Serie M

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

219. MATERIAŁ NA DZIEŃ MATKI

Poznań, ok.1927, Związek Kobiet Pracujących

seria nienumerowana
Miłujcie Nieprzyjacioły. [b.r.w.]; 1,25 zł
Zła Matka. [b.r.w.]; 0,25 zł
Matka Aniołem Opiekuńczym. [b.r.w.]; 0,60 zł

Wg anonsu wydawcy umieszczonego na okładce książki A.Stoeckela „Wychowawca adziecko” z 1927 r.

220. MATERIAŁY INSTYTUTU SOCJOLOGICZNEGO W POZNANIU

Poznań, 1924-1930, Fiszer i Majewski, 8°

BU – 103340 II

1. Berkan W., Życiorys własny. Z przedmową F.Znanieckiego. 1924, s.382
2. Wojciechowski J., Życiorys własny robotnika. Przygotował do druku J.Chałasiński. 1930,s.463

221. METODYKA BADAŃ

Poznań, 1935, Zakład Gleboznawstwa UP, 8°

 

1. Oznaczanie kwasu fosforowego. Oznaczanie azotu ogółem. 1935, s.10 BU – 1615204 II
2. Oznaczanie w roślinach Ca, Mg, K, Na w wyciągu z kwasu solnego.1935, s.15 BU – 1615205 II
3. Analiza mechaniczna gleby metodą pipetową. Szybka metoda oznaczania w glebach części < 0,01 mm. 1935, s.17    
4. Metody analizy mechanicznej gleb. 1935, s.25 BU – 1615206 II
5. Oznaczanie katjonów wymiennych oraz pojemności sorbcyjnej gleb.1935, s.18
BU – 1615207 II


222. MONARCHIE UND SCHULE

Poznań, 1822, 16°

BU – 181404 I

seria nienumerowana
Kaulfuss J.S., Zur Antündigung der am 23, 24, 25 und 26-sten September 1822 mit derSchüllern des Königl.Posener Gymnasiums im großen Hoersale zu veranstaltendenöffentlichen Prüfung von… 1822, s.36

223. MONOGRAFIA JEZIORA KIERSKIEGO

Poznań, 1933-1937, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 8°

BU – 154889 II

1. Brzóska J., Charakterystyka limnologiczna Jeziora Wielkiego Kierskiego. 1933, s.20,egz.400
2. Jakubisiakowa J., Chróściki (Trichoptera) Jeziora Kierskiego. 1933, s.46, egz.450
3. Krach W., Materiały do fauny chrząszczy (Coleoptera) wodnych Jeziora Kierskiego i wód przyległych. 1932, s.20, egz.400
4. Brzęk G., Wioślarki (Cladocera) Jeziora Kierskiego. 1935, s.111, egz.350
5. Brzózka J., Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich(Jezioro Kierskie i Jezioro Wigierskie). 1935, s.152, tabl.2
6. Tutaj J., Wodopójki (Hydracarina) najbliższych okolic Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Kierskiego. 1936, s.74
7. Brzęk G., Studia ilościowe nad rozmieszczeniem pionowym wioślarek (Cladocera) limnetycznych w Jeziorze Kierskim. 1937, s.83, tabl.

224. MONOGRAFIE FIZJOLOGICZNE Z ZAKRESU BIOCHEMII I BIOFIZYKI IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

Poznań, 1926, Wydawnictwo „Monografie Fizjologiczne”, 8°

BN – II 452913

1. Lelesz E., O działaniu dopełniających czynników odżywczych (vitamin) w stanie prawidłowym ustroju i w wypadkach chorób. 1926, s.144

Zapowiedziano:
Dąbrowski S., O badaniu funkcji nerek. Zasady nowej metody dynamicznej i jej zastosowanie do określenia sprawności narządów.

225. MONOGRAFIE NAUKOWE

Poznań-Warszawa, 1930-1933, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 8°

BU – 142326 II

1. Paczoski J., Lasy Białowieży. 1930, s.575, tabl.6, mapa, egz.1.000
2. Walas J., Roślinność Babiej Góry. Warszawa 1933, s.68, tabl.21, mapa

226. MONOGRAFIE WIELKICH POSTACI I DZIEŁA HISTORYCZNE

Poznań, 1928-1935, R.Wegner, 8°

seria nienumerowana

Ludwig F., Napoleon. T.1-2.1928, ss. 551, tab.16 BU – 706012 II
Pini T., Krasiński. Życie i twórczość. Z 8 portretami. 1928, s.321, il. BU – 123519 II
Waliszewski K., Katarzyna II. 1929, s.389, tabl.16 BU – 631811 II
Adamczewski S., Serce nienasycone. Książka o Żeromskim. 1930,s.442, tabl.8
BU – 128484 II
Ossendowski F.A., Lenin. Wyd.2.1930, s.471 BU – 141070 II
Tretiak A., Lord Byron. 1930, s.401, tabl.16 BU – 128818 II
Bertrand L., Ludwik XIV. Przekł.S.Wasylewski. 1931, s.302, il. BU – 138197 II
Mussolini B., Pamiętnik z czasów wojny. 1931, s.196, tabl.8 BU – 137432 II
Wołoszynowski J., Rok 1863. 1931, s.472, tabl.31 BU – 137705 II
Ferrero G., Wielkość i upadek Rzymu. 1935. T.1 Podbój, s.386, il.mapa.T.2 Juliusz Cezar, s.405, il., mapa
BU – 1408420 II


227. MOWY REKTORSKIE

Poznań, 1933-1934, J.Jachowski, 8°

BU – 154986 II

1. Sajdak J., Pedagogiczne poglądy św.Grzegorza z Nazjanzu. Wykład inauguracyjny na otwarciu roku akademickiego 1931/1932 dnia 25 października 1931 roku w Auli Uniwersytetu Poznańskiego. 1933, s.16, egz.300
2. Pawłowski S., O renesansie geografii politycznej. Odczyt wygłoszony na inauguracji…1933, s.23
3. Runge S., Pojęcia o istocie choroby. Wykład inauguracyjny 1933 r. 1934, s.19, egz.60

228. MYŚLI LUDZI CZYNU

Poznań, 1936, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 32°

BU – 140545 I

1/2. Bross S., Myśli Generała Wł.Zamoyskiego. Zebrał i wstępem poprzedził… 1936. T.1s.211, T.2 s.140

229. MYŚLI ŚWIĘTYCH

Poznań, 1930-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana

Augustyn św., Myśli. Wybrał S.Bross. 1930, s.128, egz.2.000; wyd.21935, s.135
BU – 135444 I
Bernard św., Myśli. Wybrał M.Pachucki. 1935, s.248, egz.5.000 BU – 165847 I
Katarzyna ze Sieny, Myśli. Wybrał M.Pachucki. 1936, s.272, egz.5.000 BU – 617788 I
Jan Chryzostm św., Myśli. Wybrał J.Birkenmajer. 1937, s.161 BU – 185001 I
Ruysbroeck Jan bł., Myśli. Wybrała A.Szottowa. 1938, s.164 BU – 185081 I
Aniela z Foligno bł., Myśli. Wybrała M.Winowska. 1939, s.140 BU – 185186 I