Serie S

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

299. SAMOOBRONA GOSPODARCZA DOMU

Poznań, 1939, Koło Stowarzyszenia „Służba Obywatelska”, 16°

BU – 170871 I

1. Lisowska H., Zielińska I., Produkty spożywcze i zastępcze. 1939, s.24
2. Zawilska K., Zielińska I., Gotowanie z zastosowaniem dogotowywacza. 1939, s.20

300. SCENA POLSKA

Poznań, 1905-1939, A.Cybulski, 16°

BU – 105090 I

1. C.Wł., Ewa Miaskowska.Obrazek dramatyczny w 4 odsłonach z czasów oblężenia Trębowli. Wyd.3 1906, s.61; 0,50 mk; wyd.4 1927, s.64
2. Pobratymiec-Płatkowski J.S., Pan Burmistrz z Wielkich Kozłowic. Krotochwila w 2 aktach. 1905, s.178; 1 mk; wyd.2 1926, s.176
3. Bobowski F., Zaręczyny w plantacjach czyli Kłopoty starego Szpyralskiego. Fraszka sceniczna w 2 odsłonach. 1910, s.65; 0,80 mk; wyd.2 1927, s.64
4. Karwatowa A., Stryj Agapit. Komedia w 3 aktach. Wyd.2 1910, s.192; 1,60 mk
5 Dominik F. [pseud.], Biały mazur. Komedia w 1 akcie. 1910; 1 mk
6. Bobowski F., Na obcy bilet. Komedia w 3 aktach. 1912, s.143; 1,60 mk
7. Karwatowa A., Pod błogosławieństwem matki. Dramat w 5 aktach.Wyd.2 1915, s.239
8. Monologi i deklamacje.I. 1918, s.96; 2 zł
9. Monologi i deklamacje.II. 1918, s.96; 2 zł
10. Danielewski C., Końska kuracja. Farsa w 1 akcie. Wyd. 1 1920, egz. 1.100; wyd.2 1929, s.40; 0,80 zł, egz. 3.000
11. Danielewski C., Madame Kino. Szkic w 1 odsłonie. 1920, s.32; 0,80 zł, egz. 3.000
12. Danielewski C., W państwie bojaźni Bożej albo Przed plebiscytem. Nowela sceniczna w jednym akcie na tle prawdzi-wego zdarzenia. 1920, s.32; 0,80 zł, egz. 1.100
13. Rościszewski M., August zbawcą. Komedia w 1 akcie, z pomysłu G.Hue’go. 1920,s.48; 0,80 zł
14. Rościszewski M., Słowik. Komedia w 1 akcie oryginalnie napisana. 1921, s.48; 0,80 zł
15. Cudowne dziecko. Szkic w jednym akcie. Z węgierskiego przełożył C.Danielewski. 1921,s.52; 0,80 zł
16. Na morzu. Szkic w jednej odsłonie. Z włoskiego przełożył C.Danielewski. 1921, s.32;0,80 zł
17. Twain M., Niuniek ma hiszpankę. Żywy kinematograf w 1 odsłonie… Przekład C.Danielewskiego. 1921, s.48; 0,80 zł
18. W poślubnej podróży. Farsa w jednym akcie z francuskiego. Przełożył C.Danielewski.1921, s.52; 0,80 zł
19. Danielewski C., Ach te dzieciaki! czyli Dzienniczek guwernantki. Komedia w 1 akcie.1926; 1 zł
20. Korzeniowski J., Stacja pocztowa w Hulczy. Komedia w 1 akcie. [b.r.w.]; 1,50 zł
21. Bogusławski S., Opieka wojskowa. Komedia w 3 aktach oryginalnie napisana. Wyd.21926, s.152; 3 zł
22. Korzeniowski J., Qui pro quo. Komedia w 1 akcie. 1926; 1,50 zł
23. Korzeniowski J., Przyjaciółki. Komedia w 1 akcie. 1926, s.64; 1,50 zł
24. Friedberg S., Noc karnawałowa. Humoreska w 1 akcie. 1928, s.64; 1,50 zł
25. Friedberg S., Świetny pomysł. Komedia w 1 akcie. 1928, s.96; 2 zł
26. Friedberg S., Urzędniczki. Krotochwila w 1 akcie. 1928, s.96; 2 zł
27. Bogusławski S ., Dwie bramy. Krotochwila w 1 akcie. Wyd.2 1928, s.64; 1,50 zł
28. Bliziński J., Dzika Różyczka. Komedia w 1 akcie z 1863 roku. Wyd.2 1928, s.72; 2 zł
29. Pobratymiec-Płatkowski J.S., Oj, te podatki czyli Kalendarz człowieka poczciwego.Farsa w 1 akcie. [b.r.w.]; 2 zł
30. Cehak-Stodor A., Joanna Grudzińska. Epizod nocy belwederskiej w 1 akcie.Wyd.2 w stulecie i na obchód powstania listopadowego. 1930, s.56
31. Pobratymiec-Płatkowski J.S., Hallo! Hallo! Radiomonologi. Gawędy Beskidzkie.1931, s.96, egz.3.000
32. Pobratymiec-Płatkowski J.S., Na wesołej fali. Monologi i dialogi. Seria I. 1931
33. Pobratymiec-Płatkowski J.S., Na wesołej fali. Monologi i dialogi. Seria II. 1931;wyd.2 1939, s.80

301. SCHRIFTEN DER LANDESKUNDLICHEN FORSCHUNGSSTELLE DESREICHSGAUES WARTHELAND, HRSG. GAUSELBSTVERWALTUNG UNDREICHUNIVERSITAT POSEN

Poznań, 1941-1943, Pädagogische Verlags-, Buch- und LehrmittelhandlungHirt-Reger u.v. Schroedel-Siemau Verl., 8°

BU – 206632 II

Reihe 1: Allgemeine Landeskunde
1-2. Geisler W., Landschaftskunde des Warthelands.T.1 1941, s.114; T.2 1943, s.119, mapa

Reihe 8: Volkskunde
[1]. Mackensen L., Sagen der Deutschen im Wartheland. 1943, s.485

Reihe 11: Landwirtschaft
1. Rosenkrantz O., Die zweckmassige Organisation landwirtschaftlicher Betriebeim Reichsgau Wartheland. 1943, s.111

301a SCHRIFTEN DES HEIMATBUNDES WARTHELAND

Poznań, 1943, Hirt-Reger und v.Schroedel-Siemau Verlag, 4°

Seria nienumerowana

Der Warthegau. Landschaft und Siedlung im Werken deutscher Maler. Ein Bildband. 1943, s.71 BU-323463 III

302. SCHRIFTENREIHE DER ARBIETSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN PASTORENDER EVANGELISCH-AUGSBURGISCHEN KIRCHE IN POLEN

b.m.w., 1936-1938, druk „Papierdruk” Poznań, 8°

BU – 113441 II

1. Krusche W., Der Christ und das Volkstum. Ein Beitrag zur Klärung der völkischen Fragein unserer Kirche. 1936, s.19
2. Dietrich E.H., Der Kampf um die wahre Kirche. 1938, s.16

303. SCHRIFTENREIHE DEUTSCHE SIPPENFORSCHUNG IN POLEN. NEUE FOLGE

Poznań, 1937-1940, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 8°

BU – 113525 II; 142885 II

1. Lattermann A., Einführung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dempreußischen Osten. Wyd.2 1937, s.168
2. Wätzmann E., 26 Tuchmachenfamilien in Bojanowo. 1937, s.96
3. Danske P., Personnenachweis für die Koschnäwjerdörfer vor 1651-1702. 1938, s.52
4. Behrens E.von, Deutsche Familiennamen in polnischen und russischen Adelsverzeichnissen des 18. und 19. Jahrhunderts. 1938, s.52
5. Firchau O., Das Geschlecht Firchau. 1940, s.80
6. Harms H., Lissaer Geburtsbriefe 1639-1731. 1940, s.170

304. SCHRIFTENREIHE POLEN. STAAT, WIRTSCHAFT UND POLITIK

Poznań, 1924-1926, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 8°

1. Meyer E., Der Polnische Staat, seine Verwaltung und sein Recht.1924, s.55
BU – 118793 II
2. Styra R., Das polnische Parteiwesen und seine Presse. 1926, s.205 BR – II 51792

305. SEJM I SENAT W KARYKATURZE JOTESA (JERZEGO SZWAJCERA)

Poznań, 1926, Instytut Wydawniczy „Propaganda”, 4°d

Seria I. 1926, k.nlb.64,il

306. SERIA WIELKICH OSOBISTOŚCI FRANCUSKICH

Gniezno, 1920, „Le Petit Journal de France”, 8°

BU – 107067 II

1.Neveux O., Marszałek Foch.Tł. T.Taczak. 1920, s.32, map 2

307. SKARBCZYK DOMOWY

Poznań, 1935-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 140528 I

1. Lach A., Sto dodatkowych zajęć dochodowych w mieście i na wsi. 1935, s.140,egz.5.000
2. Schetlówna Z., Wyrób nektarów, czyli owocowych napojów bezalkoholowych. 1935, s.68,egz.5.000; wyd.2 po-szerz.1937, s.96, egz.6.000
3. Przyremblanka S., Kwiaty na co dzień. 1935, s.116, egz.5.000
4. Jaroszyńska K., Sto nowych powinszowań w rodzinie, w szkole, w organizacjach. 1935,s.56, egz.4.000
5. Stypianka I., Sztuka uprzejmości. Zasady i formy dobrego wychowania. Przedmowa G. Olechowski. 1936, s.156, egz.5.000; wyd.2 1938
6. Steńclówna M., Pielęgnowanie chorych w małych mieszkaniach. 1937, s.88, egz.5.000
7. Stypianka I., Siedemdziesiąt siedem najciekawszych pasjansów. 1935, s.104, egz.5.000
8. Schetlówna Z., Wyrób miodów pitnych w gospodarstwie domowym. 1935, s.80, egz.5.000
9. Świerczyński W., Artystyczne łamanki z papieru, najtańsze zabawki dla dzieci. 1935,s.96, egz.6.000
10. Nożyńska Z., Dziesięć minut codziennej gimnastyki dla zdrowia. [Wyd.2 ?] 1938, s.92
11. Stypianka I., Bawimy się w domu. Przepisy gier i zabaw towarzyskich. 1935, s.132,egz.5.000; wyd.2 1939, s.132
12. Sylwester L., Nasze listy, wzory korespondencji prywatnej i urzędowej. [Wyd.2 ?] 1939,s.96
13. Stypianka I., Hokus-pokus! Sztuczki i figle karciane. 1937, s.120, egz.5.000
14. Suchodolska J., Sztuka ubierania się. 1937, s.120, egz.4.000
15. Kopciowa J., Dziennik młodej matki. Rady i wskazówki na okres macierzyństwa. 1937,s.64, egz.3.000
16. Pogaczewski J., Poznaj gwiazdy nad Polską. 1938, s.88 + mapka
19. Biedermann L., Grafologia w zarysie, czyli tajemnica piszącej ręki. 1938, s.80
21. Stypianka I., Żarty, figle i psoty. 1939, s.120

Tomy 17-18 oraz 20 nie ukazały się.

308. SKARBIEC MISTRZÓW KAZNODZIEJSTWA

Poznań, 1931-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 142218 II

1. Bousset J.B., Wybór pism kaznodziejskich. Tł.M.M.Paciorkiewicz. 1931, s.220; 2 zł;egz.3.000
2. Newman J.H., Wybór pism kaznodziejskich. Przeł.K.Nawratilowa. 1939, s.234

309. SKARBIEC MUZYCZNY. ZBIÓR NAJPIĘKNIEJSZYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH

Poznań, 1912, M.Niemierkiewicz, 4°

BU – 744080 III

1. Cramer H., Wiązanka z opery „Carmen” J.Bizeta, ułożył na fortepian… 1912; 1 mk
2. Burow C., Pieśni polskie: Z dymem pożarów; Boże coś Polskę, ułożył na fortepian…1912, s.4; 1 mk
3. Chopin F., Marsz żałobny z sonaty op.35, na fortepian. 1912; 0,50 mk
4. Friedrich F., Cicha nocy, święta nocy… Pieśń na dzień Bożego Narodzenia, ułożył na fortepian… 1912; 0,80 mk
5. Czajkowski P., Pieśń bez słów. Op.2 nr 3 na fortepian. 1912, s.6; 0,60 mk
6. Morena C., Tortajada, walc hiszpański na skrzypce. 1912; 0,80 mk
7. Freidrich F., O sanctissima. Pieśń na dzień Bożego Narodzenia ułożył na fortepian…1912; 0,80 mk
8. Wilson G.D., Gwiazdka, na fortepian. 1912; 1 mk
9. Rudolphs G., Wiązanka z opery „Traviata”G.D.Verdi’ego ułożył na fortepian na 4 ręce…1912; 1 mk
10. Simon A., Kołysanka, na skrzypce z fortepianem. 1912; 1 mk

310. SŁOWO DO OJCÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Poznań, 1917, n.aut., 16°

seria nienumerowana
Żychliński B., O wychowaniu. Wyd.2 popr.i uzup. 1917, s.112            BU – 369764 I

311. SŁUCHAJ MAMUSI

Poznań, 1922-1923, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

1.Wyrobek Z., O łakomczuchu, niejadce i brudasku. 1922, s.24, il.
2.Wyrobek Z., O roztrzepanej Wici i Józiu psotniku. 1923, s.32, il.

„Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918 – 1939”. Warszawa 1995, s.525-526

312. SONDER-VERÖFFENTLICHUNGEN DER HISTORISCHEN GESELLSCHAFT FÜR DIE PROVINZ POSEN

Poznań, 1892-1943, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 8°

BU – Fs 23316

1. Warschauer A., Stadbuch von Posen. T.1 Die mittelalterliche Magistraliste. Die altestenProtokollbücher und Rechnun-gen. Hrsg.von… 1892, s.198 + 223, tabl.
2. Knoop O., Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Gesammelt von… 1893, s.383
3. Prümers R., Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke Geschichte der Organisation Südpreussens. Hrsg.von… 1895, s.851, il.
4. Schottmüller K., Der Polenaufstand 1806/7. Urkunden und Aktenstücke aus der Zeitzwischen Jena und Tilsit. Hrsg.von… 1907, s.297
5. Laubert M., Studien zur Geschichte der Provinz Posen in der ersten Hälfe des neuzehntenJahrhunderts. 1908, s.360
[6]. Laubert M., Studien zur Geschichte der Provinz Posen in der ersten hälfte des 19.Jahrhunderts. Bd.3. 1943, s.254

Tom 6 pt.: „Sonder-Veröffentlichungen der Historischen Gesellschaft für den Reichsgau Wartheland”.

313. SPRAWY BIBLIJNE

Poznań, 1921-1933, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 103200 II

1. Archutowski J., Co to jest Pismo Święte? 1922, s.84, egz.2.000
2. Klawek A., Noc betlejemska – historia czy legenda? Obrona wiarygodności (Łk.2.1-20).1921, s.64, egz.2.000
3/4. Archutowski J., Jezusa Chrystusa kazanie na górze. Komentarz Ewangelii św.Mateusza V-VII. 1923, s.133; 1,20 zł
5/6. Stach P., Wypędzenie przekupniów ze świątyni. 1923, s.96
7. Bukowski A., Nadprzyrodzony charakter Biblii. 1924, s.24
8. Kwiatkowski W., De Spinozy modernistyczny naturalizm w Biblii. 1924, s.28
9/10. Michalski W., Epoka wielkich podbojów asyryjskich a prorocy Amos, Ozeasz, Izajasz.1924, s.92
11. Rosłaniec F., Powstanie i historyczność ksiąg Nowego Testamentu. Religijne posłannictwo narodu izraelskiego. 1924, s.40, egz.1.000
12. Szczepański W., Jezus z Nazaretu w świetle krytyki 6 konferencji. 1925, s.68
13. Kruszyński J., Pobyt Izraelitów w Egipcie w świetle archeologii. 1925, s.73
14/15. Szydelski S., Idea odrodzenia w misteriach hellenistycznych, a u św.Pawła. 1930,s.100, egz.1.000
16. Dąbrowski F., Historyczność zapowiedzi prymatu Piotra w świetle krytyki i filologii.1933, s.36, egz. 1.000

Seria kontynuowana po 1945 roku.

314. STENOGRAMY NOWELEK WEDŁUG SYSTEMU B.BALCZYŃSKIEJ

Poznań, 1922, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 105238 I

1. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 1. Reymont Władysław St., Ostatni,nowelka. 1922, s.20, egz.3.000
2. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 2. Reymont Władysław St.,Tęsknota, nowelka. 1922, s.20, egz.3.000
3. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 3. Reymont Władysław St.,W porębie, nowelka. 1922, s.16, egz.3.000
4. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 4. Ignacy Kraszewski, Bajki i przypowieści, nowelka. 1922, s.20, egz.3.000
5. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 5. Prus Bolesław, Katarynka,nowelka. 1922, s.24, egz.3.000
6. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 6. Prus Bolesław, Kamizelka,nowelka. 1922, s.20, egz.3.000
7. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 7. Orzeszkowa Eliza, Śpiewna,nowelka. 1922, s.16, egz.3.000
8. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 8. Orzeszkowa Eliza, Gdzie szczęście. 1922, s.20, egz.3.000
9. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 9. Orzeszkowa Eliza, Urywek z rozmowy. Trzy chwile. 1922, s.16, egz.3.000
10. Balczyńska B., Nowa stenografia polska. Stenogram 10. Żeromski Stefan, Cokolwiek się zdarzy, nowelka. 1922, s.20, egz.3.000

315. STUDIA GNESNENSIA

Gniezno-Poznań, 1930-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 142199 II

1. Kowalski K., Podstawy filozofii. 1930, s.272
2. Wais K., Kosmologia szczegółowa.Cz.1. 1931, s.392
3a. Bocheński J.I., Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921). 1932, s.212
3b. Kowalski K., Zagadnienie piękna. 1932, s.98
4. Wais K., Kosmologia szczegółowa.Cz.2. 1932, s.169
5. Słomkowski A., Pierwotny stan człowieka według św.Augustyna. 1933, s.180
6. Maćkowiak W.S., Die ethische Beurteilung der Notlüge in der altheidnischen, patristischen, scholastischen und neueren Zeit. 1933, s.168
7. Gmurowski A., Doskonałość chrześcijańska w myśl zasad św.Tomasza z Akwinu.1934, s.228
8. Garrigou-Lagrange, Opatrzność i ufność w Bogu, w tł.A.D.Drużbackiej. 1934, s.352
9. Nowacki J., Opactwo św.Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem (Zakonu Cysterskiego).1934, s.252
10. Kowalski K., Święty Tomaszz Akwinu a czasy obecne. 1935, s.664
11. Birkenmajer J., Zagadnienie autorstwa „Bogu-Rodzicy”. 1935, s.136
12. Księga Pamiątkowa Międzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej. 1935, s.532
13. Gmurowski A., Cnoty nabyte i cnoty wlane. Studium porównawcze w myśl zasad św. Tomasza z Akwinu. 1935, s.170
14. Bocheński J., De cognitione existentiae Dei per viam cansalitatis – relate ad fidemcatholicam. 1936, s.244
15. Myśl katolicka wobec logiki współczesnej. 1937, s.196
16. Kowalski S., „Zstąpienie do piekieł” Chrystusa Pana wedle nauki św. Piotra Apostoła. Rozbiór krytyczny. 1938, s. 151      BU – 142199 II/16
17a. Różycki I., Doctrina Petri Abelardi de Trinitate. Vol.1. De cognoscibilitate Dei. 1938,s.96
17b. Różycki I., Doctrina Petri Abelardi de Trinitate. Vol.2. De Mysterio SS Trinitatis. 1939,s.208

316. STUDIA KATOLICKIE

Poznań, 1935-1939, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU – 142638 II

1. Rodzina. Pamiętnik I Katolickiego Studium o rodzinie w Poznaniu w dniach 2-6 września.1935, s.498
2. Katolicka Myśl Wychowawcza. Pamiętnik II Katolickiego Studium w Wilnie w dniach 28.VII-1.IX.1936 roku. 1937, s.540
3. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla. XVII Zjazd Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. 1937, s.352
4. Katolicka Myśl Społeczna. Pamiętnik III Katolickiego Studium w Warszawie 5-10. IX.1937 roku. 1938, s.456
5. Posłannictwo katolicyzmu polskiego w świetle uchwał I Synodu Plenarnego.Pamiętnik IV Katolickiego Studium w Katowicach w 1938 roku. 1939, s.360

317. STUDIA RELIGIJNE DLA INTELIGENCJI

Poznań, 1937-1938, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

seria nienumerowana
Baranowski Z., Zagadki życia. Rozmowy etyczne. 1937, s.318, egz.3.000      BU – 176212 II
Skrzydlik M., Chrystianizm a świat zwierzęcy. 1938

318. SZARE KSIĄŻECZKI

Poznań, 1931-1939, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, [od nr 5] „Ostoja”, 16°

BU – 135662 I

1. Adamski W., Jak zakładać Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 1931, s. 64
2. Marcinkowski A., Walne zebranie. 1931, s.62, egz.5.000
3. Wachowski M., Skrzynka zapytań. 1933, s.24, egz.2.000
4. Ołdakowski C., Kółko oszczędności w SMP. 1934, s.47, egz.4.000
5. Tomaszewski T., Kółko abstynenckie w SMP. 1934, s.126, egz.2.000
6. K.Ż.K. [krypt.zbior.], Gazeciarz – apostołem. 1935, s.104, egz.2.000
7. R.P., Uroczyste przyjęcie do KSMM. 1937, s.23, egz.2.000
8. Sedlaczek S., Zastępy w KZMM. 1939, s.160

319. SZKOŁA APOSTOŁÓW. POGADANKI Z DZIEDZINY AKCJI KATOLICKIEJ

Poznań, 1932-1933, Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU – 154868 II

1. Gniazdowski W., Nowy czyn. 1932, s.4; 0,15 zł
2. Licz… M. [pseud.], Kto jest apostołem. 1932, s.4; 0,15 zł
3. Mirochna O.J., Gdzie ksiądz nie dociera. 1932, s.4; 0,15 zł
4. Gałdyński T., Źródło mocy. O rekolekcjach zamkniętych. 1932, s.4; 0,15 zł
5. Baranowski Z., Chrystus w Kościele. 1932, s.4; 0,15 zł
6. Jarosz L., Odnowienie rodziny. 1932, s.6; 0,15 zł
7. Baranowski Z., Kościół nauczycielem prawdy. 1933, s.6; 0,15 zł
8. Gniazdkowski W., W szeregach Akcji Katolickiej. 1933, s.6; 0,15 zł
9. Baranowski Z., Kościół źródłem życia. 1933, s.4; 0,15 zł
10. Baranowski Z., Kościół wychowawcą ludzkości. 1933, s.6; 0,15 zł

320. SZKOŁA CZYNU. WYKŁADY Z DZIEDZINY AKCJI KATOLICKIEJ

Poznań, 1933-1938, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU – 154888 II

1. Łączmy siły parafii. 1933, s.6; 0,10 zł
2. Zadania Akcji Katolickiej w parafii. 1933, s.8; 0,10 zł
3. O ofensywę katolicką. 1933, s.8; 0,10 zł
4. Kobieta w Akcji Katolickiej. 1933, s.6; 0,10 zł
5. Apostolstwo zewnętrzne i wewnętrzne. 1933, s.8; 0,10 zł; wyd.2 1934, egz.2.000;wyd.3 1938
6. Wiara podstawą życia. 1933, s.8; 0,10 zł
7. Jest Bóg! 1933, s.8; 0,10 zł
8. Sekciarze – apostołowie fałszu. 1933, s.6; 0,10 zł
9. Do walki z nowoczesnym pogaństwem! 1933, s.8; 0,10 zł
10. Co należy wiedzieć o Akcji Katolickiej? 1933, s.8; 0,10 zł, egz. 5.000
11. Praktykujący katolik. 1933, s.8; 0,10 zł
12. Akcja Katolicka a ruch liturgiczny. 1934, s.10; 0,10 zł; egz.2.000
13. Kościół Katolicki dziełem Bożem. 1934, s.6; 0,10 zł
14. Posłannictwo Kościoła. 1934, s.6; 0,10 zł
15. Konstytucja Kościoła. 1934, s.6; 0,10 zł
16. Następcy Apostołów. 1934, s.6; 0,10 zł
17. Nowoczesny Święty (Św.Jan Bosko). 1934, s.8; 0,10 zł
18. Do szeregów Chrystusowych! 1934, s.6; 0,10 zł
19. W krzyżu zbawienie. 1934, s.6; 0,10 zł
20. Dzieło odkupienia. 1934, s.6; 0,10 zł
21. Chrystus w parafii. 1934, s.8; 0,10 zł, egz.5.000
22. Zadania mężczyzn w Akcji Katolickiej. 1934, s.6; 0,10 zł
23. Akcja Katolicka a rodzina. 1935, s.8; 0,10 zł; egz.5.000
24. Rodzina a wychowanie. 1934, s.6; 0,10 zł
25. PiusXI, papież Akcji Katolickiej. 1935, s.8; 0,10 zł
26. Kościół i państwo. 1935, s.6; 0,10 zł
27. Papieskie encykliki społeczne. 1935, s.6; 0,10 zł
28. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. 1935, s.6; 0,10 zł; egz.5.000
29. Cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa a Akcja Katolicka. 1935, s.6; 0,10 zł;egz. 5.000
30. W obronie rodziny. 1935, s.8; 0,10 zł
31. Apostolskie zadania Akcji Katolickiej. 1935, s.8; 0,10 zł
32. Organizacja Akcji Katolickiej. 1935, s.8; 0,10 zł
33. Jaką powinna być rodzina chrześcijańska? 1935, s.6; 0,10 zł
34. Chrystus Król w rodzinie. 1935, s.6; 0,10 zł
35. Jednostka a społeczeństwo. 1936, s.8; 0,10 zł
36. Wolność sumienia i nauczania. 1936, s.6; 0,10 zł
37. Nasz udział we Mszy Świętej. 1936, s.8; 0,10 zł
38. Prawo człowieka do bytu i rozwoju. 1936, s.8; 0,10 zł
39. Liturgia podstawą współżycia z Kościołem. 1936, s.8; 0,10 zł
40. Co daje Akcja Katolicka jednostce i społeczeństwu. 1936, s.8; 0,10 zł, egz. 5.000
41. Nierówność a sprawiedliwość społeczna. 1936, s.6; 0,10 zł
42. Masoneria a encykliki papieży. 1936, s.6; 0,10 zł
43. Działalność społeczna kościoła i państwa. 1936, s.8; 0,10 zł
44. Mężczyzna przewodnikiem w dziele apostolskim. 1936, s.6; 0,10 zł
45. Do kogo należy wychowanie? 1936, s.6; 0,10 zł
46. Akcja Katolicka a harcerstwo. 1936, s.6; 0,10 zł
47. Państwo a wychowanie. 1936, s.6; 0,10 zł
48. O właściwą politykę szkolną. 1936, s.6; 0,10 zł
49. Katolickie zasady wychowawcze. 1937, s.8; 0,10 zł
50. Kościół a wychowanie. 1937, s.8; 0,10 zł
51. Akcja Katolicka a polityka. 1937, s.8; 0,10 zł
52. Czy wierzyć komunistom? 1937, s.8; 0,10 zł
53. Ideał katolika. 1937, s.8; 0,10 zł
54. Akcja Katolicka w walce o chrześcijańskie oblicze świata. 1937, s.8; 0,10 zł
55. O obowiązkach pracodawców i pracobiorców. 1937, s.8; 0,10 zł
56. Katolickie zasady społeczne podstawą przebudowy świata. 1937, s.8; 0,10 zł
57. Kościół a sprawa społeczna. 1938, s.8; 0,10 zł
58. Właściwości członka Akcji Katolickiej. 1938, s.6; 0,10 zł
59. Cechy komunizmu. 1938, s.8; 0,10 zł

321. SZKOŁA PRACY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

Poznań, 1935-1939, Ostoja, 16°

BU – 140540 I

1. K.Ż.K. [pseud.zbior.], Gazeciarka – Apostołką. 1935, s.104
2. R.P., Uroczyste przyjęcie do KSMŻ. 1938, s.23, egz.2.000
3. Sedlaczek S., Zastępy w KSMŻ. 1939, s.160

Por.: Szare Książeczki, nr.6-8.

322. SZTUKA LECZENIA HOMEOPATYCZNEGO

Gniezno, 1935, J.B.Lange, 16°

BN – I 537184

1. Pokojski D., Wstęp do homeopatii. Ułożył i wydał… 1935, s. 36
2. Pokojski D., Leczenie wątroby, żółtaczki i kamieni żółciowych. Zbiór najskuteczniejszych recept wraz z opisem zastosowanych lekarstw. Na podstawie własnych doświadczeń wydał… 1935, s.37-79

Zapowiedziano:
Choroby dziecięce.
Choroby kobiece.
Gruźlica.
Choroby umysłowe.
Choroby weneryczne.
Choroby nerek i pęcherza.