8 BU – 132645 II
Mika M.J., Walka z Kościołem. Trzy lata walki kulturalnej w Kościanie,s.20 BU – 132646 II
Romaszewski K.J., O świętym Królewiczu, s.8 BU – 135093 I
Skulski J., Ofiara królewny. Powieść historyczna z X wieku osnuta na tle walk zachodniej Słowiańszczyzny z Niemcami, s.156
BU – 127393 II
Walka o byt. Powieść, s.148 22 BU – 127141 II
Za winy ojców. Powieść, s.275 BU – 127779 II
Żelechowski S., Bolszewicki dyktator Meksyku, s.8 BU – 135090 I
Żelechowski S., Jak to bolszewicy spełniają obietnice? s.8 BU – 135089 I
Żelechowski S., Jak żydzi znieważali w Polsce Przenajświętszy Sakrament? s.7 BU – 135091 I
Żelechowski S., Kilka uwag na czasie z broszury z przed dwóch lat,s.8 BU – 135094 I
Żelechowski S., Kilka wniosków z nowej książki eks-dyktatora Bolszewii,s.8 BU – 151614 I
Ż[elechowski] S., Na Nowy Rok. Wiązanka wierszy noworocznych, s.8 BU – 129683 I
Żelechowski S., Nowe wieści z Bolszewii, s.11 BU – 135176 I
Żelechowski S., O co modlą się żydzi, a o co katolicy? s.8 BU – 135092 I
Żelechowski S., Parę uwag o wolnomyślicielach, s.8 BU – 135095 I
Żelechowski S., Wpływy masonerii na politykę oraz plany masońskie na przyszłość, s.8
BU – 135096 I
Żelechowski S., Z tajników kahału (O prawie „hazaka” i o prawie „meropie”),s.8 BU – 135088 I
Żelechowski S., Żydzi a Polska dzisiejsza, s.8 BU – 135097 I

 

Rok 1929:

Chudek J.M., Alfred Edmund Brehm. W setną rocznicę urodzin, s.4 BU – 151601 I
Chudek J.M., Andrzej Małkowski, pierwszy harcerz polski. Krótki życiorys w dziesiątą rocznicę zgonu, s.8
BU – 151606 I
Chudek J.M., Jubileusz tysiąclecia śmierci św.Wacława, s.8 BU – 135431 I
Chudek J.M., Ksiądz kardynał Dezydery Józef Mercier a Polska.W trzechlecie zgonu, s.8
BU – 151607 I
Chudek J.M., Matka Boska Kazimierkowska. Szkic historyczny, skreślony z okazji trzechsetlecia założenia Kazimierki, s.8
BU – 135906 I
Chudek J.M., Nasze godło. Wiązanka wierszy o Krzyżu, s.4 BU – 151609 I
Chudek J.M., Ojciec św.Leon XII. W setną rocznicę zgonu, s.4 BU – 135251 I
Chudek J.M., Rocznice i jubileusze w 1929 r., s.8 BU – 151608 I
Chudek J.M., Stan czci bł.Bronisławy w ciągu lat ostatnich.W dziewięćdziesiątą rocznicę beatyfikacji, s.8
BU – 135494 I
Chudek J.M., Św.Wacław. Krótki rys życia. W tysiąclecie śmierci, s.8.egz.2000 BU – 135562 I
Chudek J.M., Tam, gdzie Tadeusz Kościuszko dostał się w ręce Moskali.Wrażenia z wycieczki do Maciejowic, s.16
BU – 135564 I
Chudek J.M., To i owo o marszałku Ferdynandzie Foch’u, s.14 BU – 135563 I
Chudek J.M., W trzechsetlecie urodzin zwycięzcy z pod Wiednia.1629 –1929, s.8 BU – 135905 I
Chudek J.M., Z dziejów czci św.Józefa Oblubieńca. Szkic historyczny, s.8 BU – 151603 I
Leon XIII, W jaki sposób należy przeciwstawiać się zakusom masonerii?(Wyjątek z encykliki „Humanum genus”). Oprac. S.Żelechowski, s.8
BU – 135248 I
L’Ermite P., Trzeba… Impresja wielkosobotnia z życia francuskiego. Z fr.przetł.J.M.Chudek, s.8
BU – 135253 I
Lichtenberger A., Święta Bożego Narodzenia w Nicei. Tł.J.M.Chudek, s.8 BU – 151604 I
Mary J., Straszna omyłka. Przekł. z francuskiego, s.344 BU – 137292 II
Prószyński Z., Zamek w Raciążku. Szkic historyczny, s.12 BU – 125252 I
Rigaux M., Gdy dusza jest prawą…, s.206 BU – 127855 II
Romaszewski K.J., „Cud Wielkopiątkowy” z opery „Parsifal” Ryszarda Wagnera, s.16
BU – 135250 I
Stańczewski J., Pieśni i piosenki. Wybór poezji lirycznych, s.15 BU – 135430 I
Zieliński W., Wspomnienia z „Kulturkampfu”… Jubilata 50-letniego kapłaństwa 1879 -2.IV.1929, s.16
BU – 135249 I
Żelechowski S., Czym w istocie jest teozofia? s.8 BU – 135259 I
Żelechowski S., Razem czy osobno? W sprawie obcowania na terenie szkolnym młodzieży polskiej z młodzieżą żydowską, s.8
BU – 135489 I

 

Rok 1930:

Dekowski J., Socha S., Wł.Reymont w okolicy Będkowa, s.15, egz.2.900 BU – 135904 I

 

Rok 1932:
Tajemnica wielkiego miasta. Powieść współczesna osnuta na tle głośnych wypadków.

Rok 1935:

Bzdęga J., Biskupianie „Hej! z młodych lot, huloł jo ci rod”, s.83, il., nuty BU – 173537 II

 

zob.też: NOWE GWIAZDY ŚWIĘTOŚCI   ORĘDOWNICY POLSKIEJ ZIEMICY PRZED TRONEM PANA NAD PANY   ŚWIĘTE PAMIĄTKI NA ZIEMI POLSKIEJ

12a. BEZPŁATNY DODATEK DO „LECHA. GAZETA GNIEŹNIEŃSKA”.

Gniezno.1907-1938, nakł. i druk: Drukarnia Spółkowa, Drukarnia Lech, 8°- 16°

seria nienumerowana
Czyński J., Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska czyli Jakubini [!] polscy.1907,s.379
Szara wilczyca. Powieść historyczna. 1908, s.374, BU- 404147 I
Czajkowski M., Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. 1923, s.342
Steeman A., Pani odmawia <Noc się zaczyna>. 1933, s.244, sygn. 164971 I BU
Florjański P., Jego królewska mość pieniądz. Powieść, 1934, s. 288   BU  176066 I
Harper F., Jedyna droga. Powieść współczesna, 1935, s.335, BU- 176067 I
Kuszel J., Bałucki E., Przegrana. Powieść współczesna. 1935, s.359, BU- 176065 I
Payer A., Walka o tron. Romans historyczny. 1936, s.384
Wybranowski K. [pseud. właści. Dmowski R.], Dziedzictwo. Powieść.1938, s.348

12b. BEZPŁATNY DODATEK DO „NOWEGO PRZYJACIELA LUDU”

Kępno, Drukarnia Spółkowa, 1925-1935, 8°

Janiszewski Józef, Co to jest Ojczyzna? Rozmowa matki z dziećmi. 1925 s.64

Doyle A.C., Pies Baskerville’ów. 1926, s.136

Ludolff M., Niegodny. Powieść. 1928, s.122      BU 720387 II

Janiszewski  J., Powiat kępiński. Z mapką powiatu na podstawie różnych źródeł. 1929, s.100, 1 mapa, 4 tabl.  BU – 137297 II , 375784 II

Dobra gospodyni czyli Podręcznik kucharski dla polskiego domu. 1933, s.79

Konfitury, galarety, jarzyny, soki i zimne napoje. Z dodatkiem „Poradnika dla gospodyń”. 1935, s.48 BU- 171744 II

12c BEZPŁATNY DODATEK DO NOWEGO KURIERA [POZNAŃSKIEGO] 

Poznań, Nowy Kurier,  1934-1935, 8o

Drewnowska A., Katastrofa. 1934, s.182

Elvestad S., Na tropie. Powieść.,  s.118     BU 178578 II BU

13. BEZPŁATNY DODATEK DO „ORĘDOWNIKA”

Poznań, 1934-1939, „Orędownik”, 8°

seria nienumerowana
Tuczyński Fr.X., Córka aktorki. Powieść. 1934, s.213
Miłość fakira. Powieść współczesna. T. 1 1934, s. 228; T.2 1935, s.59 BU – 490224 I
Tuczyński Fr.X., Jaskinia Potępieńca. Powieść z dawnych lat przez… 1935, s.112
Łoziński W., Handlarz dusz. Powieść z końca XVIII wieku. 1936, s. 144, BU 372532 II BU
Kawczyński A., Sygnał przed świtem. Opowiadanie z polskiego morza. 1937, s. 80
Gruszecki A., Za króla Stefana. Powieść historyczna z szesnastego wieku. 1939, T.1 s. 128, T.2 s. 128, T.3 s. 120

13a. BEZPŁATNY DODATEK DO „PRZEGLĄDU GRAFICZNEGO”

Poznań, 1937, „Przegląd graficzny”, 4°

Kusz F., Dzieje papieru i jego rozwojowa wędrówka na zachód. Odbitka z ilustrowanego miesięcznika Tęcza nr 11/1937. 1937, do nr.11
Kusz F., 500-lecie czcionki drukarskiej. Odbitka z ilustrowanego miesięcznika Tęcza. 1937,do nr. 19

14. BEZPŁATNY DODATEK DO „PRZYJACIELA LUDU”

Poznań, 1901-1906, „Przyjaciel Ludu”, 8°

BU – Lzd 10400

seria nienumerowana
Heyducki Władysław, Bernard i Sabina. Powieść. 1901, s 251
Heyducki Władysław, Albina kwiat Gallii. Powieść z III stulecia po narodzinach Chrystusa Pana. 1902, s.266
Kościński K., Nasze prawo. Podręcznik dla ludu polskiego. Oprac… 1906, s.175

14a. BEZPŁATNY DODATEK DO „WIELKOPOLANINA”

Poznań 1904-1909, Fr. Chocieszyński, 8°

Mały deklamator. Wybór bajek, ballad, legend, poezy i historycznych itd. najznakomitszych naszych pisarzy stosownych do deklamacyi dla dzieci, młodzieży i ludu. 1904, s. 64 BN
Sienkiewicz Henryk, Pod Grunwaldem. Jagiełło i Jadwiga. Z powieœci Henryka Sienkiewicza. 1909, s.64

zob. też: BIBLIOTEKA KSIĄŻEK CIEKAWYCH I POŻYTECZNYCH DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW „WIELKOPOLANINA” I „POMORZANINA”

15. BEZPŁATNY DODATEK „GŁOSU LESZCZYŃSKIEGO” I „GŁOSU POLSKIEGO”

Leszno, 1927-1935, Drukarnia Leszczyńska, 8°

seria nienumerowana

Czajkowski M., Stefan Czarnecki. Powieść historyczna. 1927, t.1-2, s.470 BU – 189027 II 
Wallace L., Ben Hur. Opowiadanie historyczne z czasów Jezusa Chrystusa. 1928, s.112, BU – 628290 II
Rellstab L., Złotnik z Augsburga. Ok.1929   
Bringer R., Sztylet z kryształu. Przekł. aut. H.Bokserówna. 1930, s.102 BU – 603359 II
Drewnowska A., Niewierny Tomasz. 1931, s.148
Korzeniowski J., Tadeusz Bezimienny. 1931, s.192 BU – 621660 II
Richebourg E., 40.000 franków posagu. 1932, s.240 BU – 621843 II
Czerwony Sarafan. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego.1933-1935, t.1 s.352, t.2 s.343, t.3 s.494
BU – 484680 II

15a  BEZPŁATNY DODATEK TYGODNIOWY DO „ORĘDOWNIKA WIELKOPOLSKIEGO” W POZNANIU

Poznań, Orędownik Wielkopolski, 1924-1929, Drukarnia Polska , 80

Seria nienumerowana

Kaczkowski Z., Sodalis. Marjanus. Powieść historyczna ze starych ksiąg i papierów spisana w roku 1858. 1924, s. 170

Rapacki W., Hanza. 1924, s.95 BU -388546 II BU

Jokai M., Złoty człowiek. Powieść z węgierskiego. T.1 1926 s. 224, T.2 1929 s. 172    630153 II BU 

16. BIBLIOTECZKA AKCJI KATOLICKIEJ. Pod red.S.Brossa

Poznań, 1932-1939, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU -154816 II

 1. Machay F., Wyszkolenie duchowe apostolstwa świeckiego. 1932, s.24
 2. Walka z pornografią. 1932, s.38; 0,70 zł
 3. Reinhard W., Katolik świecki w nadprzyrodzonym organizmie Kościoła. 1933, s.24
 4. Pizzardo J., Dyrektywy dla Akcji Katolickiej. 1933, s.16
 5. Mazurkiewicz K., Czego uczą kryzysy ubiegłych wieków? 1933, s.34
 6. Machay F., Dogmatyczne podstawy Akcji Katolickiej. 1934, s.14; 0,50 zł
 7. Statuty stowarzyszenia Akcji Katolickiej. 1934, s.52
 8. Statuty i regulaminy stowarzyszenia Akcji Katolickiej. 1934, s.58; 1 zł
 9. Śpikowski Wł., W Chrystusie Odkupienie. 1934, s.20
 10. Dzieło Odkupienia. 1934, s.32; 0,70 zł
 11. Wojtusiak E., Socjologiczne podstawy Akcji Katolickiej. 1934, s.40
 12. X., Zasługi Kościoła dla ludzkości. 1935, s.38; 0,80 zł
 13. Mikes, Komunizm i nacjonalizm w świetle chrześcijańskiego światopoglądu. 1935,s.13; 0,50 zł
 14. Niedermeyer A., Zadania lekarza – katolika. 1935, s.16; 0,50 zł
 15. Kowalski K., Nadprzyrodzone podstawy Akcji Katolickiej. 1935, s.16; 0,50 zł
 16. Katolicyzm a rodzina. 1935, s.36; 0,80 zł
 17. Januszkiewicz E., Rodzina a państwo. 1935, s.20
 18. Michalski K., Małżeństwo i rodzina w świetle filozofii chrześcijańskiej. 1935, s.32
 19. Rostworowski J., Istota małżeństwa w pojęciu katolika. 1935, s.24
 20. Górski K., Rodzina a kultura współczesna. 1936, s.24
 21. Dąbrowski S., Eugenika ze stanowiska katolickiego. 1935, s.57; 1,20 zł
 22. Niesiołowski A., Kryzys rodziny nowoczesnej i jego przyczyny. 1935, s.23; 0,60 zł
 23. Wachowski M., Jakie czynniki społeczne zagrażają rodzinie. 1936, s.24; 0,60 zł
 24. Martyniak M., Państwo i rodzina. 1936, s.32; 0,50 zł
 25. Prumbs A., Koedukacja a światopogląd katolicki. 1936, s.20; 0,60 zł
 26. Czuma J., Reformy prawne dla obrony rodziny. 1936, s.26; 0,70 zł
 27. Caro L., Problem społeczny w katolickim oświetleniu. 1936, s.15, egz.1.000
 28. Rękas M., Apostolstwo chorych w Polsce. 1936, s.18; 0,50 zł
 29. Teodorowicz J., Święty Paweł wzór pracy apostolskiej. 1936, s.24; 0,60 zł
 30. Kobyliński J., Istota i geneza państwa totalnego. 1936, s.40; 0,80 zł
 31. Pniok W., Apostolstwo świeckie w nauce i historii Kościoła. 1936, s.24; 0,60 zł
 32. Jasiński W., Na przełomie myśli wychowawczej. 1936, s.42; 1 zł
 33. Iwaszkiewicz Z., Współpraca rodziny i szkoły. 1936, s.34; 0,60 zł
 34. Klepacz M., Szkoła wyznaniowa postulatem doby współczesnej. 1936, s.36; 0,60 zł
 35. Sopoćko M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze. 1936, s.32; 0,60 zł
 36. Wóycicki A., Rola wychowania w naprawie niesprawiedliwości społecznej. 1936,s.30; 0,60 zł
 37. Bałachowski W., Zasady i ideał wychowania rodzinnego. 1936, s.20; 0,50 zł
 38. Piasecki E., Wychowanie fizyczne (Właściwa troska o ciało). 1936, s.12; 0,50 zł
 39. Czuma J., Harmonia praw Kościoła, rodziny i szkoły do wychowania. 1936, s.20;0,50 zł
 40. Żulińska B. S., Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku szkolnym. 1936, s.32;0,60 zł
 41. Dobrzyńska-Rybicka L., Wychowanie państwowe. 1936, s.16; 0,50 zł
 42. 42Niesiołowski A., Wychowanie społeczne. 1936, s.52; 1 zł
 43. Jasiński W., Światłocienie współczesnej pedagogiki. 1937, s.64; 1,20 zł
 44. Piotrowski Cz., Podstawy psychospołeczne odrębnego wychowania młodzieży męskiej i żeńskiej. 1937, s.44; 1 zł
 45. Brzostyński A., Ochrona religii i tępienie pornografii przez ustawodawstwo polskie.1937, s.24; 0,60 zł
 46. Młodowiejski J., Prawda o „Wiciach”. 1937, s.36; 0,70 zł
 47. Wensierski R., Dwie encykliki społeczne: „Rerum Novarum” i „Quadragessimo Anno”. 1937, s.20; 0,50 zł
 48. Gocławski A., Katolicy i radio. 1937, s.20; 0,50 zł
 49. Jamrozik E., Na bezdrożach. 1937, s.20; 0,50 zł
 50. Sawicki F., Moralne przyczyny bezbożnictwa. 1937, s.24; 0,60 zł
 51. Ciemniewski J., Rola Ducha Świętego w odrodzeniu świata współczesnego. 1937,s.20; 0,50 zł
 52. Żychliński A., Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa. 1937, s.20; 0,50 zł
 53. Ledit J., Le régne du Christ et la crise actuelle. 1937, s.14
 54. Kosibowicz E., Duchowe źródła współczesnego bezbożnictwa. 1937, s.16; 0,50 zł
 55. Wóycicki A., Tendencje rozwojowe związków zawodowych w Polsce. 1937, s.36;0,60 zł
 56. Machay F., Rola Akcji Katolickiej w sprawie stosunków społecznych. 1937, s.16;0,50 zł
 57. Kobyliński J., Eksperymenty gospodarcze w świetle etyki katolickiej. 1937, s.16;0,50 zł
 58. Piwowarczyk J., Przyszłość myśli katolicko-społecznej i możliwości jej realizacji.1937, s.24; 0,60 zł
 59. Konieczny J., Problemy stanu robotniczego a katolickie postulaty społeczne. 1937,s.20; 0,50 zł
 60. Niesiołowski A., Metody realizacji wychowania społecznego. 1937, s.32; 0,70 zł
 61. Sikorski B., Zagadnienie polskiego stanu średniego. 1937, s.16; 0,50 zł
 62. Sawicki Fr., Założenia filozoficzne katolickiej myśli społecznej. 1937, s.20; 0,60 zł
 63. Wyszyński S., Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej. 1937,s.24; 0,60 zł
 64. Manteuffel M., Problem polskiego stanu średniego. 1937, s.24; 0,60 zł
 65. Machay F., Problem wsi polskiej jako zagadnienie społeczne. 1937, s.16; 0,50 zł
 66. Szymański A., Wyzwolenie proletariatu. 1937, s.16; 0,50 zł
 67. Sułkowski J., Rola wychowania społecznego w przebudowie świata. 1937, s.16;0,50 zł
 68. Kozłowski E., Współczesne próby przebudowy ustroju społecznego, a postulaty katolickie. 1937, s.32; 0,70 zł
 69. Myczka E., Swoistość struktury społecznej i ekonomicznej Polski oraz możliwość jej reformy. 1937, s.38; 0,80 zł
 70. Stepa J., Wpływ nauki Kościoła na kształtowanie się myśli społecznej. 1937, s.16;0,50 zł
 71. Czuma I., Sprawiedliwość i miłość jako zasady chrześcijańskiego ustroju społecznego. 1937, s.20; 0,60 zł; egz.1.000
 72. Dembiński H., Jednostka a społeczeństwo. 1937, s.16; 0,50 zł
 73. Całka L., Granice polityki społecznej. 1937, s.20; 0,60 zł; egz.1.000
 74. Roszkowski A., Korporacjonizm. 1937, s.16; 0,50 zł
 75. Staszewski C., Współczesne tendencje rozwojowe gospodarstwa światowego, ich znaczenie dla realizacji nowego ustroju. 1937, s.20; 0,60 zł
 76. Górski L., Własność prywatna, jej znaczenie i granice. 1937, s.24; 0,60 zł
 77. Wawryn St., Praca i kapitał w katolickiej myśli społecznej. 1937, s.20; 0,60 zł
 78. Krawczyk Wł., Katolicka myśl społeczna na tle współczesnych doktryn społecznych. 1937, s.16; 0,50 zł
 79. Dworak T., Katolicki działacz społeczny. 1937, s.28; 0,70 zł
 80. Czypicki S., Idea apostolstwa świeckich u św. Leona Wielkiego. 1937, s.44; 1 zł
 81. Kowalski K., Katolickie plany reformy społecznej a ustrój rolny w Polsce. 1938, s.16;0,50 zł
 82. Adamski St., Parafialna Akcja Katolicka. 1938, s.36; 1,20 zł
 83. Kominek B., Eucharystia w życiu jednostki i rodziny. 1938, s.16; 0,50 zł
 84. Glaser S., Znaczenie i moc obowiązująca uchwał I Polskiego Synodu Plenarnego.1938, s.16; 0,50 zł
 85. Glemma T., Synody prowincjonalne w Polsce przedrozbiorowej – Ich wpływ na życie katolickie kraju. 1938, s.16; 0,50 zł
 86. Szramek E., Diecezja i parafia w prawie kanonicznym i uchwałach I Polskiego Synodu Plenarnego. 1938, s.20; 0,60 zł
 87. Wicher Wł., Powołanie i zadania kapłana. 1938, s.12; 0,50 zł
 88. Piskorz J., Aktualne zagadnienia duszpasterstwa i jego metod współczesnych. 1938,s.20; 0,60 zł
 89. Świeżawski S., Pełnia katolicyzmu w życiu osobistym i zbiorowym. 1938, s.20;0,60 zł
 90. Poszwa A., Małżeństwo i rodzina w uchwałach Synodu Plenarnego. 1938, s.20;0,70 zł
 91. Padacz Wł., Prawno-organizacyjne zagadnienia Akcji Katolickiej w świetle uchwał Synodu. 1938, s.24; 0,60 zł
 92. Romer T., Prawne stanowisko i zadania katolików świeckich w Kościele. 1938, s.20;0,60 zł
 93. Gawlina J., Kościół wewnętrzny i zewnętrzny. 1938, s.16; 0,50 zł
 94. Kossak Z., Chrześcijańskie posłannictwo Polski w przeszłości i dziś. 1939, s.12;0,50 zł
 95. Szymański A., Katolicka myśl społeczna w uchwałach Synodu. 1938, s.12; 0,50 zł
 96. Bilik A.K., Udział inteligencji świeckiej w apostolskim dziele dokształcania katolików.1938, s.12; 0,50 zł
 97. Rostworowski J., Hierarchia, jej źródło i znaczenie w życiu Kościoła. 1938, s.24;0,60 zł
 98. Kisielewski J., O udział katolików w życiu kulturalnym Polski. 1938, s.20; 0,50 zł
 99. Dembiński H., Kościół i państwo w świetle konkordatu i synodu. 1938, s.20; 0,50 zł
 100. Heitzmann M., Problemy inteligencji katolickiej. 1938, s.16; 0,50 zł
 101. Adamski St., Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał Synodu. 1938
 102. Walczewski I., Treść i znaczenie uchwał I Polskiego Synodu Plenarnego. 1938,s.32; 0,60 zł
 103. Kirstein P., Laicy w Kościele Chrystusowym dawniej i obecnie. 1939, s.39; 0,60 zł
 104. Jasiński W., O katolicką pedagogikę w Polsce. 1939, s.112; 2,50 zł
 105. Taylor E., Gospodarcze obowiązki stanu. 1939, s.24; 0,60 zł
 106. Bednorz H., Udział Akcji Katolickiej w rozwiązywaniu kwestii społecznej. 1939, s.24;0,60 zł
 107. Pastuszka J., Rasizm jako światopogląd. 1939, s.52; 1,20 zł

17. BIBLIOTECZKA AMERYKAŃSKA NIEPOSPOLITYCH ZDARZEŃ, PRZYGÓD,AWANTUR, ŚLEDZTW I DOCIEKAŃ

Poznań, 1922, A.Gustowski, 8°

BN – I 504164 – 504173

 1. Pojedynek amerykański. 1922, s.32
 2. Polisa nr 1111. 1922, s.31
 3. Wytropiony. 1922, s.31
 4. Niepożądany lokator. 1922, s.32
 5. Bratobójca. 1922, s.32   BU – 105331 I
 6. Pociecha ojca. 1922, s.39
 7. Tajemnicze hasło. 1922, s.32
 8. Krwawy związek. 1922, s.35
 9. Tajemnice Kalkuty. 1922, s.35
 10. Palec inżyniera. 1922, s.31

Dunin J., Knorowski Z., Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne. Łódź 1984, s.10

18. BIBLIOTECZKA ASCETYCZNA OO.OBLATÓW

Poznań, przed 1935, Wydawnictwo OO.Oblatów, 8°

Weber O., Dusza zakonna wobec Jezusa, zł.3.
Kalendarz Oblata Niepokalanej na rok 1935, anons na s.3 okładki

19. BIBLIOTECZKA CHARYTATYWNA

Poznań, 1939, Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo w Poznaniu, 16°

BU – 170876 I

2. Jak należy zakładać konferencje Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo. 1939, s.20

20. BIBLIOTECZKA DLA DZIATWY POLSKIEJ

Poznań, 1900, Wydawnictwo Ludowe im. A.Mickiewicza (J.Fr.Tomaszewski),16°

BK – 120703

Seria I

 1. 1900, s.32, il.; 0,10 mk [treść różna]
 2. 1900, s.32, il.; 0,10 mk [treść różna]
 3. 1900, s.32, il.; 0,10 mk [treść różna]
 4. 1900, s.32, il.; 0,10 mk [zawiera kolędy]
 5. 1900, s.32, il.; 0,10 mk [zawiera głównie utwory H.Sienkiewicza: „Janko Muzykant”, „Sabałowa Bajka”, „Niewola tatarska” (urywek)]
Anons umieszczony na s.32 tomu 5 informuje, że w roku 1901 też ukaże się 5 tomów w ramach serii II, które zawierać będą podobnie jak seria I : wyjątki z historii polskiej i literatury ojczystej, wizerunki i życiorysy wielkich mężów, wierszyki, bajki, powiastki treści moralnej i opowiadania. Nie odnaleziono nigdzie żadnego z tomów serii II. O tym, że prawdopodobnie ukazały się tomy 6-10 świadczy jedynie zapis w tomie 1 „Katalogu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu” (Poznań 1932, s.49).

 

21. BIBLIOTECZKA DLA DZIECI

Poznań, 1873, J.Chociszewski, 16°

1. Chociszewski J., Mała historia Polski dla dzieci i młodzieży. 1873, s.64, egz.7.000
E, t.6, s.106 podaje, iż rocznie miały ukazywać się 24 tomy w cenie 2 sgr. każdy.

22. BIBLIOTECZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Gniezno, 1913-1914, J.Chociszewski, 16°

 

1. Chociszewski J., Sto pieśni i wierszyków dla dzieci do śpiewania,nauczenia się na pamięć i deklamowania. Zebrał… Wyd.2. 1913,s.64; 0,20 mk BN – I 381237
2. Chociszewski J., Mały Kościuszko. Igra z dodaniem komedyjek: Imieniny Mamy, Wanda i Dwa talary w butach. 1913, s.68; 0,20 mk
4. Niemcewicz J., Śpiewy historyczne w skróceniu dla dzieci i młodzieży wydał J.Chociszewski. 1914, s.68
BN – I 337619

 

23. BIBLIOTECZKA DLA LUDU PRACUJĄCEGO

Poznań, 1900, J.Gogowski, 16°

BU – Kga 6490/1

1. Luxemburg R., W obronie narodowości. 1900, s.14

BIBLIOTECZKA DOMOWA „PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO”, zob.: BIBLIOTEKA DOMOWA „PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO”

24. BIBLIOTECZKA DZIECI POZNAŃSKICH

Poznań, 1935-1939, Sekcja Młodego Nauczycielstwa ZNP w Poznaniu, 16°

BU – 135768 I

1. Jernas F., Leśne figle. Wesołe wierszyki. 1935, s.16, il.; 0,12 zł; wyd.2 1938
2. Strugarek S., Dziadek w błękitnym surducie. Opowiadanie. 1935, s.16; 0,12 zł; wyd.2
1938
3. Jernas F., Sport na kiju. Wesołe wierszyki zuchowe. 1935, s.16, il.; 0,12 zł; wyd.2 1938
4. Jernas F., Gwiazdy na choince. Wierszyki gwiazdkowe. 1936, s.16; 0,12 zł; wyd.2 1938
5. Zwiedzamy Poznań. 1938, s.16, il.; 0,12 zł
6. Gawarecki W., Dwie lipy. Opowiadanie przyrodnicze. 1938, s.15, il.; 0,12 zł
7. Szczególanka Z., U stóp Jasnej Góry. Opowiadanie. 1938, s.15, il.; 0,12 zł
8. Jernas F., Czyn Antka Ogóra. Opowieść z życia młodzieży. 1938, s.16, il.; 0,12 zł
9. Zawieja A., Pożegnanie jesieni. Baśń sceniczna. 1938, s.20, il.; 0,12 zł
10. Szczególanka Z., Łobuzy. Opowiadanie z życia dzieci. 1938, s.16, il.; 0,12 zł
13. Szczególanka Z., W papierowej kaplicy. Opowieść o Janie Kasprowiczu. 1939, s.16, il.;0,12 zł
17. Szczególanka Z., Historia najcudniejszego pierścienia. Baśń morska. 1939, s.16, il.;0,12 zł
18. Szczególanka Z., U kolan Wielkiego Marszałka. Opowiadania historyczne. 1939, s.20,il.; 0,12 zł
21. Ignaczak F., Przeloty ptaków. Opowiadanie przyrodnicze. 1939, s.16; 0,12 zł

Od t.6 zmiana tytułu na: Biblioteczka Szkoły Powszechnej
Więcej nie wyszło. Planowane były jako kolejne tomy :

11. Jak to na wojence ładnie-wierszyki o żołnierzach.
12. Wolności słońce – opowiadanie historyczne.
14. Przygody zastępu Lisów – opowieść harcerska.
15. Czarodziejski kamień – opowiadanie o M.Curie-Skłodowskiej.
16. Z górki na pazurki – wesołe wierszyki.
19. Kij w mrowisku – opowiadanie przyrodnicze.
20. W zaczarowanej krainie grzybów – opowieść przyrodnicza.

25. BIBLIOTECZKA GOSPODARCZA

Berlin-Poznań, 1861, L.Jagielski, 12°

1/2. [Kortys], Chów kur, kogutów, kapłonów, osobliwie Kochinchina z dołączonymi środkami i sposobami leczenia chorób. 1861, s.91

Brockhaus, Bibliografia polska, 1861, s.41. Tamże s.9 informuje, że w tym roku ukazał się oddzielnie t.1 pt.: „Chów drobiu” liczący 54 s.jako 1 tom „Biblioteki gospodarczej”.
Tom 3 ukazał się w 1862 wyłącznie z berlińskim adresem wydawniczym .

26. BIBLIOTECZKA HARCERSKA

Poznań, 1926-1931, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 105947 I; 129275 I

1. Woroniecki J., Gawęda o gawędzeniu. 1926, s.60; 1,20 zł; egz.2.000
2. Łoś S., Pod półciennym dachem. Piosenki obozowe. 1927, s.40; 0,80 zł; egz.3.000
3. Baden-Powell R., Wilczęta. Przeł.T.Strumiłło. Cz.2. Sprawności wilczęce. 1928, s.139;3 zł; egz.3.000
4. Żawrocki O., Hazena – gra sportowa dla drużyn żeńskich i męskich. 1929, s.20,egz.3.000
5. Sedlaczek St., Przeglądy i pokazy harcerskie. Musztra harcerska. Według Andrzeja Małkowskiego i innych oprac… Z 60 rysunkami w tekście. 1931, s.112, egz.2.000

Na okładce nazwa serii: Biblioteka Harcerska

27. BIBLIOTECZKA HISTORYCZNO-WOJSKOWA DLA WSZYSTKICH

Poznań, 1929-1930, Księgarnia Szkolna, 8°

1-2. Baumfeld G.B., Wojsko a społeczeństwo w dawnej Polsce (na tle poezji ówczesnej).Cz.1.Wieki XVI-XVII; Cz.2. Wiek XVIII. 1930 (1929), s.23 + 24
3. Baumfeld G.B., Odrodzenie wojskowe za Stanisława Augusta. 1930, s.24 BP, t.2,s.70-71

28. BIBLIOTECZKA KATOLICKA

Poznań, 1883-1888, Księgarnia Katolicka, 16°

BU – 170968 I nkpl.

1. Morawski A., Kwadrans adoracji Przenajświętszego Sakramentu i Najsłodszego Serca Jezusowego. Wyd.2 1883, s.64; 0,30 mk
2. Morawski A., Nabożeństwo za dusze w czyśćcu będące. Wyd.2 1883, s.141; 0,50 mk
3. Liguori A.M.de, Moc męki Zbawiciela; 0,20 mk
4. Morawski A., Jak się modlić trzeba aby wyjednać łaski potrzebne. 1885, s.48; 0,30 mk
5. Morawski A., O miłosierdziu Bożym; 0,20 mk
6. Morawski A., Święte rady i rozmyślania; 0,30 mk
7. Liguori A.M.de, Rozmyślania o Najświętszym Sakramencie; 0,30 mk
8. Liguori A.M.de, Rozmyślania o 7 Boleściach Matki Boskiej; 0,30 mk
9. Liguori A.M.de, 16 Rozmyślań o Męce Chrystusa; 0,40 mk
10. Liguori A.M.de, Rozmyślania o Męce Chrystusa; 0,40 mk
11. Liguori A.M.de, Rozmyślania świętego… ku czci św.Józefa Karmiciela Dzieciątka Jezus. Przez X. J.B. Delerta. 1883, s.23
12. Krzesiński, Łatwy sposób rozmyślania; 0,10 mk

Katalog nakładowy Księgarni Katolickiej w Poznaniu, 1891

29. BIBLIOTECZKA KOŁA SLAWISTÓW IM. JANA BAUDOUINA DE COURTNAY UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1934-1939,UP, 8°

BU – 113279 II

1. Ułaszyn H., Jan Baudouin de Coutnay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka.1934, s.44
2. Tomaszewski A., Mowa ludu wielkopolskiego. Charakterystyka ogólna. 1934, s.56, map 2
3. Polano-Slavica ofiarowane Henrykowi Ułaszynowi przez Koło Slawistów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. 1939, s.133

30. BIBLIOTECZKA KRESOWA

Poznań, 1922, Związek Obrony Kresów Zachodnich, 16°

BU – 170920 I

1. Tymieniecki K., Polacy i Niemcy aż do bitwy pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 roku.1922, s.40

31. BIBLIOTECZKA LITURGICZNA

Potulice, 1937, Seminarium Zagraniczne, 16°

BU – 140563 I, 140597 I

1. Śpikowski Wl., Liturgiczna msza św. ludowa. 1937, s.46, zł.0.20
2. Śpikowski Wł., Wskazówki przy wprowadzaniu „Liturgicznej Mszy Świętej”. 1937, s.22
3. Sobecki W., Piękno Mszy św. w jej liturgii. 1937, zł.0,25
4. Liss J., Wielki Tydzień. Przewodnik obrzędów i modlitw wielkotygodniowych. 1937, s.128

32. BIBLIOTECZKA MISYJNA

Poznań, 1927, Akademickie Koło Misyjne, 16°

BU – 129425 I

1. Turowski W., Misje katolickie, ich potrzeby i współpraca młodzieży akademickiej. 1927,s.22; 0,25 zł
2. Kowalski K., Racja bytu idei misyjnej. Odczyt wygłoszony w A.K.M. 1927, s.9
3-4. Struyf O., Bajki i legendy murzyńskie; Lallemand A., Rola kasty w Indiach. 1927, s.28;0,30 zł

33. BIBLIOTECZKA MISYJNA OO. OBLATÓW

Poznań, 1931-1932, Wydawnictwo OO. Oblatów M.N., 8°

BU – 140461 I

1. Gotthardt J., Okawango. Wyprawy misyjne w Afryce Południowej. 1931, s.95, plansz 8;1,50 zł
2. Rommerskirchen J., Obrazki misyjne z kraju Basutosów. 1932, s.152; 1,50 zł

34. BIBLIOTECZKA ORGANIZACYJNA

Poznań, 1919, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

1. Adamski W., Jak zakładać towarzystwo młodzieży? 1919, s.40; 2 mk

Wydawana z polecenia Związku Towarzystw Młodzieży
BP, t.1, s.58

35. BIBLIOTECZKA OŚWIATOWA DLA MŁODZIEŻY. Pod red. Jana Kużnara

Poznań, 1938, Gazetka Oszczędnościowa, 8°

BU – 142777 II

1. Barciński F., Podstawowe zasady ekonomiki. Przedm.E.Taylor. 1938, s.103; 1,50 zł
2. Barciński F., Podstawy surowcowe uprzemysłowienia Wielkopolski. 1938, s.40; 1,20 zł

36. BIBLIOTECZKA PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

Poznań, 1921-1933, Spółka Pedagogiczna, 8°

BU – 105210 I , 135724 I nkpl.

1. Słowacki J., Ojciec zadżumionych w El-Arish. Z krótkimi objaśnieniami. 1921, s.16;wyd.2 1933, s.16, egz.3.000
2. Mickiewicz A., Lilie. Ballada. Z krótkimi objaśnieniami. 1922, s.16
3. Mickiewicz A., Oda do młodości. Farys. Z krótkimi objaśnieniami. 1922, s.14; wyd.21924
4. Mickiewicz A., Do Matki Polki. Śmierć Pułkownika. Nocleg. Reduta Ordona. Z krótkimi objaśnieniami. 1922, s.16
5. Krasiński Z., Psalm dobrej woli. Z objaśnieniami. 1923, s.15
6. Ujejski K., Maraton.1923; wyd.2 1933, s.24, egz.3.000
7. Mickiewicz A., Grażyna. Powieść litewska. Z objaśnieniami. 1923, s.53
8. Słowacki J., Lilla Weneda. 1923, s.144
9. Kochanowski J., Treny. Z objaśnieniami. 1923, s.47
10. Kochanowski J., Odprawa posłów greckich. Z objaśnieniami. 1924, s.40
11. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod. Powieść histroryczna z dziejów Litewskich i Pruskichze wstępem i objaśnieniami. 1924, s.92
12. Brodziński K., Wiesław. 1924, s.38; 0,40 zł
13. Słowacki J., Godzina myśli. 1926, s.20
14. Słowacki J., Duma o hetmanie Rzewuskim. Hymn o zachodzie słońca. Na sprowadzenie prochów Napoleona. Testament mój. Tak mi dopomóż. 1926

37. BIBLIOTECZKA POLITYCZNO NARODOWA

Poznań-Warszawa, 1920-1921, Stronnictwo Demokratyczne Narodowe [i in.],8°

BU – 106578 II

1. M[archlewski] B., O stronnictwach. 1920, s.8
2. Czujny, Jak praktycznie przeprowadzić reformę agrarną. 1920, s.12
3. Lutosławski K., Stronnictwa w kraju i w Sejmie. Wyd.2 1921, s.12
4. Bartoszewicz J., Walka o Polskę. 1920, s.21
5. Kawecki J., Jak zakładać i prowadzić Koła Ludowo-Narodowe. Warszawa, 1921, s.51

38. BIBLIOTECZKA POSTULATÓW PRAWNICZYCH

Poznań-Warszawa-Katowice, 1933, Wyd.”Elesta”, 16°

BN – I 185761

1. Prawo mieszkaniowe. Przepisy o ochronie lokatorów w zarysie. 1933, s.64

39. BIBLIOTECZKA RELIGIJNA

Potulice, 1935, Seminarium Zagraniczne, 16°

BU – 135798 I

seria nienumerowana
H.G., Prawda o Bogu i duszy. 1935, s.30, zł.0,20
O.M., Ufajmy! 1935, s.38, zł.0,20
O.M., Będziesz miłował. 1935, s.38, zł.0,20
O.M., Bądźmy apostołami. 1935, s.35, zł.0,20
Rode M., W służbie Boga i Ojczyzny. 1935, s.40, zł.0,25
S.D., O stworzeniu świata. 1935, s.39, zł.0,20
S.D., Uczeni a wiara w Boga. 1935, s.30, zł.0,20

„Kalendarza Królowej” na rok 1937, s.27 anonsuje ją jako „Bibljotekę Religijną Seminarium Zagranicznego”.

40. BIBLIOTECZKA SCENICZNA DLA ŚMIECHU I ROZRYWKI

Poznań, 1935-1938, P.A.T., 16°

 

1. Stolarzewicz L., Jestem poetą. Komedyjka w jednej odsłonie. 1935,s.20; wyd.2 1938 BU – 170848 I

2. Stolarzewicz L., Dziewczęta i chłopcy. Obrazek w jednej odsłonie. 1938, s.23

„Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939”. Warszawa 1995, s.457

41. BIBLIOTECZKA SOKOLA. ODCZYTY I DEKLAMACJE DLA TOWARZYSTW SOKOLICH

Poznań, 1912, Wyd.Sokół, 16°

 1. Cz.K. [krypt.], Konstytucja Trzeciego Maja. Ok.1912; 0,10 mk
 2. D.K. [krypt.], Idea sokola i społeczeństwo; Samoliński B., Naprzód Sokole;Taracki W., Młodzież Sokola a wstrzemięź-liwość. Ok.1912; 0,10 mk
 3. Cz.K. [krypt.], W rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Odczyt; Ujejski K.,Pogrzeb Kościuszki (Wiersz). Ok.1912; 0,10 mk
 4. K.B., Dr Józef Schejner; Franklin o pływaniu. Ok.1912; 0,10 mk
 5. Z historii walki na pięści; Z historii biegu. Ok.1912; 0,10 mk
 6. Cz.K. [krypt.], W rocznicę Powstania Styczniowego. Ok.1912; 0,10 mk
 7. Cz.K. [krypt.], Powstanie Listopadowe; Słowacki J., Śmierć generała Sowińskiego(Wiersz). Ok.1912; 0,10 mk
 8. Z.K., Wycieczki po Wielkopolsce (Środa, Giecz, Zaniemyśl, Rydzyna i Trzemeszno). 1912, s.16; 0,10 mk
 9. Z.K., Wycieczki po Wielkopolsce (Gniezno-Kościan). 1912; 0,10 mk
 10. Z.K., Wycieczki po Wielkopolsce. Wschowa-Kruszwica-Szamotuły. Napisała… 1912,s.16; 0,10 mk   BK – 130574
 11. Z.K., Wycieczki po Wielkopolsce. Zbąszyń. 1912
 12. Głodysz W., Krzepmy się. 1912

Zawartość t.1-10 serii ustalono na podstawie anonsu umieszczonego na okładce t.10; t.11-12 na podstawie KBN.

42. BIBLIOTECZKA SPOŁECZNA

Poznań, 1933-1934, n.autora, 16°

BU – 135700 I

1. Berkanówna K., Tak mi ciężko. 1933, s.79; 1,50 zł; egz.1.500, w tym 500 numerowanych
2. Berkanówna K., „Ty i ludzie”. O kulturze współżycia. 1933, s.88; 1,50 zł
3. Berkanówna K., Co robić? Wezwanie do pracy społecznej. Zapiski z własnych doświadczeń. 1933, s.108, tabl. 2; 2,50 zł; egz.2.000
4. Berkanówna K., Którędy pójdziesz? Trzy drogi życia. Rzecz o zadaniach życia z szczególnym uwzględnieniem sprawy misjonarzy świeckich. 1933, s.62; 1,20 zł;egz.2.000
5. Berkanówna K., O co chodzi ? Kobieta w dobie kryzysu. 1934, s.80

Zapowiedziano:
Berkanówna K., O lepsze jutro. Wykłady w Radio Poznańskim 1928-1931.

43. BIBLIOTECZKA SPOŁECZNO-LEKARSKA. Red.Kazimierz Bross

Poznań, 1927, n.autora, 8°

BU – 129317 I

1. Bross K., Walka z chorobami wenerycznymi. 1927, s.12

44. BIBLIOTECZKA SPORTOWO-WYCHOWAWCZA DECERNATU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZY MAGISTRACIE MIASTA POZNANIA

Poznań, 1930, Magistrat m.Poznania, 8°

BU – 135625 I

1. Kilarski J., Smoluchowski T., Wycieczki dookoła Poznania. Poradnik dla młodzieży.Oprac… Słowo wstępne napisał W.Sikorski. 1930, s.40; 0,50 zł

BIBLIOTECZKA SZKOŁY POWSZECHNEJ, zob.: BIBLIOTECZKA DZIECI POZNAŃSKICH

45. BIBLIOTECZKA TEATRALNA

Potulice, 1935, Seminarium Zagraniczne, 16°

BU – 170464 I

seria nienumerowana
Wężykówna P., Ja o Was nigdy nie zapomnę. Obraz sceniczny w 6 odsłonach. 1935, s.48

46. BIBLIOTECZKA TEATRALNA. SZTUKI TEATRALNE ZE ŚPIEWAMI I MUZYKĄ

Środa, 1873-1914, F.X.Zaremba, 4°

Seria 1.Na małą orkiestrę
Seria 2.Na większą orkiestrę

seria nienumerowana
Balcarek A., Muzyka do obrazka ludowego w 3 aktach prozą „Surdut i siermięga”Wł.D.Gutowskiego. [b.r.w.]
„Bankructwo partacza”, komedio-opera w 1 akcie prozą [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
Biesiekierski A., Muzyka do „Dwaj dragoni”, obrazka ludowego w 5 aktach ze śpiewami  itańcami prozą Z.Słupskiego. [b.r.w.]
Boieldieu, Muzyka do krotochwili w 1 akcie „Nic nadto, czyli dwa parawany”, z fr. przeł.przez J.Pain’a. [b.r.w.]
Cherubini, „Dwa dni trwogi, czyli Woziwoda Paryzki”, opera w 3 aktach z muz… [tekst]Bouil, z fr. przeł. [b.r.w.]
Conrad, Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Fortepian Berty” T.Barviere. [b.r.w.]
Damse J., Muzyka do komedio-opery w 1 akcie prozą „Biedny rybak” Colomba, z fr. tł. S.Kasyanowicz. [b.r.w.]
Dembiński M., Muzyka sielanki dramatycznej „Zbudziło się w niej serce” napisanej przezW. Müllera von Königswintera. [b.r.w.], s.11

BU – 741967 III


Dębicki B., „Cyrulik ze Zwierzyńca”. Muzyka do obrazka ludowego w 1 akcie przez…[b.r.w.]
Dobrowicz, Muzyka do komedii „Szkoda wąsów”. Napisał L.Dmuszewski. [b.r.w.], s.10

BU – 741970 III

Dobrowicz, Muzyka do komedii w 1 akcie „Tajemnice starego miasta” K.Kucza. [b.r.w.]
Drechsler P., Muzyka do melodramy alegorycznej w 3 aktach prozą „Chłop milionowy”Schikamedera. [b.r.w.]
Dumas, Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Było to pod Wagram” Grangé i Lamberta.[b.r.w.]
Elsner J., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Siedem razy jeden, czyli wybrana za żonę”L.A. Dmuszewskiego. [b.r.w.]
Feré J., Muzyka do krotochwili w 1 akcie „Adam i Ewa” [Tekst A.Bourgeois, A.Dennery].[b.r.w.], s.12

  BU – 741974 III

Feré J., Muzyka do komedio-opery „Folwark Primerosa” Dumanior’a. [b.r.w.]
Feré J., Muzyka do komedii „Żyd w beczce” [Tekst A.Ładnowski]. [b.r.w.], s.12

  BU -742022 III

Galasiewicz J., „Czartowska ława”. Muzyka do obrazka ludowego w 4 aktach prozą przez…[b.r.w.]
„Gorzałka”, obrazek dramatyczny w 1 akcie prozą [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
Hofmann K., Muzyka do komedii „Aby handel szedł” [Tekst J.Galasiewicz]. [b.r.w.], s.14

  BU – 741975 III

J.L., „Los sieroty czyli niewinność zwycięża”. Muzyka do sielanki prozą przez… [b.r.w.]
„Jagody”, komedia w 1 akcie prozą dla młodzieży [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
Kamiński M., Muzyka do sielanki narodowej” w 1 akcie prozą „Nędza uszczęśliwiona”,czyli dwóch konkurentów” F.Bochomolca. [b.r.w.]
Kania, Muzyka do obrazka wiejskiego ze śpiewami w 1 odsłonie prozą „Werbel domowy”. [b.r.w.]
Karpiński F., „Alcesta, królowa Tessalii”. Muzyka do komedio-operetki … w 1 akcie prozą.[b.r.w.]
Kątski A., Muzyka do komedii w 2 aktach „Fabryka pojazdów, czyli kłótnia o krynolinę”.[b.r.w.]
Kołodziej P., „Czarownik”. Muzyka do komedii ze śpiewami w 2 aktach oprac. przez…[b.r.w.]
Kołodziej P., „Poczciwy młynarz, czyli kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”. Muzyka do obrazka ludowego w 3 ak-tach przez… [b.r.w.]
„Kominiarczyk”, komedia w 1 akcie prozą dla młodzieży [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
Korzeniowski J., „Karpaccy górale”. Muzyka do dramatu w 3 aktach… [b.r.w.]
Krzysztofowicz B., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Sekretarz i kucharz”A. Dmuszewskiego. [b.r.w.]
Kurpiński K., Muzyka do zabawy dramatycznej w aktach „Krakowiacy i górale”Kamińskiego. [b.r.w.]
Kurpiński K., Muzyka do krotochwili w 3 aktach prozą „Skalbmierzanki” J.N. Kamieńskiego.[b.r.w.]
Levaseur J., „Dwaj dragoni”, śpiew charakterystyczny… włącznie z tekstem. [b.r.w.]
Listowski, Muzyka do komedio-operetki w 1 akcie prozą „Papugi naszej babuni”. [b.r.w.].
„Miłostki ułańskie”, komedio-opera w 1 akcie prozą C.Godebskiego [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
Mirecki F., Muzyka do sztuki ” Sto za sto” przez W.Świerzawskiego. [b.r.w.], s.11

  BU – 741972 III

Mirowski, Muzyka do obrazka dramatycznego „Przybłęda” przez Hizopa Ziołka. [b.r.w.],s.24

  BU – 741973 III

Nestroj, „Chłop milionowy”. Muzyka do monodramu… włącznie z tekstem. [b.r.w.]
Nowakowski J.N., Muzyka do „Zagroda Sobkowa”. Melodramat w 5 aktach przez Edwarda Błotnickiego. [b.r.w.], s.12

  BU – 741969 III

Offenbach J., Muzyka do operetki w 1 akcie „Małżeństwo przy latarniach” M.Carré iL. Battu. [b.r.w.]
Offenbach J., Muzyka do operetki „Płaczka i śmieszek, czyli Joasia płacze, Jaś się śmieje”. [b.r.w].
Offenbach J., Muzyka do operetki „Skrzypki czarodziejskie”. [b.r.w.]
Offenbach J., Muzyka do operetki w 1 akcie prozą „Urlop po capstrzyku”. [b.r.w.]
Planquiet, Muzyka do operetki prozą w 1 akcie „Czuła strona”. [b.r.w.]
Regnor I., Muzyka do komedio-operetki w 4 aktach prozą „Stary piechur i syn jego huzar”T.Szigetti’ego. [b.r.w.]
Smaciarzyński W., Muzyka do obrazka narodowego „Bartos z pod Krakowa”. [b.r.w.]
Smaciarzyński W., Muzyka do monodramu „Zosia Druchna” przez A.Ładnowskiego. [b.r.w.],s.17

BU – 741971 III

„Sprawa o szaraka”, obraz dramatyczny w 1 odsłonie oryginalnie napisany. [Muzyka do… ].[b.r.w.]
„Staruszkowie w zalotach”, scena humorystyczna ze śpiewami prozą. [Muzyka do… ].[b.r.w.]
Studziński P., Muzyka do „Błażek opętany”. Obraz ludowy w 1 akcie Wł.Anczyca.[b.r.w.],s.10

BU – 741968 III

Studziński P., Muzyka do szkicu dramatycznego w 1 akcie prozą „Chłopi arystokraci”W.Anczyca. [b.r.w.]
Studziński P., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Łobzowianie” W.Anczyca. [b.r.w.]
Świerzawski, Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Tadeusz Chwalibóg” Dmuszewskiego.[b.r.w.]
Tarnowski hr., Muzyka do komedio-operetki w 1 akcie prozą „Stryjowie i stryjenki”A.Dmuszewskiego. [b.r.w.]
Tarnawski hr., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą „Szlachta czynszowa”J.N.Kamińskiego. [b.r.w.]
Tłoczyński A., Muzyka do komedii ludowej „Janek z pod Ojcowa” przez J.K.Gregorowicza.1891, s.12

BU – 741966 III

„Trójka hultajska”, monodram [Muzyka do… ]. [b.r.w.]
W.L.A., „Pepita w Słomnikach”. Muzyka do fraszki w 1 akcie prozą przez… [b.r.w.]
Wieniarski A., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą „Nad Wisłą” A.Wieniarskiego. [b.r.w.]
Wolf E., Muzyka do komedii w 1 akcie „Adwokat”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 3 aktach „Anakreon” F.D.Kniaźnina. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Amerykanie” [Tekst W.Łebiński]. 1895, s.12

  BU – 741976 III

Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Bank szczęścia”. 1907, s.6

  BU – 741977 III

Zaremba F.X., Muzyka do sielanki ze śpiewami w 3 aktach prozą „Basia, czyli wynagrodzona poczciwość”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do monodramu „Berek odpieczętowany” A.Ładnowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do monodramu „Berek zapieczętowany” A.Ładnowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Biuraliści” przez F.Skarbka. Op.38. [b.r.w.], s.13

  BU – 741978 III

Zaremba F.X., Muzyka do „Bogata wdowa”. Obrazek wiejski w 2-aktach P.Kołodzieja.Dz.73. [b.r.w.], s.10

  BU – 741979 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego w 1 akcie prozą „Bursztyny Kasi i jej wesele”.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do monodramatu w 1 akcie „Chcesz się żenić przyjacielu, to się żeń” Urbańskiego i W.Anczyca. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Cyganie”Józefa Korzeniowskiego. Op.112. 1911, s.10

BU – 741980 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedio-operetki w 1 akcie prozą „Dawne grzechy”, tł.z fr.S. Kasyanowicz. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do fraszki w 1 akcie „Diament nieoszlifowany” z niem. przer.A. Hoffmann. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sztuki ludowej „Dla św.Ziemi” przez z Bardzkich Annę Karwat.Dz.102.1906, s.12

BU – 741981 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie ze śpiewami „Dobromiła” [tekst] A.Brazel.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie „Dobry syn” [tekst] J.Ligonia. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka wiejskiego „Dożynki 19 wieku” przez I.Sosnowskiego.1891, s.13

BU – 741982 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedio-opery w 1 akcie prozą „Drugi rok, czyli któż winny”, z fr.przeł. J.B. i J.P. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 2 aktach prozą „Dziesięć tysięcy mk” P.Kołodzieja.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie „Dziewiętnasty marca, czyli kawalerem nie umierać”, [tekst] I.G. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka w 3 aktach prozą „Dzwonek św.Jadwigi” [tekst] K.M.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazu ludowego „Emigracja Chłopska” przez W.L.Anczyca.[b.r.w.], s.11

BU – 741983 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii romantycznej w 3 aktach prozą ze śpiewami „Estera” F.Bobowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do monodramu „Fatalna szafa” przez A.Tłoczyńskiego. 1892, s.10

BU – 741984 III

Zaremba F.X., Muzyka do „Flisacy”. Obraz ludowy w 1 akcie W.Anczyca. 1892, s.10

BU – 741985 III

Zaremba F.X., Muzyka do melodramu w 3 aktach prozą „Gałganduch czyli Trójka hultajska”Nestroja., tł.z niem. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego w 6 odsłonach prozą „Genowefa”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Głupi Walek” przez A.Ł[adnowskiego]. 1892, s.10

BU – 741986 III

Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą ze śpiewami „Godzina u dziennikarza” K.Kucza. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 4 aktach prozą „Grochowy wieniec, czyli mazury w Krakowskiem” A.Małeckiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Gwiazda Syberyj” przez L.Starzyńskiego. Dz.52. 1876,s.10

BU – 741987 III

Zaremba F.X., Muzyka do szkicu ze śpiewami „Gwiaździarze i Nowiniarze” [tekst] R.Cz.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do poematu wierszem „Hasło polskie” K.Balińskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do dramatu „Jaskinia Potępieńca” Op.115. 1911, s.10

BU – 741988 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego w 3 aktach prozą „Kachna” z Bardzkich Anny Karwat. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego w 5 odsłonach prozą „Kamieniarz, czyli piosnka swatem”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Kasandra czyli Cyganka księżniczką”przez J.K.[krypt.].1895, s.12

BU- 741989 III; 741990 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 2 aktach wierszem „Kłopot z majątkiem” M.Konickiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Komornik poeta” M.E.G.Theaulon de Lambert, w tł. W.Szymanowskiego. [b.r.w.], s.4

BU – 742024 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazka dramatycznego w 1 akcie prozą „Kto tu winien”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili ze śpiewami w 1 akcie prozą „Kto wie, na co się to przyda”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Kusiciele ludu”. Op.107. [Tekst T.Kalitowski lub L.Świeżawski]. 1911, s.4

BU – 742025 III

Zaremba F.X., Muzyka do monodramu „Lekcja śpiewu” przez F.Szobera. Dz.102. [b.r.w.],s.12

BU – 741991 III

Zaremba F.X., Muzyka do monodramy w 1 akcie prozą „Lokaj za pana”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedio-operetki w 1 akcie prozą „Łaska imperatora”A.Dmuszewskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Marysia” przez J.Jordana [pseud.]. Dz.95. [b.r.w.], s.10

BU – 741992 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Miłość i tajemnica” Pain’a, z fr. przeł.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedio-opery w 1 akcie prozą „Młynarz i kominiarz” Błotnickiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do monodramu „Myśliwy czyli dwoje oczu za jedno” przez Bruno Kicińskiego. Op.44. Ok.1896, s.19

BU – 741993 III

Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Na naszej glebie” Anny Karwat.Dz.97.[b.r.w.], s.3

BU – 742023 III

Zaremba F.X., Muzyka do sztuki ludowej w 5 aktach prozą ze śpiewami i tańcami „Na służbie” z Bardzkich Anny Karwat. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka wiejskiego ze śpiewami w 3 aktach prozą „Na wymiarze”P.Kołodzieja. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 3 odsłonach „Nawrócony” J.Ligonia. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą „Nic bez przyczyny” P.Baya. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego w 3 aktach prozą „Nie brak tam złota, gdzie przybywa cnota, czyli kto wytrwa, ten zwycięży” A.Kleina. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sielanki „Noc świętojańska” przez Adama Staszyca[właśc.Staszczyka]. Op.68. 1895, s.24.

BU – 741994 III

Zaremba F.X., Muzyka do operetki „Nocleg w Apeninach” przez A.Fredrę. Dz.37. [b.r.w.],s.21

BU – 741995 III

Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Nowy Rok”.Dz.16 [Tekst J.S.Jasiński]. 1895, s.2

BU – 741996 III

Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą ze śpiewami „Nowy sąd Parysa, czyli Icek sędzią” P.Angely, tł.z niem. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „O chlebie i wodzie”. Napisał G.K.[krypt.].1891, s.12

BU – 741997 III

Zaremba F.X., Muzyka do igraszki wiejskiej w 2 aktach „Ochronka” W.Saławy. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii ludowej „Okrężne” przez J.Korzeniowskiego. [b.r.w.],s.10

BU – 741998 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Oryl” [W.Łebińskiego]. Dz.93. 1895, s.10

BU – 741999 III

Zaremba F.X., Muzyka do melodramatu w 3 aktach wierszem „Paproć” J.Starkla. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Patrioci”. Dz.52. 1876, s.11

BU – 742.000 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazka scenicznego w 1 odsłonie prozą „Perełka” M.Jeny.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Pielgrzymka do Częstochowy” przez S.Pruszakową[pseud.]. Dz.96. 1896, s.18

BU – 742001 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Pierwszy bal” Z.Przybylskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Pilnuj obowiązku swego” [P.Kołodzieja]. Dz.92.1892, s.6

BU – 742002 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 odsłonie „Piosnka Wujaszka” A.Fredry. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka w 1 akcie ze śpiewkami prozą „Pismaki”K. Lubowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą „Pochód z pochodniami”A. Urbańskiego. 1893, s.10

BU – 742003 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Pokoik Zuzi” przez F.Szymańskiego. [b.r.w.], s.18

BU – 742004 III

Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili „Polowanie, czyli Panicz w beczce”, przez J.Sczanieckiego. [b.r.w.], s.11

BU-742005 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedio-opery prozą „Portrety kochanka i męża” [tł.] z fr. Duflot’ai Desarbres’a. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Posag w kominie” przez J.Górskiego. Dz.84. 1881, s.10

BU – 742006 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Przed ożenkiem”. Dz.86 [W.Gutowskiego]. [b.r.w.], s.14

BU – 742007 III

Zaremba F.X., Muzyka do operetki ze śpiewami i tańcami w 1 akcie prozą „Przegrał wojnę,czyli Janka zaloty”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do „Qui pro quo, czyli swaty faktora” Błotnickiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Recepya na Trychiny” [A.Ładnowskiego]. Dz.22. [b.r.w.],s.9

BU – 742008 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 odsłonie „Rusin i Krakowianka” L.Natorskiego.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do „Rysy z życia św.Jadwigi. [tekst] J.Chociszewski. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do podania polsko-śląskiego „Skarbnik” prozą przez J. Chociszewskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Słowiczek” W.Bełzy. Dz.90. 1891, s.19

BU – 742010 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie prozą „Spotkanie”, [tł.] z fr.Jallais’a i Letarge’a.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Stawka” [K.Miarki]. Dz.26. 1892, s.10

BU – 742009 III

Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie „Sukcesja” A.Ładnowskiego.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 akcie prozą „Szewc arystokrata” Cichowicza.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do „Szopka, czyli przedstawienie jasełek” L.Soleckiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie wierszem „Szpieg i poeta, czyli Rywale”.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka „Szwaczka warszawska” przez A.Wieniarskiego. Op.70.1885, s.10

BU – 742012 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Śmierć za życia, czyli nieudane zabezpieczenie nażycie” podług niem. przez A.Ligonia. Dz.62. 1896, s.11

BU – 742011 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Takich więcej” przez W.J.Wdowiszewskiego. 1885, s.6

BU – 742013 III

Zaremba F.X., Muzyka do sztuki „Taniec nad wszystko” M.Simona. Dz.92. [b.r.w.], s.11

BU – 742014 III

Zaremba F.X., Muzyka do sielanki w 5 aktach wierszem „Trzy gody” F.D.Kniaźnina. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do wodewilu w 1 akcie prozą „U tancerki” J.M. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Ulica nad Wisłą” K.Kucza. [b.r.w.], s.13

BU – 742015 III

Zaremba F.X., Komedia w 1 akcie prozą „Ulicznik warszawski” A.Wieniarskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie „Urlop żołnierza” przez J.M.J.[krypt]. Dz.30.1892, s.10

  BU – 742016 III, 742017 III

Zaremba F.X., Muzyka do krotochwili w 1 odsłonie prozą „W szkole”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 4 aktach prozą „Warszawiacy w Karpatach”. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do „Wesele na Prądniku”.Obraz ludowy w 2 odsłonach A.[Ładnowskiego]. Dz.32. 1891, s.11

BU – 742018 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazu ludowego w 1 akcie wierszem „Wesele w Marynkach” F.D.Kniaźnina. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Wesele Zosi”. Dz.35. 1892, s.10

BU – 742019 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazu ludowego w 4 aktach ze śpiewkami i tańcami „Wiara,miłość i nadzieja” A.Staszczyka. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka wiejskiego w 1 akcie z tańcami i śpiewami „Wiesław,czyli wesele krakowskie” Ostrowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do obrazka ludowego „Wigilia św.Andrzeja” przez F.Dominika[pseud.]. 1896, s.9

BU – 742020 III

Zaremba F.X., Muzyka do komedii „Wybory do rady miejskiej” przez [A.] Skorupkę. Op.34.[b.r.w.], s.10

BU – 742021 III

Zaremba F.X., Muzyka do obrazka „Wyrok Księżnej Cieszyńskiej” J.Chociszewskiego.[b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do komedii w 1 akcie ze śpiewami prozą „Za nic żydowskie swaty” F.Bobowskiego. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do igraszki wiejskiej w 2 aktach ze śpiewami „Zajęcze głowy,czyli szkodnicy zawstydzeni” W.Saławy [pseud.]. [b.r.w.]
Zaremba F.X., Muzyka do sielanki w 1 akcie wierszem „Zosiny” F.D.Kniaźnina. [b.r.w.]
Żółkowski A., „Los na Tyszkowce”. Muzyka do komedii w 1 akcie prozą z fr.przez… [b.r.w.]

BIBLIOTECZKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZOB.: BIBLIOTEKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

47. BIBLIOTECZKA WYKŁADOWA

Poznań, 1934-1939, Zjednoczenie Katolickiego Związku Kobiet, 8°

BU – 113239 II

1. Z.S. [krypt.], Królowa Jadwiga. 1934, s.12; 0,12 zł; egz.500; wyd.2, 1938
2. Rzepecka Z., Akcja Katolicka w organizacjach kobiecych. 1935, s.30; 0,50 zł; egz.2.000
3. Potworowska T., Pierwsza Komunia Święta a dom rodzinny. 1935, s.16; 0,30 zł;egz.1.500
4. Włodkowa Z., Kobieta w Akcji Katolickiej. 1935, s.11; 0,25 zł; egz.1.500
5. Chrystus i dzieci nasze. 1937, s.28; 0,50 zł; egz.3.000
6. Zdrowa matka i zdrowe dziecko. 1937, s.35; 0,50 zł; egz.3.000
7. Findeisen M., Kobieta katoliczka w świecie współczesnym. 1937, s.13, 0,10 zł;egz.2.000
8. Włodkowa Z., Stanowisko katoliczki wobec zagadnień pracy. 1937, s.11, 0,10 zł;egz.2.000
9. [Jędrzejewski K.], Wychowanie chrześcijańskie według encykliki Ojca Św.Piusa XI „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży”. 1937, s.68; 0,50 zł; egz.2.000
10. Szafranówna M., Ku społecznej sprawiedliwości i miłości. 1938, s.47; 0,40 zł;egz.3.000
11. Lipkowska-Górska Z., Pogadanki wychowawcze dla matek. 1939, s.175; 1 zł; egz.5.000

48. BIBLIOTECZKA „ZIEMI NADNOTECKIEJ”

Czarnków 1931, Koło Krajoznawcze Młodzieży Gimnazjum im.Janka z Czarnkowa, 8°

BU – 154560 II

1. Kubala L., Janko z Czarnkowa i jego Kronika. 1931, s.24

49. BIBLIOTECZKA „ZJEDNOCZENIA WŁOŚCIAN”

Poznań, 1920, „Zjednoczenie Włościan”, 8°

1. Program. 1920

„Katalog Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”, Poznań 1932, t.1, s.49

50. BIBLIOTECZKA ZWIĄZKU KOBIET PRACUJĄCYCH

Poznań, 1925-1927, n.Związku, 16°

seria nienumerowana
Orska J., Jaźwcówna M., Jak ubiera się kobieta ? Napisały… 1925, s.64

BK – 220601

Stoeckel A., Wychowawca a dziecko. Myśli i wskazówki dla chrześcijańskich rodziców i wychowawców. Napisał… Tł.Z.Kaczmk. 1927, s.71

BU – 129748 I

Tom 2 ukazał się jako „Biblioteka Związku Kobiet Pracujących”.

51. BIBLIOTECZKA ZWIĄZKU MŁODYCH NARODOWCÓW

Lwów-Poznań, 1934-1935, „Awangarda Państwa Narodowego”, 8°

BU – 135762 I

seria nienumerowana
[1]. Wojciechowski Z., O nowoczesny polski obóz państwowo-narodowy. 1934, s.48; 1 zł
[2]. Hrabyk K., Kwestia żydowska. Lwów 1934, s.46; 1 zł
[3]. Piestrzyński R., O co chodzi? 1934, s.77; 1,20 zł
[4]. Makowski J., Na przełomie pokoleń. 1934, s.63; 1 zł
[5]. Hrabyk K., Sprawa ukraińska. 1935, s.32; 0,50 zł
[6]. Wojciechowski Z., Program państwowy, kierunek narodowy i wychowanie młodzieży.1935, s.51, mapa; 1 zł
Kolejność ustalono wg anonsu wydawcy z okładki tomu 6.