Serie K

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

KATOLICKI ZWIĄZEK KOBIET, zob.: KSIĄŻECZKI ZIELONE

201a. KATOLICKA BIBLIOTECZKA PROPAGANDOWA ESPERENTA

Poznań, 1928, Polska Katolicka Unia Esperancka, 16°

BU – 135452 I

1. Cieszyński N., Kościół a esperanto. 1928, s.10

202. KIRCHLICHE ZEITFRAGEN. Hrsg. vom Evangelischen Presverband für Polen in Posen

Poznań, 1925, Lutherverlag, 8°

BU – 130634 II

1. Unsere Gottesdienste. Laienstimmen von der Kirchlichen Woche in Nakel. 1925, s.64,egz.3.000
2. Bickerich W., Evangelisches Leben unter dem weissen Adler. Übersicht über dieGeschichte und den gegenwärtigen Stand der evengelischen Kirche im Gebiet deseinstigen und jetzigen polnischen Staates. 1925, s.67, egz.3.000

203. KOMITET OBRONY NARODOWEJ

Poznań, 1920, Wydział Propagandy K.O.N., 16°

BU – 105127 I

1. Mayer W., Instrukcja dla członków czynnych W.O.S. 1920, s.8
2. Statut Komitetu Obrony Narodowej Województwa Poznańskiego w Poznaniu uchwalony na plenarnym zebraniu dnia 22-go września 1920 r.przez członków Komitet Obrony Narodowej. 1920, s.4
3. Jak powstał Bolszewizm w Rosji. 1920, s.15; 1 mk
3.1. Raj bolszewicki. 1920, s.14
8. Robotnicy w Bolszewii. 1920, s.24
9. Bolszewizm i jego rządy. 1920, s.20

204. KOMUNIKAT [STUDIUM PRAWDY ŻYWEJ W POLSCE]

Poznań-Warszawa, 1938-1939, Studium Prawdy Żywej w Polsce, 8°

BU – 184842 II

1. Bełcikowski J., Studium Prawdy Żywej w Polsce. Zapowiedź 1. 1938, s.n.6
2. Bełcikowski J., Bezżeństwo i bez narodowość w polskiej krytyce literackiej. 1938, s.n.3
3. Bełcikowski J., Głos krytyki rycersko-narodowej (z powodu pewnej książki dr Tadeusza Żeleńskiego Boya <<marysieńka sobieska=””>>). 1939, s.n.4
4. Bełcikowski J., Akt Insurekcji Duchownej w Polsce. Ogłoszony w Poznaniu dnia 2 lutego</marysieńka>1939 r. (Zapowiedź duchowego stanu wojennego). [b.m.r.w.], s.n.4
5. Bełcikowski J., Do duchowej obrony kraju. Warszawa 1939, s.n.4

205. KOMUNIKAT

Poznań-Warszawa, 1935- 939, Wielkopolski Związek Kół Doświadczalnych w Poznaniu, 8° – 16°

BU – 170804 I

1. Niklewski B., Marchwicki H., O zasiewach jesiennych pszenicy i żyta. 1935, s.40; 0,50 zł
2. Niklewski B., Obornik podstawą kultury roli. 1935, s.56; 0,60 zł
3. Niklewski B., Marchwicki H., O pielęgnowaniu i nawożeniu łąk. 1936, s.30; 0,50 zł
5. Niklewski B., Przed wiosną 1936 r. 1936, s.15
6. Niklewski B., Nawożenie buraka cukrowego w świetle badań lat ostatnich. 1936, s.27;0,60 zł
7. Niklewski B., Ziemniak. Uprawa. Nawożenie. Odmiany. 1936, s.45; 0,60 zł
8. Niklewski B., Przed jesienią 1936 r. 1936, s.16
11. Niklewski B., Przed wiosną 1937 r. 1937, s.16
12. Niklewski B., Przed jesienią 1937 r. 1937, s.16
13. Niklewski B., Uprawa pszenicy ozimej w Polsce w świetle doświadczeń. Warszawa 1937, s.79
14. Niklewski B., Próchnica torfowa jako czynnik podniesienia produkcji roślin. Warszawa 1937, s.9
15. Niklewski B., Uprawa pszenicy jarej. Warszawa 1937, s.19
16. Niklewski B., Przed wiosną 1938 r. 1938, s.16
17. Niklewski B., Grzesiak A., Ziemniaki rakoodporne na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w latach 1936 i 1937 przez Wielkopolski Związek Kół Doświadczalnych. Warszawa 1938, s.40
19. Niklewski B., O kulturze roli. Warszawa 1938, s.32
20. Niklewski B., Grzesiak A., Uprawa żyta w Polsce w świetle doświadczeń. Warszawa 1938, s.61
21. Niklewski B., Ziemniaki rakoodporne. Warszawa 1939, s.27

206. KOMUNIKAT PRACOWNI OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ W POZNANIU

Poznań, 1927, Państwowa Szkoła Ogrodnicza, 8°

5. Korówka czyli mszyca wełnista. 1927
KBN

206a. KORNKAMMER. SCHRIFTENREIHE DER LANDESBAUERNSCHAFT WARTHELAND

Poznań, 1941-1944, Landesbauernschaft Wartheland, 8°

BU – 113935 II

H.1 Die Aufgabe der Landwirtschaft im Wartheland. 1941, s.32
H.2 Die Landbau in der Erzeugungsschaft. 1941, s. 45, 4 mapy
H.3 Kriegsernährungswirtschaft im Reichsgau Wartheland. 1942, s.60, mapa
H.4 Die Kartoffelbau im Wartheland. 1942, s.64
H.5 Die Tierzucht im Warthelnad. 1942, s.58, 3 mapy
H.6 Der wartheländische Kartoffelbau in der 5 Kriegserzeugungsschlacht. 1944, s. 56

206b. KOSCHNEIDER BÜCHER

Poznań, 1941, 8°

BU -113224 II

29. Kint J., Handel und Vertehr im Wortschafts der Koschneider. 1941, s.12
30. Kint J., Volksmärchen aus Koschneidermund. 1941, s.16

Poprzednio seria ukazywała się w Gdańsku i innych miejscowościach

207. KSIĄŻECZKI ZIELONE

Poznań, 1935-1938, Katolicki Związek Kobiet, 16°

BU – 170818 I

1. S.M. [krypt.], W rodzinnym kole (Materiał wieczornicowy). 1935, s.100, il., nuty,egz.2.000
2. S.M. [krypt.], Pod naszym sztandarem (Materiał na wieczornicę lub akademię). 1936,s.102; 1,20 zł; egz.2.000
3. S.M. [krypt.], My i nasze dzieci. 1936, s.182, egz.2.000
4. Roszkówna Z., Maria, Patronka nasza. Materiał na akademię lub wieczornicę w dzień zwiastowania NMP. 1938, s.95
Tytuł serii „Książeczki zielone” przyjęto zwyczajowo stosować na określenie tej serii,wydawanej w broszurowej oprawie koloru zielonego. Na okładce znajdujemy tytuł :„Katolicki Związek Kobiet”, uzupełniony kolejnym numerem seryjnym danego tomu.

208. KSIĄŻKA DLA „DUŻYCH I MAŁYCH”

Poznań, 1931, J.Nitecki

seria nienumerowana(?)
Montgomery L.M., Jur. Tł.H.Nitecka. Wyd.4. 1931

BU -723460 II


208a. KSIĄŻKI LUDOWE

Poznań 1850 Dyrekcja Ligi Polskiej

seria nienumerowana
K[ierski Emil], Kilka nauk i przestróg prawnych dla włościan polskich, s.41

209. KSIĄŻKI PERŁOWE (CYKL POWIEŚCI I NOWEL)

Poznań, 1927-1932, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana
Barclay F., Jane „Różaniec wspomnień”. Tł.Z.Chrzanowska.Wyd.5 1927, s.414, egz.5.000
Curwood J.O., Najdziksze serca. Tł.J.Marlicz [pseud.]. 1927, s.239, egz.5.000; wyd.2 1931,s.254, egz.5.000
Curwood J.O., Włóczęgi północy. Tł.J.Marlicz [pseud.]. 1927, s.254, egz.5.000; wyd.2 1928,s.260, egz.5.000; wyd.3 1931, s.254, egz.5.000; wyd.4 1938, s.268
Curwood J.O., Władca skalnej doliny. Tł.J.Marlicz [pseud.]. 1927, s.216, egz.5.000; wyd.2,s.22, egz.5.000
Krane A., Magna Peccatrix. Tł.Z.Z. 1927, s.324, egz.5.000

  BU – 121909 I


Baumann E., Znak na dłoni. Tł.S.I.G. 1928, s.1, egz.5.000

  BU – 126494 I


Orczy E., Szkarłatny kwiat. Tł.P.Ledóchowska. 1928, s.332, egz.5.000
Birmingham G.A., Saligia. Tł.Z.Kosiewiczówna. 1929, s.256, egz.5.000

  BU – 126483 I


Chesterton G.K., Niedowiarstwo księdza Browna. Tł.A.C.Stador. 1929, s.310, egz.5.000
Curwood J.O., Szara wilczyca. Tł.J.Marlicz [pseud.]. 1929, s.260, egz.5.000; wyd.2 1936,s.258, egz.3.000
Orczy E., Eldorado. Tł.P.Ledóchowska. 1929, s.436, egz.5.000
Syjernstedt M., Ullabella. Tł.A.Szottowa. 1929, s.292, egz.5.000
Adams H., Tajemnica Domu za Bramą Królowej. Tł.A.Szottowa. 1930, s.298, egz.5.000
Bordeaux H., Miłość ucieka. Tł.M.Domańska; Pod kosodrzewinami. Tł.Z.Skolimowska.1930, s.218, egz.5.000

  BU – 136541 I


Laurentin M., Miłość Poncjusza. Tł.Z.Zakrzewska. 1930, s.208, egz.5.000
Muron J., Wyspa Hispaniola. Tł.Z.Chrzanowska. 1931, s.392, egz.5.000

  BU – 157636 I


Marlicz J. [pseud.], Łowcy przygód. 1932, s.308, egz.5.000
Marshall E., Wyspa fok. Tł.J.Marlicz [pseud.]. 1932, s.288, egz.5.000

210. KSIĄŻNICA AKCJI KATOLICKIEJ

Poznań, 1929-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 142092 II

1. Bross S., Akcja Katolicka a Polska. 1929, s.40; 1,20 zł; egz.2.000
2. Guerry , Kodeks Akcji Katolickiej. 1929, s.216; 5 zł; egz.2.000
3. Adamski S., Akcja Katolicka a duchowieństwo. 1929, s.60; 2 zł; egz.2.000
4. Mäder R., Katolikiem jestem ! 1929, s.152; 3 zł; egz.3.000
5. Bross S., Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej ze słowem wstępnym ks.kardynała Augusta Hlonda. 1930. T.1 s.240, T.2 s.260; 8 zł; egz.2.000
6. Bross S., Pius XI a Akcja Katolicka. Wydał… 1930, s.64; 1,50 zł; egz.2.000
7. Bross S., Akcja Katolicka na I Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Polsce. 1930,s.102, 2 zł; egz.2.000
8. Statut Konstytucyjny i Regulaminowy Akcji Katolickiej w Polsce oraz regulaminy. 1930,s.28; 0,70 zł; egz.5.000
9. Szymański A., Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna. 1930, s.50;1,20 zł; egz.5.000
10. Sawicki F., Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej.1931, s.132; 3 zł; egz.2.000; wyd.2 1935, s.128 , egz.2.000
11. Machay F., Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej. 1931, s.196;4 zł; egz.2.000
12. Adam K., Istota katolicyzmu. Tł.J.Korzonkiewicz. 1931, s.366, zł 6, egz.3.000
13. Sudbrach K., Kuźnia Akcji Katolickiej. Tł. I.L. 1931, s.88, 2 zł; egz.2.000
14. Pius XI., Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim „Casti connubii” z dnia 31.XII.1930.Wyd.S.Bross i W.Śpikowski. 1932, s.148, 2 zł; egz.5.000
15. Vermeersch A., Katolicyzm małżeństwa chrześcijańskiego. Tł.J.Korzonkiewicz. 1931,s.104, 2 zł; egz.3.000
16. Pius XI., Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri” z dnia 31.XII.1929. Przeł.i objaśnił J.Korzonkiewicz. 1932, s.124; 1,50 zł
17. Machay F., Zadania duszpasterskie świeckich. 1932, s.188; 4 zł; egz.2.000
18. Civardi L., Podręcznik Akcji Katolickiej. T.1 Zasady. Tł.A.Kicińska. 1933, s.280; 6,50 zł;egz.2.000; wyd.2 1939
19. Gasparri P., Katechizm katolicki. Londyn 1944; 9,60 zł
20. Deptuła W., Akcja Katolicka a organy kościelne. 1933, s.56; 1,20 zł; egz.1.000
21. Grodzicka M., Generałowa Zamoyska. 1934, s.68; 1,20 zł
22. Civardi L., Podręcznik Akcji Katolickiej. T.2.Praktyka. Tł.S.Kicińska. 1935, s.276,egz.2.000
23. Kominek B., Apostolstwo świeckich w parafii. Praktyczne wskazówki dla parafialnej Akcji Katolickiej. 1935, s.84
24. Adamski St., Podstawy pracy Stowarzyszeń Akcji Katolickiej. 1937, s.63
25. Wóycicki A., Praca społeczna w parafii. 1937, s.200
26. Bertram A., W służbie ideałów Akcji Katolickiej. Z niem. przeł. S.Grelewski. 1938, s.591
27. Pękala K., Akcja Katolicka wobec komunizmu. Rzecz dla asystentów kościelnych.1938, s.246
28. Civardi L., Apostolstwo w środowisku. 1939, s.148

211. KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA

Warszawa-Poznań-Kraków, 1934-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha,Gebethner i Wolff, 8°

BU – 113527 II

1. Krzesiński A., Kultura nowoczesna i jej tragizm. Warszawa-Kraków. 1934; 5 zł
2. Krzesiński A., Badania nad kulturą dalekiego Wschodu. Na tle podróży dookoła świata.Warszawa-Kraków. 1938, s.39; 1,50 zł
3. Krzesiński A., Problem misji katolickich na Dalekim Wschodzie. Na podstawie własnych badań. 1939, s.217; 7,50 zł
4. Krzesiński A., W krajach misyjnych dalekiego Wschodu. Szkic.Wyd.2 1939, s.142, il.;5 zł
5. Krzesiński A., Daleki Wschód w obrazach. Album z podróży dookoła świata.80 ilustracji.Seria I. Wyd.2 1939, s.83; 6 zł
6. Krzesiński A., Miasto Niepokalanej w Japonii. Warszawa-Kraków. 1939, s.32; 1 zł

212. KULTURA KATOLICKA

Poznań, 1934-1939, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU – 140504 I

1. Sawicki F., Filozofia miłości. 1934; wyd.2 1937, s.128; 1,20 zł
2. Renata S.M., Sentire cum Ecclesia. Szkice liturgiczne z przedmową bpa Piotra Mańkowskiego. 1934, s.260; 5 zł
3. Garrigou-Lagrange O., Trzy nawrócenia i trzy drogi. 1934, s.151; 3 zł
4. Mäder R., Chrystus wielki monarcha. 1934, s.56; 1 zł
5. Renata S.M., Liturgia a sztuka. 1934, s.212; 4 zł
6. Faber O., Dobroć. 1934, s.78; wyd.2 1937, s.96; 1,25 zł
7. Woroniecki J., U podstaw kultury katolickiej. 1935, s.248; 5 zł
8. Sawicki F., Dlaczego wierzę? 1935, s.120; 2 zł
9. Töth T., Katolicyzm a eugenika. 1935, s.80; 1,50 zł
10. Żychliński A., Tajemnica Słowa Wcielonego. Rozważania teologiczne o niedościgłych bogactwach Chrystusowych wg św.Tomasza z Akwinu. 1935, s.268; 5,50 zł
11. Sawicki F., Filozofia życia. 1936, s.172; 2,75 zł
12. Górski K., Wychowanie personalistyczne. 1936, s.244; 4 zł
13. Janoszanka M., Wielki Tercjarz. Wspomnienia o Jacku Malczewskim. [1936], s.304;5 zł
14. Fondaliński J., Koedukacja w świetle badań współczesnej psychologii. 1936, s.304;5 zł
15. Verkade W., Serce niezaspokojone. Tł.M.Winowska. 1936, s.348; 5 zł
16. Adam K., Jezus Chrystus. [1936], s.438; 7,50 zł
17. Lippert P., O człowieku dobrym. [1936], s.192; 3,25 zł
18. Faulhaber, Żydostwo i chrystianizm. 1936, s.92; 1,50 zł
19. Sawicki F., Życie ludzkie. 1936, s.196; 3,25 zł
20. Stepa J., Kuszenie nowoczesnego człowieka. 1937, s.96; 1,50 zł
21. Zamoyska J., O wychowaniu. Nowe wydanie, przejrzał i poprawił S.Bross. 1937, s.496;6 zł
22. Lippert P., O człowieku religijnym, [1937], s.252; 4 zł
23. Skrudlik M., Maria z Magdali w Ewangelii, legendzie i sztuce. 1937, s.144, il.; 3 zł
24. Stepa J., Komunizm a światopogląd katolicki. 1937, s.80; 1,50 zł
25. Maritain J., Religia i kultura. Przekł.autoryz. H.Wężyk-Widawskiej. 1937, s.82; 1,50 zł
26. Renata S.M., U źródeł łaski. Z cyklu „Życie liturgią”. Z przedm.bpa F.Lisowskiego.1937, s.208; 3,50 zł
27. Rops H.D., Nędza i my. Tł.M.Winowska. 1938, s.88; 1,50 zł
28. Légaut M., Modlitwa wierzącego. Tł.Z.Jętkiewiczowa. 1938, s.348; 5 zł
29. Verkade W., Ku doskonałości. Wspomnienia mnicha-malarza.1939, s.448; 6 zł

213. KWESTIE PATRIOTYCZNE

Poznań, 1899, W.Simon, 16°

1a. J.S., Odpowiedzi na pytania. I. Jak w świecie będąc pracować dla kraju i dla społeczeństwa? 1899, s.91

  BR – I 145994


214. KWIATECZKI BOŻE

Poznań, 1927-1931, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16° 

seria nienumerowana

Nawrowski E., Mała Nelli. Biały kwiateczek eucharystyczny. Wyd.2 1927, s.172
Szottowa A., Siostrzyczka aniołów, Anusia de Guigné. 1927, s.104,egz.5.000
BU – 120981 I
Szottowa A., Mały miłośnik Jezusa i Maryi, Ludwiś Manoha. 1928, s.94,egz.5.000
BU – 129550 I
Szottowa A., Promienny żywot harcerza Jędrusia de Thay’a. 1928, s.72,egz.5.000
BU – 129834 I
Szottowa A., U progu służby Bożej. Żywot Andrzejka Milliota. 1928, s.76,egz.5.000
BU – 129833 I
Szottowa A., Żołnierzyk Chrystusowy, Wicio de Fontgalland. 1928, s.88,egz.5.000
BU – 129820 I


Marja K., Wspomnienia matki ofiarowane drogiemu tatusiowi, który służąc Francji, był wciągu czterech lat z dala od swej przedziwnej dzieciny. Tł.A.Szottowa. 1929, s.216,egz.5.000
Żuchniewski H., Henio. Dzieje duszy polskiego chłopca, 1916-1928. Wyd.2 1931, s.140,
3 plansze, egz.5.000