Serie L

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

215. LAND UND LEUTE JENSEITS DER ODER

Leszno-Poznań, ok.1905, O.Eulitz, 16°

BU – 210175 I

seria nienumerowana
Braun F., Im Lande der Weissmäntel. Land und Leute im deutschen Weichselgau. [b.r.w.],s.84, tabl.4; 1,20 mk

216. LANDSCHAFT- UND KULTURBILDER AUS DEM DEUTSCHEN OSTEN

Leszno-Poznań, 1906-1908, O.Eulitz, 8°

BU – 113643 II

1. [Schwochow H.], Das Rathaus der Stadt Posen. 1906, s.8
2. [Schwochow H.], Die Warthe bei Unterberg. 1906, s.10
3. [Schwochow H.], Dritte Bromberger Schleuse. 1908, s.16
4. Rauer P., Kloster Paradies. 1908, s.11
5. [Schwochow H.], Ansiedlungsdorf Golenhofen. 1908, s.36

217. LEGENDY I BAŚNIE

Poznań, 1924-1925, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

1. Juszkiewiczowa M., Duch wierzby. Legendy i baśnie japońskie. 1924, s.184, il.

  BU – 464506 I


2. Szottowa A., Kryształowe źródło. Legendy i baśnie irlandzkie. 1925, s.164, il.
3. Szottowa A., Skarby olbrzyma. Legendy i baśnie angielskie. 1925 Żynda, s.323

218. LISTY DO ŻOŁNIERZY

Poznań, 1915, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

1. Żołnierzu! Nie zapomnij o modlitwie. 1915, s.8
2. Jaki ma być, żołnierzu, twój stosunek do współtowarzyszy? 1915, s.8
3. Żołnierzu! Broń czystości swojej. 1915, s.8
4. Biada nieczystym. 1915, s.8
5. Żołnierzu! Korzystaj z każdej sposobności spowiedzi świętej. 1915, s.8
6. Żołnierzu! Największym nieszczęściem twoim to grzech śmiertelny. 1915, s.8
7. Żołnierzu! Komunia święta skarb twój najdroższy. 1915, s.8
8. Żołnierzu! Ofiaruj Jezusowi cierpiącemu swoje cierpienia. 1915, s.8