Serie P

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

251. PAMIĘTNIKI I MATERIAŁY DO NOWSZEJ HISTORII POLSKI

Poznań, 1839, A.Woykowski,

1. Kitowicz J., Pamiętniki do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. 1839, złp.4

Zapowiedziano t.2 : Pamiętniki J.Wybickiego. Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego, nr 262 z 8.XI.1839, s.1592

252. PAMIĘTNIKI Z DZIEWIĘTNASTEGO WIEKU

Poznań, 1867, M.Leitgeber, 8°

BU – 233860 II

1. Kożmian A.E., Wspomnienia. 1867, T.1 s.424; T.2 s.471

253. PAMIĘTNIKI Z OŚMNASTEGO WIEKU

Poznań, 1860-1875, J.K.Żupański, 8°

BU -142744 II; Fp 56375

1. Pistor de, Pamiętnik o rewolucji polskiej z r.1794 Generał-Kwatermistrza… Dzień 17 i 18 kwietnia 1794 w Warszawie, przez naocznego świadka. Pamiętniki Jana Kilińskiego,szewca, a razem pułkownika 20 regimentu. 1860, s.146, mapy
2. Zajączek J., Pamiętnik… , albo historia rewolucji, czyli powstanie z 1794 przekładu Hugona Kołłątaja. Pamiętnik Filipa Lichockiego Prezydenta Krakowskiego z 1794. Po raz pierwszy wydany, uzupełniony dokumentami i opowiada-niem mało znanych szczegółów do tej epoki. Dodatki. 1862, s.239, 97, 61, mapy
3. Dąbrowski H., Generała … Pamiętnik wojskowy legionów polskich we Włoszech poparty notami wyjaśniającymi przeło-żył na język polski z rękopisu francuskiego nieogłoszonego dotąd drukiem Ludwik Miłkowski. 1864, s.232, mapy
4. Sułkowski J., Generała… życie i pamiętniki historyczne, polityczne i wojskowe o rewolucji polskiej w latach 1792-1793 kampaniach włoskich w 1796-1797 o Wyprawie Tyrolskiej i kampaniach egipskich napisał i zebrał H.de St.Albin, przeł. z fr.L. Miłkowski. 1864, s.420
5. Sievers I.J., Drugi rozbiór Polski z pamiętników… 1865, s.439
6. Dumouriez, Wojna w Polsce 1770 i 1771 r. Z pamiętników generała… 1865, s.94
7. Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego przez jednego z posłów Wielkiego Sejmu napisane.1867, s.318
8. Wojda K.I., O rewolucji polskiej w roku 1794 przez… 1867, s.155
9. Moszczyński A., Pamiętnik do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Po-niatowskiego przez… Wyd.3.Pamiętniki Stanisława Kosmowskiego z końca XVIII wieku. Wyd.2 1867, s.187, 104
10. Kalinka W., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenty do historii 2 i 3 podziału.Wyd… 1868. Cz.1, s.284
11. Ogiński M., Pamiętniki… o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815.Przeł.z jęz.fr.T.1 1870, s.380; T.2 1871, s.309; T.3 1872, s.234; T.4 1873, s.240
12. Kołłątaj H., Listy… pisane z emigracji w roku 1792, 1793 i 1794. Zebrał L.Siemieński.1872
13. Engelhardt L.M., Pamiętniki Generała… Z ros.przeł.i notami i dokumentami co do rzeczy polskich objaśnił P.K.Stolnikowicz-Chełmski. 1873, s.210
14. Kreczetnikow P., Radom i Bar 1767-1768. Dziennik wojennych działań generała-majora… Z ros.oryginału przeł.P.K.Stolnikowicz Chełmski. 1874, s.251
15. Engeström W., Pamiętniki… posła nadzwyczajnego, ministra pełnomocnego króla J.Mci.szwedzkiego w Polsce czasu Sejmu Czteroletniego, później Kanclerza Państwa i Ministra Sprawi Zagranicznych itd. itd. przeł. z oryg. przezJ.I.Kraszewskiego. 1875, s.287

254. PATRIOTISCHE FESTSPIELE FÜR MÄDCHENSCHULEN !

Leszno, 1912, O.Eulitz, 16°

1. Sieg A., Dornröschens Erwachen. 1912; 0,60 mk
2. Sieg A., Heldinnen. 1912; 1 mk

3. Sieg A., Die Zollernburg im Wartheland. 1912, s.27; 1 mk BU – 140880 I

4. Sieg A., Aschenputtel. Ein Märchen aus der Ostmark. 1912; 1 mk

255. PÄDAGOGISCHE BLÄTTER AUS DER DEUTSCHEN OSTMARK ABHANDLUNGENUND VORTRÄGE AUS DEM GESAMTGEBIET DER PÄDAGOGIK

Leszno, 1905-1911, O.Eulitz, 8°

BU – Sa 810 II

1. Schwochow H., Heimat und Schule. Unregungen, Winke und Vorschläge zur praktischenAusgestaltung des heimat-kundlichen Prinzips.1906, s.51; 0,80 mk
2. Lange G., Die Simultansachule in der Ostmark, ihre historische Entwicklung und ihrgegenwärtiger Stand. 1905, s.52; 0,80 mk
3. Hardt W., Die Lehrerinnenfrage. 1905, s.64; 0,80 mk
4. Schwarz P., Das erste Schuljahr bei fremdschprachigen Kindern. Wyd.2 1905, s.102;1,20 mk
5. Scherbel S., Schulgesundheitspflege und Schulkrankheiten. Nach modernenwissenschaftlischen Anschauungen dar-gestellt von… 1906, s.80; 1 mk
6. Hardt W., Der Lehrermangel nach seinen Ursachen und Wirkungen. 1907, s.60; 1 mk
7. Remus K., Heimatsgefühl und naturgeschichtlicher Unterricht. 1907, s.32
8. Schwochow H., Die deutschen Ansiedlungen in der Provinz Posen nach ihrergeschichtlichen Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stande mit besondererBerücksichtigung des Ansiedlungsderfes Golenhofen. 1908, s.36; 0,50 mk
9. Gutsche, Die Posener Volks- und Mittelschulen. 1911

PETITE COLLECTION DE CLASSIQUES FRANÇAIS, zob.: COLLECTION DE CLASSIQUES FRANÇAIS Á L’USAGE DES LYCÉES DE POLOGNE

256. PETITE COLLECTION PRATIQUE. Par M.Krzyżanowska

Poznań, 1932, Spółka Pedagogiczna, 16°

BU – 140491 I

1. Recueil de Proverbes et de Locutions. 1932, s.36
2. Premiere Anthologie des Poétes Français et Étrangers d’expression française. 1932,s.100

Zapowiedziano jako przygotowane do druku:3. Je prononce bien en française.
4. Quel plaisir ! Je lis en français.
5. Parlons en français.
6. Deuxieme Anthologie des Poetes Français et Étrangers d’expression française.
7. Morceaux Choisis des Prosateurs Français (de 1850 á nos jours).

257. PIEŚNI I PIOSNECZKI NARODOWE Z FORTEPIANEM

Poznań, 1829, K.Reyzner, 4°

BU – 442882 III

[2]. Część 2 zawierająca XXV [pieśni]. 1829, s.44

258. PIETAS CATHOLICA

Poznań, 1934-1939, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 16°

BU – 135773 I

1. Drużbacka A.D., Tajemnice różańcowe w naszym życiu wewnętrznym. 1934, s.80;1,20 zł
2. Rozwadowski A., Życie wewnętrzne według nauk i życia św.Magdaleny Zofii Barat.1935, s.198; 2,50 zł
3. Zieja J., Wierzę ! Zasady życia chrześcijańskiego. 1935, s.88; 0,80 zł
4. Boissieu O., Życie wewnętrzne w duszach ludzi czynu. Tł.S.Bross. 1935, s.96; 1 zł;egz.3.000
5. Kalckstein T., Życie wewnętrzne Matki Celiny Borzęckiej, założycielki Zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek. 1936, s.148; 1,60 zł
6. Lippert P., Sylwetka św.Franciszka z Asyżu. 1937, s.48; 0,60 zł
7. Goodier A., Szkoła miłości. 1937, s.212; 2,50 zł
8. Kostecki R., O świętości Najświętszej Marii Panny. 1939, s.53
9. Kösters L., Kościół naszej wiary. 1939, s.244

259. PISARZE ASCETYCZNO-MISTYCZNI POLSKI

Poznań, 1937-1939, Księgarnia Uniwersytecka, 8°

BU – 142799 II

1. Pisma ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy chełmińskiej. Wyd.K.Górski. 1937,s.174
2. Autobiografia mistyczna Marii Teresy od Jezusa Karmelitanki Bosej (Anny MariiMarchockiej) 1603-1652. Wyd.K.Górski. 1939, s.291

260. PISMA OJCÓW KOŚCIOŁA W POLSKIM TŁUMACZENIU

Poznań, 1924-1939, Księgarnia Uniwersytecka, 8°

BU – 117935 II

1. Pisma Ojców Apostolskich. Z gr.tł., zaopatrzył wstępem i objaśnieniami ks. A.Lisiecki.1924, s.472; 10 zł
2. Minucjusz F., Octavius. Z łac. tł., zaopatrzył wstępem i objaśnieniami J.Sajdak. 1925,s.168; 4,50 zł
3. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna o męczennikach palestyńskich.Tł.z gr., wstęp,objaśnienia i skorowidze ks.A.Li-siecki. 1924, s.678; 15 zł; egz.3.000
4. Justyn św., Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem. Tł.z gr., wstęp, objaśnienia i skorowidze ks. A.Lisiecki. 1926, s.446; 20 zł; egz.2.000
5. Boecjusz, O pociechach filozofii. Z łac.tł. i objaśnienia ks.J.Jachimowski. 1926, s.304;15 zł; egz.2.000
6-7. Cassianus J., Rozmów dwadzieścia cztery. Z łac. tł., wstęp i objaśnienia ks.L.Wrzoł.T.1 1928, s.380; 15 zł; T.2 1929, s.530; 16 zł
8. Wincenty św.z Lerynu, Pamiętnik. Z łac. tł., wstęp i objaśnienia J.Stahr. 1928, s.142;5,50 zł
9. Augustyn św., Wyznania. Z łac. tł., wstępy i objaśnienia ks.J.Czuj. 1929, s.460; 16 zł
10. Augustyn św., Pisma katechetyczne. Z łac. przeł., wstęp i komentarz ks.W. Budzik.1929, s.354; 16 zł
11-13. Augustyn św., Państwo Boże „De Civitate Dei”. Z łac. przeł., wstępem i komentarzem zaopatrzył W.Kubicki.T.1 1930, s.462; 200 zł; T.2 1934, s.408; 16 zł;T.3 1937, s.711; 20 zł
14. Wiktor z Wity, Historia prześladowania wiary w Afryce. Tł.ks.J.Czuj. 1931, s.130; 4 zł
15. Grzegorz z Nazjanzu św., Listy. Z gr.tł., wstęp i objaśnienia J.Stahr. 1933, s.390; 12 zł
16. Laktancjusz, Pisma wybrane „De mortibus persecutorum. Epitome de ira Dei”. Z łac.tł.i wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. J. Czuj. 1934, s.216; 8 zł
17. Leon Wielki, Kazania wybrane. Z łac.przeł. wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. J. Czuj. 1936, s.184; 6,50 zł
18. Apologeci greccy II wieku, List do Diogneta-św.Teofil, Do Autolyka-Heremiasz,Szydzenie z filozofów pogańskich. Z gr.przeł., wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. J. Czuj. 1935, s.154; 5,50 zł
19. Cyprian św., Pisma.I.Traktaty. Z łac.przeł… , wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. J. Czuj. 1937, s.416; 15 zł
21. Ambroży św., Mowy. Z łac. przeł., wstępem i komentarzem zaopatrzył ks.J.Czuj. 1939,s.332

Seria kontynuowana (t.20 i od t.22) od roku 1947.

261. PODRĘCZNA BIBLIOTECZKA „PORADNIKA GOSPODARSKIEGO”

Poznań, 1932-1933, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 8°

BU – 154787 II

1. Konopiński T., Przygotowanie trzody chlewnej do tuczu w dzisiejszych warunkach gospodarczych. 1932, s.80
2-3. Konopiński T., Czechowski Z., Łąki i pastwiska jako podstawa racjonalnej produkcji zwierzęcej. 1933, s.128

Bezpłatny dodatek do „Poradnika Gospodarskiego”.

262. PODRĘCZNA BIBLIOTEKA POLSKA ROLNICZA

Poznań, 1867, J.K.Żupański

Przegląd Wielkopolski z 1867 roku na s.88 informuje, iż J.K.Żupański zamierza takową wydawać – nie odnaleziono żadnego tytułu przynależącego to tej serii.

263. PODRĘCZNIKI DO NAUKI W PRZEMYSŁOWYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ DO UŻYTKU W PRAKTYCE ZAWODOWEJ

Poznań, 1928, Spółka Pedagogiczna, 8°

BU – 142079 II

Nauka zawodowa dla klas przemysłu drzewnego
1. Obrębski A., Wiadomości o drewnie jako surowcu z 50-ciu rycinami na 3-ch tablicach.1928, s.58, tabl.3

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE NAUK ROLNYCH, LEŚNYCH I POKREWNYCH, zob.: GLEBA

264. PODRĘCZNIKI PODATKOWE

Poznań, 1923-1924, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 8°

BU – 117886 II

1. Dz[iembowski] K., Jak płacić podatek gruntowy i dochodowy? Ustawy z uwagami,rozporządzenia wykonawcze, okól-niki Min.Skarbu zebrał i objaśnił… 1923, s.36
2. Dziembowski K., Jak płacić podatek majątkowy? Oprac… 1923, s.40
3. Jak składać deklarację do podatku majątkowego? 1924

265. POLSKA BIBLIOTECZKA LUDOWA

Poznań, 1901, F.Chocieszyński, 8°-16°

1. Wieniarski A., Diabeł w domu, powieść. 1901, s.23; 0,10 mk
2. Tuczyński F., Krwawa głowa. Powieść z wypadków galicyjskich w r.1846. 1901, s.21;0,10 mk
3-4. Łapa H., Ucieszne przygody, dowcipy i figle chłopka Roztropka. Napisał ku uciesze wszystkich… 1901, s.39; 0,20 mk

Jędrych, s.408

265a. POLSKA PIEŚŃ CHÓRALNA

Poznań   1938, Wielkopolski Związek Śpiewaczy, 8o

9. Wiechowicz St., Powiewaj wiatreńku. BU 246137 II

266. POLSKA PIEŚŃ LUDOWA

Poznań, 1925-1929, Górnośląski Związek Śpiewaczy, Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych, 8°

BU – 441620 II nkpl.

1. Wiechowicz S., Dwanaście pieśni górnośląskich. 1925     KBN
2. Wiechowicz S., Dwanaście pieśni górnośląskich. 1925     KBN
3. Ruczkowski W., Pięć pieśni górnośląskich. 1925     KBN
4. Czapski S., Dwanaście pieśni górnośląskich. Na chór mieszany oprac… 1925, s.28
5. Kwaśnik S., Cztery pieśni górnośląskie. 1925     KBN
6. Wiechowicz S., Siedem pieśni na chór mieszany a cappella. 1926, s.18
7. Wiechowicz S., Siedem pieśni na chór mieszany a cappella. 1926, s.28
8. Wiechowicz S., Siedem pieśni na chór mieszany a cappella. 1927, s.32
9. Sikorski K., Pięć pieśni ludowych na chór mieszany a cappella. 1929, s.21

BU – 1551745 III

10. Szymanowski K., Sześć pieśni ludowych. 1929     KBN
11. Maklakiewicz J.A., Pięć pieśni ludowych. 1929, s.17     BU – 741507 III

267. POLSKA PIEŚŃ LUDOWA

Poznań, ok.1935, Wielkopolski Związek Śpiewaczy w Poznaniu, 4°

BU – 1204699 III nkpl.

1. Nowowiejski F., W Czerwujewie krają jarmuż. Ok.1935     KBN
2. Wiechowicz S., Oj siadaj… Ok.1937     KBN
3. Poradowski S.B., Oj siadaj, siadaj, na chór mieszany oprac… K.n.1. [b.r.w.]
5. Sobieski T., Pójdziesz ci ty przez las. [b.r.w.]     KBN
8. Rączka S., Owieczki. K.n.1. [b.r.w.]

267a. POLSKI PRZEWODNIK [od.t.5] POLSKI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Poznań, 1934-1937, Nakład : własny, (od t.5) Księgarnia Katolicka Fundacji Twardowskich, 16°

BU 140535 I

T.1 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Londyn i okolice. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-angielski. 1934, ss.240, mapa, il., 4 zł.
T.2 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Sztokholm i okolice z 5 mapkami i 9 rycinami.Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-szwedzki. 1935, ss. XVI, 176, mapy, il.,2,80 zł
T.3 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Belgija. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-francuski. 1935, ss.XVI, 128, mapa, il., 2,80 zł.
T.4 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Berlin i okolice. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-niemiecki. 1935, ss.XVI, 152, mapa, il., 2,80 zł.
T.5 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Holandja. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-holenderski. 1936, ss.XVI, 187, mapy
T.6 Dymarski F., Hoffmann-Krystyańczyk Z., Paryż i jego okolice. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-francuski. 1937, ss.XVI, 224, mapy

268. POLSKI ŚPIEWNIK LUDOWY, OBEJMUJĄCY PIOSNKI, DUMKI I ARIE, UTWORY NA 4 MĘSKIE GŁOSY Z TOWARZYSZENIEM DĘTYCH INSTRUMENTÓW W OPRACOWANIU I.F.GUNIEWICZA

Poznań, 1883, F.Maliński, 4°

UJ – 379 III

Seria I
1. Krakowiak „Niech kto chce śpiewa”. 1883, s.8; 1 mk
2. Świtezianka, sł.A.Mickiewicz. 1883, s.7; 1,50 mk
3. Dumka wygnańca „Gdybym orłem był”, sł.M.Gosławski. 1883, s.5; 1,50 mk
4. Pożegnanie „Za Niemen het precz”, sł.A.Bielawski. 1883, s.6; 1,50 mk
5. Mazurek „Ty ze mnie szydzisz dziewczyno”. 1883, s.6; 1,50 mk

Goniec Polski nr 7 z 11.01.1883 r. informuje, że całość można było kupić za 3,75 mk;zapowiada też 2 serię tego wydawnictwa.

269. POPULARNA BIBLIOTECZKA PRAWNICZA

Poznań, 1935-1939, W.Wilak, 8°

BU – 140524 II

2. Howorka M., Najem. 1935; 1,50 zł
3. Howorka M., Ulgi dla rolników. 1935, s.85; 2 zł
4. Jonsik W., Jak sporządzić testament (Na obszarze ziem zachodnich). 1938, s.84
5. Howorka M., Krótki zarys prawa cywilnego obowiązującego na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd.2 rozszerz. 1938, s.147
6. Howorka M., Krótki zarys zobowiązań obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1939, s.70
7. Hryniewiecki J., Krótki zarys polskiego prawa upadłościowego oraz polskiego prawa o postępowaniu układowym obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1939, s.88
8a. Hryniewiecki J., Krótki zarys prawa handlowego obowiązującego w Polsce. Cz.1.Kodeks handlowy. 1939, s.135

Praca „Adwokat i klient” M.Howorki zap. jako tom 1 serii nie ukazała się.

270. POPULARNA BIBLIOTEKA POLITYCZNA

Poznań, 1912, Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe w Poznaniu, 8°

 

1. Ruch ludowy i jego organizacja. 1912, s.8 PTPN – 43600 II
BU – 1613506 II
2. Mieczkowski W., Działalność Kołłątaja na tle panowania Stanisława Augusta. 1912, s.12
BU – 761123 II


271. PORTRETY ZASŁUŻONYCH WIELKOPOLAN Z CZASÓW NIEWOLI

Poznań, 1927, Spółka Pedagogiczna, 2°

BU – 104892 V

Seria I. 1927, k.n.8

271a. POSENER DRUCKE.

Poznań, 1923, Verlag der Deutschen Bücherei, 8°

BU – 207328 II

1. Coppernicus N., Über die Umdrehungen der Himmelskörper. Aus seinen Schriften und Briefen, 1923, s.84

272. POSENER HEIMATBÜCHER

Leszno, 1914, O.Eulitz, 8°

BU – Fs 23323

1. Herbrechtsmeyer R., Kriegsbilder aus der Festung Posen. 1914, s.144

273. POSENER ZEIT- UND STREITFRAGEN

Poznań, 1903, L.Kapela, 8°

 

1. Die Kunst in Posen. 1903, s.8 PTPN – 61122 II


274. POSTACIE ŚWIĘTYCH

Poznań, 1934-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 135731 I

1. Jeleński S., Święty Józef Oblubieniec. 1934, s.32; 0,15 zł
2. Jeleński S., Święty Jan Chrzciciel. 1934, s.32; 0,15 zł
3. Szymański A., Święta Helena Cesarzowa. 1934, s.32; 0,15 zł
4. Birkenmajer J., Święty Błażej + 316. 1934, s.32
5. Szottowa A., Święty Marcin bp + 11.XI.397. 1934, s.32
6. Birkenmajer J., Święty Augustyn Doktor Kościoła 354-430. 1934, s.32, egz.15.000
7. Tomea, Święty Benedykt patriarcha życia mniszego na zachodzie 480-547. 1934, s.32,egz.15.000
8. Zaleski-Saryusz S., Święty Idzi opat + 721. 1934, s.32, egz.15.000
9. Szymański A., Święty Stanisław bp + 11.04.1079. 1934, s.32, egz.15.000
10. Pachucki M., Święty Bernard Doktor Kościoła 1090-1153. 1934, s.32, egz.15.000
11. Suchodolska J., Jadwiga święta – księżna śląska 1174-1243. 1934, s.32, egz.15.000
12. Suchodolska J., Święty Jacek 1183-1257. 1934, s.32, egz.15.000
13. Suchodolska J., Błogosławiona Kinga 1224-1292. 1934, s.32, egz.15.000
14. Pachucki M., Święty Ludwik 1215-1270. 1934, s.32, egz.15.000
15. Suchodolska J., Błogosławiona Bronisława 1203-1259. 1934, s.32, egz.15.000
16. Suchodolska J., Błogosławiona Jolenta 1239-1298. 1934, s.32, egz.15.000
17. Polanowski J., Święta Katarzyna ze Sieny 1347-1380. 1934, s.32, egz 15.000
18. Jeleński S., Święty Jan Kanty 1390-1473. 1934, s.32, egz.15.000
19. Czeska-Mączyńska M., Święty Kazimierz Królewicz 1458-1484. 1934, s.32, egz.15.000
20. Brzeska W., Święty Stanisław Kostka 1550-1568. 1934, s.32, egz.15.000
21. Jeleński S., Święta Teresa od Jezusa 1515-1582. 1934, s.32, egz.15.000
22. Jeleński S., Święty Karol Boromeusz 1538-1584. 1934, s.32, egz.15.000
23. Zaleska-Saryusz K., Święty Jan od Krzyża 1542-1591. 1934, s.32, egz.15.000
24. Suchodolska J., Święty Jan Vianney proboszcz z Ars 1786-1859. 1934, s.32,egz.15.000
25. Szottowa A., Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 1873-1897. 1934, s.32, egz.15.000
26. Brzeska W., Święty Wojciech 956-997. 1934, s.32 , egz.15.000
27. Dynowska M., Święty Antoni Padewski 1195-1231. 1934, s.32, egz.15.000
28. Jeleńska L., Święty Michał Archanioł. 1935, s.32, egz.15.000
29. Jeleński S., Święta Anna. 1935, s.32, egz.15.000
30. Renata M., s.Niepokalanka, Święta Genowefa 423-512. 1938, s.32, egz.15.000
31. Renata M., s.Niepokalanka, Święty Grzegorz Wielki Papież 540-604. 1938, s.32,egz.15.000
32. Zahorska A., Święty Adrian + ok.311. 1938, s.32, egz.15.000
33. Winowska M., Święty Łukasz Ewangelista. 1937, s.32, egz.15.000
34. Leonia, s.Niepokalanka, Święty Benedykt Labre 1748-1783. 1938, s.32 , egz.15.000
35. Zaleska-Saryusz K., Święta Cecylia + ok.230. 1936, s.32, egz.15.000
36. Szottowa A., Święta Barbara + 235. 1935, s.32, egz.15.000
37. Brzeska W., Święty Jerzy + 303. 1935, s.32, egz.15.000
38. Pachucki M., Święty Krzysztof + 251. 1935, s.32, egz.15.000
39. Krokowski S., Święty Mikołaj bp + ok.341. 1936, s.32, egz.15.000
41. Renata M., s.Niepokalanka, Święta Radegunda 522-587. 1938, s.32, egz.15.000
42. Pachucki M., Święty Wacław ur.907 + 929. 1938, s.32 , egz 15.000
43. Brzeska W., Święty Jan Nepomucen 1348-1393. 1938, s.32, egz.15.000
44. Brzeska W., Święty Władysław Król 1040-1095. 1938, s.32, egz.15.000
45. Zaleska-Saryusz K., Święty Franciszek z Asyżu 1182-1226. 1935, s.32, egz.15.000
46. Pachucki M., Święty Dominik 1170-1221. 1935, s.32, egz.15.000
47. Pachucki M., Święta Klara 1194-1253. 1935, s.32, egz.15.000
48. Szottowa A., Święta Elżbieta Węgierska. 1935, s.32, egz.15.000
49. Czerniewski L., Święty Ignacy Loyola 1491-1556. 1938, s.32, egz.15.000
50. Janczakowska R., Święta Róża z Limy 1586-1617. 1935, s.32, egz.15.000
51. Pachucki M., Święty Wincenty Fereriusz 1350-1419. 1937, s.32, egz.15.000
52. Bochenek L., Święty Franciszek z Pauli 1416-1507. 1938, s.32, egz.15.000
53. Kraszewski T., Święty Józef Kalasanty 1556-1648. 1938, s.32, egz.15.000
55. Brzeska W., Błogosławiony Andrzej Bobola 1591-1657. 1935, s.32, egz.15.000
56. Czerniewski J., Święty Józefat Kuncewicz 1580-1623. 1935, s.32, egz.15.000
57. Czerniewski J., Święty Teodor męczennik + 306. 1935, s.32, egz.15.000
58. Czerniewski J., Święty Ambroży Doktor Kościoła 340-397. 1935, s.32, egz.15.000
59. Kisielewski J., Święty Jan Bosco 1815-1888. 1936, s.32, egz.15.000
60. Birkenmajer J., Święty Jan Chryzostom. 1935, s.32, egz .15.000
61. Cezary, Święty Wincenty á Paulo 1576-1660. 1935, s.32, egz.15.000
62. Teodorowicz J., Święta Ludwika de Marilac 1591-1660. 1936, s.32, egz.15.000
63. Brzeska W., Święta Zofia.1936, s.32 , egz.15.000
64. Zaleska-Saryusz K., Święta Małgorzata Maria Alacoque 1447-1690. 1936, s.32,egz.15.000
65. Brzeska W., Święty Florian + 310. 1937, s.32, egz.15.000
66. Włodarkiewiczowa J., Święta Magdalena Zofia Barat 1779-1865. 1938, s.32, egz.15.000
67. Kuliczkowska K., Błogosławiona Salomea 1210-1268. 1936, s.32, egz .15.000
68. Henner F., Święty Alfons Liguori 1696-1787. 1936, s.32 , egz.15.000
69. Brzeska W., Święty Roch + 1327. 1937, s.32, egz.15.000
70. Szottowa A., Święty Franciszek Salezy 1567-1622. 1936, s.32, egz.15.000
71. Henner F., Święty Piotr Klawer 1581-1654. 1938, s.32, egz .15.000
72. Birkenmajer J., Święty Alojzy Gonzaga 1568-1591. 1938, s.32, egz.15.000
73. Zawisza-Kernowa Z., Święta Joanna d’Arc 1412-1431. 1937, s.32, egz.15.000
74. Brzeska W., Święty Hubert + 727. 1938, s.32, egz.15.000
75. Birkenmajer J., Święta Julia panna i męczennica -V w. 1938, s.32, egz.15.000
76. Morawska H., Święty Tomasz More 1478-1535. 1938, s.32, egz.15.000
77. Malewski W., Święta Zuzanna panna i męczenniczka + 295. 1938, s.32, egz.15.000
81. Renata M., s.Niepokalanka, Święta Paula 347-404. 1939, s.32, egz.15.000


274a. POUR MIEUX COMPRENDRE, DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA

Poznań, 1932, Wydawnictwo EOS, 160°

BU – 160278 I

1. Neveux O., Jesionowski A., Le Gendre de Monsieur Poirier Emila Augier (z komentarzem polskim). 1932, s.46
2. Neveux O., Jesionowski A., Le Cid Corneille’a (z komentarzem polskim). 1932, s.40

275. POWIEŚCI, NOWELE, DRAMATY

Poznań, 1936-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana

 

Kisielewski J., Powrót. 1936, s.348 BU – 175943 I
Strzembosz J., Dzieje dziesięciolecia. BU – 175942 I
T.1. Pożyczka zagraniczna. Powieść. 1936, s.352  
T.2. Radosna twórczość. Powieść. 1937, s.354  
T.3. Ruiny.Powieść. 1937, s.351  
T.4. Jabłoń kwitnąca. Powieść. Ok.1937  
Bieńkowski W., Ich dom. Powieść. 1939, s.315 BU – 1188341 I

 

276. POZNAJ SWÓJ KRAJ

Leszno, 1934, Drukarnia Leszczyńska, 16°

BU – 166381 I

Chmielewski S., Koscioły katolickie powiaty leszczyńskiego. 1934, s.14

277. POZNAŃSKIE PRACE EKONOMICZNE

Poznań, 1922-1939, Fiszer i Majewski; Gebethner i Wolff; J.Jachowski, 8°

BU – 116957 II; 142532 II

1. Kasprowicz B., Przemysł spirytusowy byłej dzielnicy pruskiej w okresie etatyzmu(1.I.1919 – 31.X.1921). 1922, s.128; 3 zł
2. Dalski Z., Wpływ losów waluty polskiej na życie gospodarcze Zachodniej Polski. 1922,s.104; 3 zł
3. Roszkowski A., Poglądy społeczne i ekonomiczne Augusta Cieszkowskiego. 1923,s.168; 5 zł
4. Kulikowski J., Kredyt w Polsce w dobie inflacji [1919-1922]. 1923, s.118; 4 zł
5. Goldmann S., Polskie traktaty handlowe. 1924, s.119; 4 zł
6. Całkosiński A., Inflacja niemiecka. 1924, s.158; 5 zł
7. Wize K., Położenie robotników rolnych w Poznańskiem po wojnie [1919-1923]. 1925,s.121, tabl.; 4 zł
8. Chełmikowski M., Związki zawodowe robotników polskich w Królestwie Pruskim [1889-1918]. 1925, s.280; 8,50 zł
9. Rzóska J., Niemieckie cła zbożowe. 1926, s.222; 6 zł
10. Maik S., Polska polityka dewizowa. 1927, s.143; 4,50 zł
11. Lubowicki J., Polityka podatkowa Polski. 1927, s.164; 5,50 zł
12. Borowski W., Inflacja i reforma waluty w Rosji sowieckiej. 1927, s.195; 5 zł; egz.400
13. Skowroński A., Władysław Ocheńkowski jako ekonomista. 1928, s.210; 5 zł; egz.500
14. Rosiński L., Naprawa waluty w Niemczech. 1928, s.162; 5 zł
15. Piotrowski W., Zagadnienia polskiego eksportu mięsnego. 1931, s.228, egz.425
16. Paszkowski W., Organizacja polskiego przemysłu węglowego ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Górnoślą-skiego. 1932, s.272; 5,50 zł; egz.350
17. Zdzitowiecki J., Naprawa pieniądza włoskiego. 1932, s.207; 5 zł; egz.360
18. Roszkowski A., Korporacjonizm katolicki. 1932, s.302; 5 zł
19. Schimmel J., Miejska renta gruntowa. 1933, s.170; 5 zł; egz.600
20. Tuskiewicz O., Przesilenie zbożowe w Polsce. 1934, s.132; 5 zł; egz.360
21. Bark E., Zagadnienie szybkości obiegu pieniądza w współczesnej ekonomice. 1935,s.146; 5 zł; egz.300
22. Werner S., Przemysł na Pomorzu i jego przyszłość. 1935, s.223; 5,50 zł
23. Taylor E., Wstęp do ekonomiki. Cz.I.Ekonomika jako nauka. 1936, s.190; 8 zł
24. Trąmpczyński W., Pojęcie kapitału. 1937, s.151; 5 zł
25. Śmierzchalski S., Teoria wartości i cen austriackiej szkoły psychologicznej. 1938,s.141; 5 zł
26. Zakrzewski Z., Witold Skarzyński, ekonomista wielkopolski. 1938, s.139; 5 zł
27. Taylor E., Wstęp do ekonomiki. Cz.II.Czynniki i elementy gospodarcze. 1938, s.165;6 zł
28. Hedinger K., Polska polityka zbożowa. 1939, s.163; 5,50 zł
29. Trąmpczyński W., Proces kapitalizacyjny. 1939, s.188; 6 zł
30. Raczkowski S., Teoria pieniądza J.M.Keynesa. 1939, s.210; 6, 50 zł

278. POZNAŃSKIE PRACE PRAWNICZE

Poznań, 1926-1938, Wydział Prawno-Ekonomiczny U.P., 8°

BU – 142742 II

1. Zgaiński T., Zatajenie ceny kupna. 1925
2. Dembiński S., Zarządzenia wojenne niemieckie a mieszany Trybunał Rozjemczy Polsko-Niemiecki. 1926, s.225; 12 zł., egz. 5.000
3. Nowakowski Z.K., Przejęcie długu według kodeksu zobowiązań. 1937, s.154
4. Taylor L., Stosowanie ustawodawstwa sowieckiego poza ZSRR. 1938, s.148
5. Konstantinow M., Zagadnienie Dunaju ze stanowiska prawa międzynarodowego. 1938,s.175

279. PRACĄ I OŚWIATĄ. ODCZYTY DLA POLSKICH WARSTW ŚREDNICH

Poznań, 1893, R.Szymański, 8°

 

1. Bendlewicz S., O handlu i przemyśle. 1893, s.15; 0,10 mk BU – 259944 II
2. Gibasiewicz S., Mieszczanie i włościanie polscy w przeszłości przez ks… Mansionarza przy Kościele św.Wojciecha w Poznaniu.1893, s.14; 0,10 mk  

BU – 192068 II

3. Chociszewski S., O wewnętrznym życiu Towarzystw Przemysłowych.1893, s.14; 0,10 mk
BU – 132111 II
4. Mroczkiewicz K., O oszczędności. 1893, s.14; 0,10 mk BU – 192069 II
5. Szymański R., Znaczenie handlu ludowego, objaśnione na przykładzie fabryki S. Bendlewicza w Pleszewie. 1893, s.14; 0,10 mk
BU – 259945 II
6. Mroczkiewicz K., O kapitale. Wykład o praktycznych stosunkach rozwinięty. Napisał… 1893, s.24
BR – II 19349


279a. PRACE ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, Fiszer i Majewski, 1928 8°

BU – 113349 II

T.1. Hubert Julian, Ogólne stanowisko prawne Uniwersytetu Poznańskiego. (Przyczynek do nauki o zakładach publicznych według prawa obowiązującego w b.dzielnicy pruskiej)., s.122

280. PRACE FOLWARKU UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1935-8, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 8°

BU – 113349 II

1. Chełkowski F., Borowy J., Próby orki z dokładnicami wyciętymi i pełnymi. 1935, s.10, il.
2. Chełkowski F., Uwagi nad uprawą i pielęgnacją buraków. 1935, s.16, il., egz. 1.000
23. Chełkowski F., Pomagajmy sobie wiecej zaprzegiem bydlecym! 1938, s. 16, egz.3.000
Nr 23 pt.: Z prac Folwarku Uniwersyteckiego w Golęcinie pod Poznaniem.

280a PRACE MONOGARFICZNE NAD PRZYRODĄ WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W LUDWIKOWIE POD POZNANIEM

Poznań, 1933-1945, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 80

BU 142528 II

Seria nienumerowana

Krawiec F., Porosty Ludwikowa. 1933, s.40
Krawiec F., Wątrobowce  Ludwikowa. 1933, s.6
Urbański J., Ważki (Odonata) Ludwikowa i terenów przyległych. 1934, s.52
Danowska-Krawiecowa A., Glony Jeziora Kociołek. 1934, s.36
Urbański J., Wyrośle (Zoocecidia) Ludwikowa i terenów przyległych. 1935, s.77
Gabański J., Pęska-Kieniewiczowa W., Przyczynek do znajomości  stosunków hydrobiologicznych Jeziora Budzyńskiego w Ludwikowie. 1936, s.16
Smoluchowska-Jaroszewska E., Glony Jeziora Skrzynka. 1937, s.20
Szulczewski J.W., Błonkówki (Hymentoptera). Cz.1 Liściarki (Tenthredinoidea). 1939, s.30
Szulczewski J.W., Błonkówki (Hymentoptera). Cz.2 Gąsienniczki (Ichneumonidae). 1939, s.28
Seria wznowiona po 1945 roku

281. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1920-1922, Fiszer i Majewski, Uniwersytet Poznański, Gebethneri Wolff, 8°

BU – 102179 II

Sekcja Ekonomiczno-Prawna
1. Ohanowicz A., Przyrzeczenie publiczne. Studium z prawa cywilnego. 1920, s.53
2. Brzeski T., Psychologiczna teoria gospodarcza w zarysie. 1921, s.304; 4 zł

Sekcja Humanistyczna
1. Grabowski T., Juliusz Słowacki, jego żywot i dzieła na tle epoki. Wyd.2 popr.i pomnożone. T.1 1920, s.387; T.2 1926, s.384
2. Ganszyniec R., Brata Mikołaja z Polski pisma lekarskie. 1920, s.236
3. Hammer S., Neograeca. 1920, s.31
4. Orłowski B., Krytyka wartości kultury u Roussea’u i przed Rousseau’em. Ze studiów nad genezą i znaczeniem rozpraw konkursowych Jana J.Roussea. 1921, s.244, tab.1
5. Klinger W., Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego. Seria pierwsza. 1921,s.60
6. Pietrowicz L., Plutarch a Appjan. Studia źródłowe do historii Rzymu w epoce rewolucji,okres I (133-70). 1921, s.181
7. Kleczkowski A., Dialekt Wilamowic w Zachodniej Galicji. Składnia (szyk wyrazów). 1921,s.88

Sekcja Matematyczno-Przyrodnicza
1. Denizot A., Uzasadnienie termodynamiczne ciśnienia promieniowania. 1921, s.13,0,20 zł.
2. Friedberg W., Ramienionogi mioceńskie zachodniego Podola. 1921, s.22, tabl.3
3. Wodziczko A., Badania nad rozmieszczeniem fermentów utleniających u roślin. 1921,s.60
4. Piasecki E., Badania nad genezą ćwiczeń cielesnych. 1922, s.43

Sekcja Rolniczo-Leśna
1. Rivoli J., Badania nad wpływem klimatu na wzrost niektórych drzew europejskich. 1921,s.100, tabl.2
2. Sitowski L., Z biologii poprocha cetyniaka w Puszczy Sandomierskiej. 1922, s.32
3. Schramm W., Ziemia jako podstawa gospodarstwa wiejskiego. 1922, s.126

282. PRACE POLONISTYCZNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1929-1935, J.Jachowski, 8°

BU – 142094 II

1. Piechocki J., Norwidowa koncepcja sztuki pracy. 1929, s.109; 6 zł
2. Jachimek J., Wojciech Cybulski jako krytyk i historyk litertury. 1930, s.178; 6 zł
3. Kaczmarek Z., Źródła poglądów estetycznych Libelta. 1930, s.171
4. Troczyński K., Rozprawa o krytyce literackiej. Zarys teorii. 1931, s.117, egz.500
5. Błaszczyk S., Staropolski przekład „Sylwii” Mairet’a. 1933, s.92, egz.500
6. Sobczkówna H., Jan Kochanowski jako tłumacz. 1934, s.43
7. Land S., Mickiewiczowska legenda o Byronie. 1935, s.56
8. Czarnecki P., Młody Kasprowicz a grupa warszawskiego „Głosu”. 1935, s.86

283. PRACE POLSKIEGO INSTYTUTU SOCJOLOGICZNEGO

Warszawa-Kraków-Poznań, 1925-1935, Gebethner i Wolff, J.Jachowski, 8°

BU – 118784 II

seria nienumerowana
Znaniecki F., The laws of social psychology. Warszawa-Kraków-Poznań, 1925, s.326
Dobrzyńska-Rybicka L., Wybory powszechne w świetle psychologii społecznej i etyki.1925, s.53
Chałasiński J., Wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna. Studium z socjologii wychowania. 1928, s.239
Adamski W., Zarys socjologii stosowanej. 1928. T.1 s.308, egz.5.000
Mirek F., System socjologiczny Ludwika Gumplowicza. Studium krytyczne. 1930, s.125
Znaniecki F., Miasto w świadomości jego obywateli. 1931, s.156
Chałasiński J., Drogi awansu społecznego robotnika. 1931, s.196
Okiński W., Procesy samokształceniowe. Próba ustalenia pojęcia samokształcenia ze stanowiska socjologii. 1935, s.100

284. PRACE SŁUCHACZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY OGRODNICTWA W POZNANIU

Poznań, 1930, „Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych”, 8°

BU – 154429 II

1. Chwalibożanka J., Holenderskie spółdzielnie zbytu „Veiling” dla warzyw, owoców i ziemniaków. 1930, s.12, egz.100

285. PRACE SZPITALA ŚW.ŁAZARZA W WARSZAWIE

Poznań, 1932, „Nowiny Lekarskie”, 8°

BU – 142285 II

1. Bernhardt R., Bruner E., Racinowski A., Gruźlica skóry. 1932, s.136

286. PRACE TOWARZYSTWA HOENE-WROŃSKIEGO

Poznań, 1937, J.Jachowski, 8°

BU – 178624 II

seria nienumerowana
Hoene-Wroński J.M., Geneza filozofii absolutnej. 1937, s.369

287. PRACE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW HISTORII W POZNANIU

Poznań, 1930-1938, Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu, 8°

BU – 142149 II

1. Koczy L., Dzieje miasta Wieruszowa. 1930, s.109
2. Sobkowski L., Krotoski L., Stary Gostyń. 1938, s.179

288. PRACE Z DZIEDZINY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ I STOSOWANEJ

Poznań, 1935, UP, 8°

4. Biegeleisen B., Normalizacja testów inteligencji Otisa dla młodzieży polskiej. 1935,s.209-235

BN – II 1413034

Odb.z z.2/3 tomu 2 „Psychometrii”

289. PRACE ZAKŁADU BOTANIKI I UPRAWY ROŚLIN LEKARSKICH UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1938, UP, 8°

BU – 142797 II

2. Dobrowolski J., Herba cum radice Plantaginis. 1938, s.103
3. Denizot A., Badania nad wpływem nawożenia mineralnego na plon i zawartość cukrów u Helianthus Tuberosus L. i Inula Helenium L. 1938, s.56

290. PRACE ZAKŁADU EKONOMII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań-Praga-Warszawa, 1922-1937, UP, 8°

BU – 133971 II nkpl.

1. Schramm W., Charakter dochodu gospodarstwa ziemskiego i udział czynników w jego budowie. 1922
2. Schramm W., Ziemia jako podstawa gospodarstwa wiejskiego. 1922, s.126 [por.:Prace naukowe UP, Sekcja Rolno-Leśna, nr 3]
3. Dembiński F., Ustrój gospodarstw włościańskich w województwie poznańskim. 1923
4. Barlitz J., Znaczenie i stan przemysłu przetworów owoców i warzyw. 1923
5. Schramm W., Wytyczne rachunkowości rolnej. 1924
6. Dembiński F., Wpływ wojny na organizację gospodarstw buraczanych na Kujawach. 1924, s. 14
7. Kuryłowicz B., Zmiany stosunków rolniczych niektórych rejonów Rosji w okresach wojny światowej i rewolucji. 1924
8. Grodińska W., Kształtowanie się cen nawozów fabrycznych w czasie wojennymi powojennym w Poznańskiem. 1924
9. Schramm W., Ceny sprzedażne większych majątków ziemskich w zachodnich województwach Polski w pierwszych latach powojennych. 1924
10. Schramm W., Koszta robocizny gospodarstw folwarcznych Zachodniej Polski w okresie dewaluacji pieniądza. 1924
11. Schramm W., Organizačni podminky zemědělského podnikáni v Polsku. Praga 1926
12. Dembiński F., Polska a międzynarodowy rynek zboża. Warszawa 1927, s.107, 5 zł., egz. 1.000
13. Schramm W., Psychiczne podłoże reformy rolnej [oraz] Akademia rolnicza. 1927
14. Schramm W., Targ ziemią w województwach poznańskiem i pomorskiem w latach 1920-1925. 1927
15. Tilgner W., Porównanie cen gospodarstw rolnych z lat 1920-1925 z rozwojem cen od 1800-1912 w Poznańskiem. 1928
16. Rolbiecki M., Dochodowość gospodarstw wielko rolnych województwa poznańskiego na podstawie bilansów gospodarczych z lat 1924/25 i 1925/26. 1928
17. Rosen J., O opłacalności młocarni. 1928, s.54
18. Bartz S., Produkcja, zużycie i kształtowanie się cen nawozów fabrycznych w latach 1924-1928. 1928, s.40
19. Stasiewicz A., Ruch spółdzielczo-mleczarski na ziemiach północno-wschodnich Polski w okresie powojennym. 1928
20. Schramm W., Kalkulacja monopolowej ceny nabycia spirytusu; Preliminarze Gospodarcze; Mierniki sprawności gospodarstwa. 1928
21. Ceny gospodarstw wiejskich w latach 1926 do 1928. 1929
22. Markowicz T., Koszta utrzymania robotników rolnych w województwie poznańskim w l.1925/26/27/28. 1929
23. Schramm W., Ustrój rolny Polski. 1929
24. Niegolewski A., Intensywność i produkcyjność gospodarstw rolnych państw europejskich. 1930, s.56, egz.300
25. Schramm W., Wpływ mrozów na szatę leśną przedgórza środkowo-karpackiego. 1930,s.42, tabl., egz.200
26. Walicki J., Przyczynek do analizy gospodarstwa folwarcznego. 1930, s.46, egz.700
27. Schramm W., Strzałkowski K., Produkcja maszyn rolniczych w Polsce. 1930, s.48
28. Schramm W., Wartość budynków gospodarczych jako składnik części wartości majątku. 1931
29. Schramm W., Kubera J., Ilość i wartość inwentarzy w wielkorolnych gospodarstwach województwa poznańskiego. 1931, s.23
30. Schramm W., Dochód. 1931
31. Schramm W., Zagadnienia agrarne na tle konstrukcji życia gospodarczego. 1931
32. Tilgner W., Obciążenia podatkowe rolnictwa w Polsce i w różnych krajach europejskich.1932, s.52
33. Tilgner D., Zagadnienia zbytu przemysłu żywnościowego, rozpatrzone na przykładzie fabrykacji konserw. 1932
34. Tilgner W., Obliczanie remanentów inwenturowych w gospodarstwie wiejskim. 1932,s.22, egz.400
35. Pawłowski K., Produkcja, ceny i obrót nawozami pomocniczymi w latach 1928-1930.1932, s.38, egz.150
36. Schramm W., Obciążenia rolnictwa wielkopolskiego w dobie kryzysu. 1932, s.24,egz.50
37. Tilgner W., Zadania wydziałów rachunkowości rolniczej przy organizacjach rolniczych.1932, s.26
38. Symonowicz S., Gospodarstwa rolne w gminie rzeszańskiej powiatu wileńsko-trockiego(charakter, wielkość i ilość gospodarstw w latach 1844, 1863, 1928-1930). 1933,s.112, mapy
39. Schramm W., Ceny nawozów sztucznych. 1933
40. Poniecki A.A., Kształtowanie się płac robotników rolnych w województwie pomorskiem w roku 1913/ 1914 i w latach 1924/25 – 1930/31. 1933, s.30, egz.250
41. Krzysztofik W., Jasieniówka wieś powiatu sokólskiego. Monografia ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywoła-nych komasacją gruntów. 1933, s.219, mapy
42. Schramm W., Gospodarstwa osadnicze województw poznańskiego i pomorskiego w roku gospodarczym 1930/31 oraz województwa poznańskiego w roku gospodarczym 1931/32. 1934, s.400
43. Drzewiecki B., Szkolnictwo rolnicze niższe w Czechosłowacji. 1934, s.70, egz.500
44. Schramm W., Gospodarstwa osadnicze województwa poznańskiego w roku gospodarczym 1932/33. 1936, s.152
45. Chmielewski K., Ilość osób zatrudnionych w wielkorolnych gospodarstwach poznańskich (lata 1932/33 – 1933/34). 1937, s.13
46. Schramm W., Gertner J.Cz., Obciążenia kredytowe gospodarstw osadniczych(Gospodarstwa osadnicze województwa poznańskiego w roku gospodarczym 1932/33). 1937, s.42

Dużą część z powyższych publikacji stanowią odbitki, głównie z „Roczników Nauk Rolniczych i Leśnych”.

291. PRACE ZAKŁADU GLEBOZNAWSTWA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO ORAZ ZAKŁADU BADANIA ŻYWNOŚCI GLEB PINGW W BYDGOSZCZY

Poznań, 1939, UP

seria nienumerowana
Boratyński K., Zawartość fosforu organicznego w niektórych glebach polskich. 1939     KBN

292. PRAWIDŁA GIER POKOJOWYCH

Poznań, 1917-1918, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

1. Adamski W., Wskazówki ogólne o grach pokojowych. 1917, s.64; 0,30 mk, egz.5.000
2. Adamski W., Warcaby. 1918, s.32; 0,30 mk, egz.5.000
3. Adamski W., Laska, forteczka, lis. 1918, s.32; 0,30 mk, egz.5.000
4. Adamski W., Młynek, halma, wilczek. 1918, s.32; 0,30 mk, egz.5.000
5. Adamski W., Szachy. 1918, s.66; 0,60 mk, egz.5.000

BP, t.1, s.58 – 60

293. PRAWIDŁA GIER RUCHOWYCH

Poznań, 1917- 1926, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

1. Adamski W., Prawidła gier ruchowych i wskazówki ogólne. 1917, s.80, egz.5.000;wyd.2 1926
2. Adamski W., Słowniczek wyrażeń technicznych używanych przy grach ruchowych.1917, s.24, egz.5.000; wyd.2 1926
3. Adamski W., Pogoń. 1917, s.16; 0,20 mk; egz.5.000; wyd.2 1926
4. Adamski W., Palant polski. 1917, s.24; 0,20 mk; egz.5.000; wyd.2 pt.:Palant.1926
5. Adamski W., Pięstówka. 1917, s.16; 0,20 mk; egz.5.000; wyd.2 1926
6. Adamski W., Tamburino. 1917, s.16; 0,20 mk; egz.5.000; wyd.2 1926
7. Adamski W., Piłka procna, czyli uszata. 1927, s.16
8. Adamski W., Piłka nożna. 1917, s.32, egz.5.000
9. Klimek A., Mniejsze gry. Z.1. 1920     KBN

BP, t.1, s.58 – 60

294. PRÓBY DRAMATYCZNE

Poznań, 1883

Seria I
2. Trelewski W., Frącka i Franciszka, sielanka ze śpiewami w 3 aktach. Nieprzyjaciółka fraków, fraszka ze śpiewami w 1 akcie. 1883

Ed, t.4, s.403

295. PRZEWODNIK OPEROWY

Poznań, 1909-1914, M.Niemierkiewicz, 16°

BU -170971 I nkpl.

1. Halka, opera w czterech aktach. Muz. St.Moniuszki, sł.W.Wolskiego. 1909, s.13;0,20 mk
2. Rycerskość wieśniacza. Opera w 1 akcie. Muz. P.Muscaniego, sł.G.Pargioni-Pozzettiego, G.Menasciego według dra-matu tej samej nazwy G.Vergi. 1909, s.13;0,20 mk
3. Opowieści Hoffmanna. Opera fantastyczna w 3 aktach z prologiem i epilogiem.Muz. J.Offenbacha, sł. J.Barbier’a. Po-dług tajemniczych i fantastycznych opowiadań E.T.A.Hoffmanna. Oprac. S.M. 1910, s.15; 0,30 mk
4. Illico L., Giacoso G., Madame Butterfly (Motylek). Tragedia pewnej Japonki w 3 aktach.Muz. G.Pucciniego, sł. (podług J.L.Longa i D.Belasco). 1914, s.12; 0,30 mk

295a. PRZEWODNIK OPEROWY „PARA”

Poznań 1924-1925, Towarzystwo Akcyjne „Par”, 8°

Seria nienumerowana

Legenda Bałtyku. Opera narodowa w 3 aktach na tle podań kaszubskich. Napisał F. Nowowiejski. Libretto W. Szalay-Groele. 1924, s.60
Dalibor Fryderyka Smetany. Przewodnik operowy z życiorysem kompozytora. 1925, s.63 BU-129172 I

296. PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW PANOWANIA ZYGMUNTA STAREGO

Poznań, 1900-1904, Biblioteka Kórnicka, 8°

BU – 103388 II

1. Reces graniczny między Wielkopolską a Królestwem Głogowskim z r.1528-1531. 1900,s.36
2. Jana Dantyszka poemat „De nostronum temporum calamitabus silva” (z portretem Dantyszka i medalem na cześć jego z 1529 r.). Wyd.Z.Celichowski. 1902, s.32,tabl., il.
3. Amaseo Romuli: De pace oratio habita Bononiae Cal.Jan.MDXXX nec non Caroli V oratioad Hispanos de suo in Ita-liam discessu a.1529. Wyd.Z.Celichowski. 1904, s.23;0,50 mk

296a QUELLEN UND FORSCHUNGEN ZUR BALTISCHEN GESCHICHTE

Poznań, 1941-1944, Sammelstelle für Baltendeutschen Kulturgut in Posen, 8°

BU – 207609 III
1. Lenz W., Umvolkungsvorgänge in der ständischen Ordnung Livlands. 1941, s.58
2. Arbusow L., Die „Livländische Landesordnung” von 1668; Stern v. C., Die bischöfliche Embachfestung Oldenthorn und ihre verschiedenen Namen; Holst v. N., Italienischen Kunst in baltendeutschen Sammlungen; Redlich C., Deutsches Kulturgut in der lettischen und estnischen Volkskunst. 1942, s. 85
3. Räder W., Die Juristen Kurlands im 18 Jahrhundert. Ein Beitrag zur Personenkunde Kurlands. 1942, s.145
4. Koch F., Livland und das Reich bis zum Jahre 1224. 1943, s.89
5. Arbusow W., Livländische Beziehungen von Nikolaus Kopperniches Frauenburger Zeitgenossen. 1944
6. Holst v. N., Die Gemäldegalerie Herzog Peters von Kurland in Sagen. 1944
7. Sacke G., Livländische Politik Katharinas II. 1944
8. Stern v. C., Dorpat-Pleskauer Kämpfe um die Peinpusfischerei 1224-1371. 1944

296b QUELLEN UND FORSCHUNGEN ZUR HEIMATKUNDE DES FREUSTÄDTER LÄNDSCHEN

Wschowa, 1927, Verein für Erforschung und Pflege der Heimat, 8°

1. Lüdtke F., Valerius Herberger und seine Zeit. Zur 300 Wiederkehr seines Todestages. 1927, s. 110 P- 156811 II