Serie G

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

191. GAWĘDY O DAWNYM OBYCZAJU. WYBÓR CIEKAWYCH PAMIĘTNIKÓW XVIII I XIX STULECIA

Lwów-Poznań, 1920-1930, R.Wegner, 16°

BU – 100140 I nkpl.

1. Wasylewski S., Przypadki Króla Jegomości. Opowieści ludzi współczesnych. Lwów1920, s.265; wyd.2 1922
2. Jabłonowski L.G., Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIXstulecia. Lwów 1920, s.256; wyd.2 1927, s.231, tabl.6
3. Wasylewski S., Opowieści dziewczęce. Ustępy z pamiętników młodych panien (1776-1866). 1920, s.189
4. Bonaparte. Opowieści wiarusów polskich o cesarzu. 1923, s.156, il.
5. Wasylewski S., Sprawy ponure. Obrazy z kronik sądowych wieku oświecenia. 1922,s.172
6. Czartkowski A., Pan na Tulczynie. Wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym Potockim,jego rodzinie i dworze. 1925, s.244, il., tabl.2; 4,80 zł.
7. Czartkowski A., Obłąkania serdeczne. 1927, s.279; wyd.2 pt.: Opowieści miłosne.1927; egz.4.000
8. Morawski S., W Petersburku [sic!]. 1827-1838. Wspomnienia pustelnika i koszałkikobiałki. 1927, s.388, 18 il.
9. Morawski S., Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1802-1850). 1930, s.275,tabl.
10. Czartkowski A., Księżna Łowicka. Portret biograficzny 1791-1831. 1930

192. GLEBA (PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I POKREWNYCH)

Poznań, 1926-1933, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 119615 II

1. Niklewski B., Obornik. 1926, s.228; 9 zł , egz.2.000
2. Gołogórski T.M., Rachunek wyrównawczy. Podręcznik doświadczalników i przyrodników.1927, s.126; 5,40 zł
3. Moczarski Z., Szuman J., Zarys genetyki zwierzęcej. Z 74 rycinami i 7 tabelami. 1927,s.176; 10 zł; egz.2.000
4. Niedbał L.K., Hodowla, wychowanie i tresura wyżła dowodnego. 1927, s.228; 12 zł;egz.2.000
5. Jankowski E., Sad i ogród owocowy. Część ogólna. Wyd.5 1928, s.390; 18 zł; egz.2.000
6. Trzebiński J., Choroby roślin (Ogólna fitopatologia) z licznymi rysunkami. 1930, s.284;16 zł; egz.2.000
7. Jankowski E., Sad i ogród owocowy. Część specjalna. 1931, s.180; zł 8, egz.2.000
8. Niklewski B., Fizjologia roślin (przemiana materii). Z licznymi ilustracjami. 1933, s.336,egz.2.000

193. GŁOSY NA CZASIE

Poznań, 1906-1927, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 101903 II

1. Adamski I., Religia i moralność. 1906, s.64; 0,60 mk; wyd.2 1908
2. Rzymski T. [pseud.], Wartość dóbr doczesnych w świetle religii chrześcijańskiej. 1906,s.64; wyd.2 1910
3. Nieudałe próby państwa socjalistycznego. Tł.W.Horowicz. 1906, s.24
4. Ruczyński B., „Cel uświęca środki”. 1907, s.65; 0,60 mk
5. Hozakowski W., Jak dawno człowiek żyje na ziemi? 1907, s.72
6. Ruczyński B., Kościół i kultura. 1907, s.108; wyd.2 1910
7. Dennert E., „Niech się stanie”. Obraz stworzenia. Tł.ks.Z.Cieplucha. 1907, s.64; wyd.21910
8. Kantak J.K., Państwo – Naród – Jednostka. 1908, s.119; 0,80 mk; wyd.2 1911
9. Stark T., O przyczynach występków i sposobie ich zwalczania. 1908, s.74
10. Riehm J., Potop. Tł.ks.J.Zalewski. 1908, s.80
11. Kantak J.K., Obowiązki społeczne i narodowe. 1908, s.63; 0,60 mk; wyd.2 1911
12. Psenner, Czystość obyczajów a kwestia społeczna. Tł.ks.Reszelski. 1908, s.78
13. Królikowski D., Kwestia rzemieślnicza jako kwestia społeczna. 1908, s.83; 0,60 mk
14. Dennert E., Prawo natury, przypadek, opatrzność. Przeł.ks.Guzikowski. 1908, s.69;0,60 mk
15. Taczak T., Hipnotyzm i spirytyzm. 1908, s.88; 0,60 mk
16. Ehrhard A., Katolicyzm a kultura nowoczesna. Tł.ks.Z.Cieplucha. 1909, s.76
17. Mausbach J., Zasadnicze poglądy chrześcijańskie na świat i życie. Przeł. ks.J.Zalewski. 1909, s.156; 1,20 mk
18. Mohl A., Ewolucja czy trwałość gatunków. 1909, s.75; 0,60 mk
19. Adamek P., Kobieta w życiu zarobkowym. Przyczynek do kwestii kobiet. 1909, s.76
20. Mausbach J., U źródeł bytu. Cel ludzkości. Przeł.ks.Z.Cieplucha. 1909, s.84; 0,60 mk;wyd.2 1919, s.84, egz.2.000
21. Kantak J.K., Monkietnicy i monkietnictwo. 1910, s.100; 0,70 mk
22. Cieplucha Z., Własność prywatna. 1910, s.84; 0,60 mk
23. Szuca M., O pochodzeniu człowieka. 1910, s.95; 0,60 mk
24. Szymański A., Poglądy demokracji chrześcijańskiej we Francji (1892-1907). 1910,s.152; 1,20 mk
25. Barda F., Wiedza i wiara. Zarys dziejów i zasad ich stosunku. 1910, s.124; 0,90 mk
26. Reiter W., Jaką ma być sprawiedliwa płaca robotnika. 1911, s.101; 0,70 mk
27. Dobroniewski A., Modernizm i moderniści. 1911, s.158; 1,20 mk
28. Kantak J.K., Kościół i państwo. 1911, s.93; 0,70 mk
29. Wesołowski St., „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. 1911, s.142; 1 mk
30. Kaczmarczyk J., Bóstwo Chrystusa podstawową prawdą chrześcijaństwa. 1911, s.107
31. Paciorkiewicz M., „Wolna Myśl” i „Wolna Szkoła”. 1912, s.56; 0,50 mk
32. Mohl A., Duchowieństwo zakonne w cerkwi rosyjskiej. 1912, s.92; 0,70 mk
33. Zaremba A., Powaga i zadanie rodziny chrześcijańskiej. 1912, s.24; 0,70 mk
34. Rutkiewicz B., Szkice o celowości w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniemświata organicznego. 1913, s.98; 0,80 mk
35. Prawdzic M.W., Nowsza literatura a nasze stanowisko katolickie. 1913, s.158; 1,50 mk
36. Cieszyński N., Kościół a nowoczesny ruch przeciwalkoholowy. Szkic historyczno-społeczny z przedmową X.Niesiołow-skiego. 1914, s.121; 1 mk
37. Chełmiński B., Nieomylność Kościoła Katolickiego. 1914, s.104; 1 mk
38. Cieplucha Z., O istocie religii. 1916, s.78; 1 mk
39. Adamski J.S., Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle rozumu. 1917, s.56, egz.1.500
40. Adamski J.S., Patriotyzm. Nasze względem ojczyzny powinności. 1917, s.84,egz.2.000
41. Czuj J., Buddyzm. 1917, s.104, egz.2.000
42. Wóycicki A., Socjalizm a religia. Studium socjologiczne. 1920, s.80, egz.5.000
43. Wesołowski St., Młodzież w walce o ideały chrześcijańskie. 1920, s.60, egz.2.000
44. Rist K., Doktryna bolszewicka. 1921, s.32
45. Massonius M., O Bolszewictwie. 1921, s.77
46. Lutosławski W., Walka klas. 1921, s.26, egz.5.000
47. Szymański A., Stanowisko religii w szkole. 1918; wyd.2 poszerzone 1921, s.107
48. Halban L., Zasady społeczne nowego kodeksu prawa kościelnego. 1922, s.92,egz.5.000
49. Ciembroniewicz J., O zawodowe przygotowanie polskich nauczycieli. 1922, s.128,egz.3.000
51. Hahn W., Zagadnienie nawrócenia w powieści polskiej. 1924, s.64
52. Włoszczewski S., Umowy zbiorowe w zakładach pracy. 1923, s.68, egz.2.000
53. Węglewicz M., Studia psychologiczne nad młodzieżą szkolną klas wyższych. 1924,s.93
54. Ciemniewski J., Katolicyzm a nasze odrodzenie narodowe. 1925, s.56, 0,80 zł.; egz.2.000
55. Kwiatkowski W., Palingeneza. 1927, s.60

194. GRENZMARKFÜHRER

Piła, 1937-1940, Heimatblätter-Verlag; Verlag der Comeniusbuchhandlung [od nr 5], 16°

BU – 140634 I; 140635 I

1. Schmitz H.J., Die Besiedlung der Grenzmark Posen-Westpreußen. 1937, s.72
2. Schmitz H.J., Bollwerk Schneidemühl. 1937, s.54
3. Kasiske K., Ordenskomturei Schlochau. 1937, s.56
4. Schober W., Eckpfeiler Fraustadt. 1937, s.47
5. Gutowski K., Grenzfelte Preußisch Friedland. 1937, s.54
6. Schmid B., Das Bauernhaus der nördlichen Grenzmark. 1938, s.29, tabl.11
7. Schmitz H.J., Die Posener Grenzschutzkämpfe 1918/19. 1938, s.59
8. Groth P., Grenzmärkisches Volksleben. Glaube und Brauch im Lebenslauf. 1939, s.56
9. Schmitz H.J., Deutsche Kulturleistung im Netzegau. 1939, s.59
10. Schumacher W., Die Besiedlung des Kreises Arnswalde. 1940, s.60

W 1938 rozpoczęto wydawanie tej serii tłumaczonej na jęz.angielski. Por.: GrenzmarkGuides.

195. GRENZMARK GUIDES

Piła, 1938, Heimatblätter-Verlag, 16°

BU – 140636 I; 140637 I

1. Schmitz H.J., The Colonization of the Grenzmark Posen-West Prussia. Transl.E.Horstmann. 1938, s.68

196. GWIAZDA DZIENNA

Poznań, 1929, „Gwiazda”, 16°

 

1. Coates C.A., Żarliwe słowa. 1929, s.7   BU – 135477 I
2. Coates C.A., Upadłe stworzenie i wywyższony zbawiciel. 1929, s.8   BU – 135478 I
3. Coates C.A., Zbawiciel dla wszystkich. 1929, s.8   BU – 135479 I
4. Coates C.A., Pierwszy krok do błogosławieństwa. 1929, s.8   BU – 135480 I
5. Coates C.A., Przebaczenie grzechów. 1929, s.7   BU – 135481 I
6. Coates C.A., Droga zbawienia. 1929, s.8   BU – 135482 I
7. Coates C.A., Co Ty sądzisz? 1929, s.8   BU – 135483 I