Serie C

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

162. CHWILA WYWCZASU (POWIEŚCI, NOWELE, HUMORESKI)

Poznań, 1924, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 118332 I nkpl.

2. Fogazzaro A., Pomysł Ermesa Torranzo. Pereat Rochus! 1924, s.104
3. Sheehan P.A., Sprawa odłożona. Mnisi z Trabolgandu. Tł.S.Barszczewski. 1924, s.88

6. Gobineau J.A., Tancerka Szemaka. 1924
  KBN

8. Gobineau J.A., Kochankowie z Kandaharu. Dostojny czarodziej. Tł. W.Z.Popławska.1924, s.172
10. Tukotomi K., Nami-ko. Spolszczył J.Marlicz. 1924, s.284

14. Janson G., Fantazja. Powieść z wojny włosko-trypolitańskiej. 1924
  KBN

15. Sigurd [pseud.], Koń majora i 16 innych humoresek. Tł.K.Bukowski. 1924, s.148
17. Eichendorff J., Z życia nicponia. Nowela. Tł.W.Kędzierski. 1924, s.148

23-24. Herczeg F., Gyuarkovicsovie. 1924, T.1-2
  KBN
25. Herczeg F., Gyurkowiczówny. 1924
  KBN

30. Sipulusz [pseud.], Muza i inne humoreski węgierskie. Tł.B.Jaroszewska. 1924, s.300, il.

163. CO TO JEST POLSKA? Pod red.H.Mościckiego

Poznań-Warszawa, 1919-1920, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 101710 II

1. Maliszewski E., Granice Polski. 1919, s.32; 0,30 zł; egz.5.000
2. Romer H., Wilno. 1919, s.42, il; 0,30 zł; wyd.2 1920, s.40
3. Zarzecki L., O zadaniach nauczycielstwa polskiego. 1920, s.32; 0,30 zł
4. Mościcki H., Rządy Fryderyka II na ziemiach polskich (1772-1786). 1920, s.28; 0,30 zł
5. Kipa E., Lwów. 1920, s.32; 0,30 zł
6. Dobaczewska W., Rycerki polskie. 1920, s.32; 0,30 zł; egz.5.000
7/8. Pawłowski B., Wojsko polskie. 1919, s.64; 0,30 zł; egz.5.000
9. Przecławski W., O polskich pamiątkach i zbiorach w Rosji. 1920, s.36; 0,30 zł; egz.3.000
10. Jaworski T., Mazury i Warmia. 1920, s.36; 0,30 zł; egz.3.000
11. Bełza S., Śląsk polski. 1920, s.32; 0,30 zł
12/13. Co każdy Polak o ojczyźnie swej wiedzieć powinien? Pr.zbior. pod red.H.Mościckiego. 1920, s.60; 0,60 zł, egz. 5.000
14. Iwaszkiewicz J., Mińsk. 1920, s.36; 0,30 zł

164. COLLECTION DE CLASSIQUES FRANÇAIS A L’USAGE DES LYCÉESDE POLOGNE

Poznań-Gniezno, 1926-1935, Eos, 16°

BU – 120684 I

seria numerowana nieregularnie od tomu 6
[1]. Corneille P., Le Cid. Tragédie. 1926, s.108 + 10; 3,50 zł; wyd.2 1929, s.107
[2]. Racine J., Andromaque. Tragédie. 1926, s.91; 3 zł; egz.1.000
[3]. Moliére J.B., Le Bourgeois Gentilhomme. 1926, s.121 + 35; 3,20 zł; egz.3.000
[4]. Chateaubriand R.F., Atala. 1928, s.106 + 40
[5]. Daudet A., Le Petit Chose. Histoire d’un enfant. 1929, s.143
6. Augier E., Le gendre de monsieur Poirer. Précédé d’un portrait de l’auteur et Suivi decritiques. 1923, s.122, il + 32; wyd.2 1929
[7]. Moliére J.B., Les Précieuses ridicules. Comédie en un acte. 1929, s.40 + 38; 2,50 zł
[8]. Bernardin de St.Pierre, Paul et Virginie. Notice littéraire et annotations d’Omer Neveux. 1930, s.131 + 50; 3,50 zł
8a. Choix de Nouvelles.Recueillies et annotées par J.i M.Jaworskie. Premiere série. 1929,s.41 + 70; 3 zł
8b. Choix de Nouvelles. Recueillies et annotées par J.i M.Jaworskie. [Seria 2]. 1929, s.52 +84; 3,20 zł
[9]. La Fontaine J., Fables. Ok.1929; 3 zł
[10]. Hugo V., Hernani. Ok.1929; 3,80 zł
[11]. Perrault Ch., Contes. Ok.1930; 3 zł
12.Bazin R., Les Boutons de François Guimard. Ok.1930
13. France A., L’Aventure de Craing. Ok.1930
14. Pionnier, Contes de légendes de France. 1930, s.74 + 42; 3,20 zł
15. Moliére J.B., L’Avare. 1930, s.140 + 63; 3,80 zł;
16. Moliére J.B., Les femmes savantes. 1930, s.112 + 36; 3,80 zł
17. Racine J., Athalie. Tragédie tirée de l’Ecriture Sainte (1691). 1930, s.93; 3 zł
18. Hugo V., Choix de Poémes Lyriques. 1931, s.96 + 58; 3 zł
19. Corneille P., Polyeucte. Tragédie chrétienne. 1930, s.103 + 25; 3,50 zł
20. Moliére J.B., Le Misanthrope. Ok.1930; 3,50 zł
21. Voltaire F., Histoire de Charles XII. 1931, s.115 + 38; 3,50 zł
22. Rostand E., L’Aiglon. Drame en six actes, en vers. 1931, s.124 + 35; 3,80 zł
23. [Jungman F.], A travers la presse française d’aujourdhui (Journaux et Revues). 1931,s.116 + 32; 3,80 zł
24. Daudet A., Tartarin de Tarascon. 1932, s.111 + 51; 3,80 zł
[25]. Flaubert G., Le Légende de Saint-Julien l’Hospitalier. 1935, s.47
[26]. Michelet J., Jeanne D’Arc. 1935
[27]. La Chanson de Roland. 1935, s.50

Od t.25 pt.: Petite Collection…
W anonsie umieszczonym na okładce t.24, tomy 8a i 8b oznaczono jako 12 i 13.Numeracja części pozostałych tomów też nie jest zgodna z przedstawioną powyżej,opartą w maksymalnym stopniu na numeracji nadanej poszczególnym tomom przez wydawcę. Nie wyjaśnia również sytuacji „Katalog polskich wydawnictw seryjnych…” (Warszawa 1938), podający pod numerami 12-13 wyszczególnione powyżej tytuły oraz informujący, że „Petite Collection.. ” to oddzielna seria.

165. CUDA POLSKI. PIĘKNO PRZYRODY. POMNIKI PRACY. ZABYTKI DZIEJÓW

Poznań, 1928-1939, R.Wegner 8°

BU – 142521 II nkpl.

seria nienumerowana
Smoleński J., Morze i Pomorze. 1928, s.176, il.; wyd.2 1932
Janowski A., Warszawa. 1930, s.192, il.
Smoleński J., Wielkopolska. 1930, s.160, il.
Wasylewski S., Lwów. 1931, s.176, il.
Morcinek G., Śląsk. 1933, s.200, il.; wydanie specjalne w jęz.ang. pt.Silesia Ossendowski F.A., Polesie. 1924, s.208, il.
Remer J., Wilno. 1934
Malczewski R., Tatry i Podhale. 1935, s.216, il., mapy
Ossendowski F.A., Puszcze polskie. 1936, s.240, il., mapy
Ossendowski F.A., Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. 1936, s.231, il., mapy
Kilarski J., Gdańsk. 1938, s.259, il., mapy
Patkowski A., Góry Świętokrzyskie. 1938, s.240, il., mapy
Łopalewski T., Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogrodzka. 1938, s.236, il,mapy
Ossendowski F.A., Karpaty i Podkarpacie. 1939, s.260, il., mapa

166. CYKL BIBLIOGRAFII DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH KANDYDATAMI DO ZAWODU NAUCZYCIELSKIEGO

Poznań, 1931, Drukarnia Mieszczańska, 8°

BU – 154584 II

1. Frycz S., Dzieci i młodzież, rodzice, wychowawcy, nauczyciele, szkoła w zwierciadle literatury pięknej. Bibliografia polska. 1931, s.28
2. Frycz S., Dzieci i młodzież w świetle nauki, praktyki i prawa. 1931, s.27
3. Frycz S., Wychowanie ogólne i specjalne w teorii i w praktyce. 1931, s.51

167. CZARNOLAS

Poznań, 1928-1932, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

Seria nienumerowana

Iłłakowiczówna K., Czarodziejskie zwierciadełka. 50 wróźb wierszem.

1928, s.120, egz.1.000
  BU – 126390 I; 464537 I

Ligocka O., Wieczór przed Zmartwychwstaniem. Poezje (Wydanie pośmiertne).

1928, s.80, egz.1.000
  BU – 126172 I
Kozikowski E., W towarzystwie wierzby. 1929, s.48, egz.1.200
  BU – 135596 I
Alberti K., Pochwała życia i śmierci. 1930, s.130, egz.5.000
  BU – 152894 I
Ejsmond J., W słońcu. Wybór poezji. Wydanie pośmiertne. 1930, s.110,egz.1.000
BU – 695520 I
Kochanowski J., Pod lipą czarnoleską. 1930, s.220, egz.2.000
  BU – 135432 I
Słonczyńska A., Barwy i dźwięki. 1930, s.114, egz.5.000
  BU – 136622 I

Roztworowski K.H., Zygzaki. O świecie – o sobie – o Bogu. Wiersze różne. 1932, s.70

168. CZYTANIA DLA MATEK

Poznań, 1904, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

seria nienumerowana
Święci patronowie bractwa matek chrześcijańskich. 1904, s.59; 0,20 mk

169. CZYTANIA REKOLEKCYJNE

Poznań, 1913, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BN – II 1465446

1. Mohl A., Kilka słów prawdy. 1913, s.240; 1,80 mk

170. CZYTELNIA CHRZEŚCIJAŃSKA Z ŁONA TOWARZYSTWA ŚW.WINCENTEGO A PAULO

Poznań, 1869-1871, T.Daszkiewicz, 8°

PTPN – 23105 I

1. Kubowicz S., Ojciec Święty Pius IX i jego 50-letni jubileusz kapłański. 1869, s.24, sgr.1

2. Słomiński S., O soborze powszechnym. 1869, s.22, sgr.1
  BU – 916258 I

3. Sprawa Barbary Ubryczanki karmelitanki krakowskiej. 1869, s.24, sgr.1
4. Akoszewski A., Wzrost Kościoła Świętego w czasie obecnym. 1870, sgr.1
5. Biliński J., Klasztory w kościele katolickim. 1870, s.24, sgr.1
6-7. Stolz T., Krótka nauka o Towarzystwie św.Wincentego a Paulo. Przeł.z niem. 1870,sgr.1
8. O relikwiach męki Pańskiej. 1871, s.28, sgr.1
En, t.3, s.553

171. CZYTELNIA LUDOWA

Poznań, 1882-1886, I.J.Kraszewski, 8°

Seria I. Powieści
1. Wychodźca [pseud.], Szczęście w Ameryce, powieść dla ochotników do Ameryki,z prawdziwych zdarzeń spisana przez… z polecenia Towarzystwa Czytelni Ludowych

w Poznaniu. 1882, s.199; 1 mk
  PTPN – 13015 II

2. Graszyński Cz., Wanda. Powieść z dziejów Polski pogańskiej. 1885, s.44; 0,50 mk

Seria II. Nauki Przyrodnicze
1. Jerzykowski St., Popularny wykład o budowie, pożywieniu i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, podług najnowszych źródeł. Wyd.2 popr.i pomn. 1883, s.285, il.; 3 mk

  PTPN – 13183 I
2. Łyskowski J., Trzy nauki gospodarskie. 1883,s.67; 0,40 mk
  PTPN – 11766 I

3. Jerzykowski St., O powietrzu w stosunku do odzieży, mieszkania i ziemi. Wyd.2 popr.i pomn. 1884, s.59, il.; 1 mk
4. Jerzykowski St., Przewodnik dla felczerów, sióstr miłosierdzia i w ogóle dla osób zajmujących się pielęgnowaniem chorych. Wyd.2 popr.i pomn. 1886, s.182, il.; 2 mk

Seria III. Historia
1. Chociszewski J., Książeczka o Kościuszce. Ułożył… Wyd.2 1883, s.35, il.; 0,20 mk
2. Saława W. [pseud.], Bitwa pod Grunwaldem czyli zwycięstwo Polaków nad Krzyżakami 1410 roku, wedle Długosza, K.Szajnochy i innych ułożył… 1886, s.73; 0,75 mk

  PTPN – 18987 II

 

Seria IV. Ekonomia
1. Łebiński W., O podstawach przemysłu i słówko o handlu. Napisał… Wyd.2 pomnoż.1883,s.34; 0,50 mk

  PTPN – 15363 II


2. Rakowicz G., Kupiec i przemysłowiec, napisał… Wyd.2 1886; 1 mk

Seria V. Dramaty
1. Saława W. [pseud.], Zajęcze głowy czyli Szkodnicy zawstydzeni. Igraszki wiejskie dla ochronek w dwóch aktach. Wyd.2 1883, s.52; 0,50 mk

  PTPN – 15362 II


2. S.W., Kamieniarz, albo piosnka swatem. Komedia ludowa w 5 aktach.Wyd.2. 1884, s.87;0,50 mk
3. Saława W.[pseud.], Amerykanie, sielanka dramatyczna w 4 odsłonach, przedstawiona po raz pierwszy na amatorskiej scenie Towarzystwa śpiewu św.Cecylii w Toruniu.Wyd.2 przeprac. i opatrzone nowymi śpiewkami. 1885, s.48; 0,50 mk

Seria VI. Pedagogika
1. Pałuczanin K., Szkice pedagogiczne, skreślił… 1881; 1 mk Wykaz tytułów wydanych w ramach serii zrekonstruowano wg anonsu wydawcy umieszczonego na okładce tomu 2 serii III.

172. CZYTELNIA LUDOWA CZYLI ZBIÓR POTRZEBNYCH I POŻYTECZNYCH NAUK DLA LUDU POLSKIEGO

Gniezno, 1850, B.Lange, 8°

1. Dzieje naszej świętej Ojczyzny, Polski ukochanej, zebrane krótko i na wiązanie Janciowi darowane. 1850, s.138; 1,15 zł
En, t.3, s.553