Serie T

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

327. TANIA BIBLIOTECZKA KATOLICKA DLA LUDU I MŁODZIEŻY KU ZBUDOWANIU I UTWIERDZENIU W WIERZE ZAWIERAJĄCA POWIEŚCI I PISMA MORALNE

Poznań, 1844-1845, W.Stefański, 16°

PTPN – 40747 I

1. Obłąkanie i powrót do Boga, pokoju i sumienia. Z niem. 1844, s.128; złp.1,15
2. [Tomasz a Kempis], O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo. 1845, s.230; sgr.5

En, t.2, s.243

328. TANIE WYDAWNICTWO ZWIĄZKU TOWARZYSTW PRZEMYSŁOWYCH

Poznań, 1899-1909, Związek Towarzystw Przemysłowych, 16°

 

2. Bendlewicz S., Które zawody przemysłowe obiecujące powodzenie,są u nas mało reprezentowane? 1899, s.26; 0,10 mk
BU – 265705 I
4. Czypicki, Rzemiosło wobec dzisiejszej walki konkurencyjnej. 1901, s.24 BU – 129856 I
6. Śniatała, O spółkach rzemieślniczych. 1907, s.22; 0,20 mk BU – 274545 I
7. Krajna, Jakie stanowisko powinien zajmować stan rzemieślniczo-mieszczański w społeczeństwie? 1907, s.20
BK – 16932
9-10. Łaszewski I., Obrona naszego handlu i przemysłu. II.Karasiewicz,Polki wobec naszego handlu i przemysłu. 1909, s.20
BK – 16932
11. Skrzydlewski W., O położeniu i środkach dźwignięcia naszego handlu i przemysłu. Słówko ku rozwadze do wszystkich przyjaciół naszego handlu i przemysłu przez… 1909, s.24  

BU – 223345 I

 

329. TEATR DLA DZIECI

Poznań, 1873, J.K.Żupański, 16°

BU – 367041 I

1. [Olizarowski T.], List do Matki Boskiej. Bodułówny i królowa Jadwiga. 1873, s.210
2. Krzyż złoty za waleczność. Imieniny Zosi. Sierotka z Karpat. 1873, s.206

329a. TEATR DLA KOBIET

Poznań, Drukarnia „Pracy”, 1920, 8°

T.1 Omańkowska F., Jasełka Królowej Kingi. Obrazek dramatyczny w dwóch odsłonach. 1920, s.46

330. TEATR DLA MŁODZIEŃCÓW

Poznań, 1918-1920, Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, 16°

1. Alp.W. [pseud.], Pan Pegaziński. 1918, s.19, egz.2.000; wyd.2 1920, s.19
2. Houben H., Żelazna maska. Tł.K.Radomski. 1918, s.70
3. S.Z., Jakem Anatol Pafnucy. 1918; wyd.2 1920, s.20, egz.1.000
4. W.A. [krypt.], Zbiór pantonim.Z.1. 1919, s.16
5. Rola R. [pseud.], Narodziny pieśni. 1919, s.14, egz.2.000; wyd.2 1920
6. Napad bandytów, czyli Tym razem jeszcze mu uszło na sucho. 1919, s.16, egz.2.000
6a. Alp.W. [pseud.], Trafił Marek na Marka. 1920, s.24 [na str.tyt.nr 1]
7. Fatalna kiełbasa. Krotochwila w 1 odsłonie. 1919, s.16, egz.2.000
8. W.A. [krypt.], Zbiór pantonim.Z.2. 1919, s.16
9. Topór Z. [pseud.], Zbiór monologów.Z.1. 1920, s.16
10. Topór Z. [pseud.], Dwaj bracia.Trzyaktówka z życia św.Stanisława Kostki.1920,s.69, egz.2.000
11. Al.P. [pseud.], Do większych rzeczy ja urodzony. 1920, s.30

331. TEATR DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

Poznań, 1920-1938, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, 16°

BU – 105255 I

1. Alp.W. [pseud.], Pan Pegaziński. Wyd.2 1920, s.19; 0,45 zł; wyd.3 1928, s.30
2. Houben H., Żelazna maska. Wyd.2 1928, s.83
3. S.Z., Jakem Anatol Pafnucy. 1920, s.20; 0,45 zł; wyd.2 1929
4. Adamski W., Zbiór pantonim. Z.1. Wyd.2 1924; 0,45 zł; wyd.3 1930
5. Rola R. [pseud.], Narodziny pieśni. Wyd.2 1920, s.14; 0,30 zł
6. Żurawska F., Orlęta. Sztuka w 3 aktach. 1923; 1,35 zł
7. Piątkiewicz A., Trafił Marek na Marka. Wyd.2 1928, s.35; 0,50 zł
8. Adamski W., Zbiór pantonim. Z.2. Wyd.2 1924, s.16; 0,40 zł; wyd.3 1930
9. Topór Z. [pseud.], Zbiór monologów. Z.1. Wyd.2 1924; 0,55 zł; egz.2.000; wyd.3 1930,egz.4.000
10. Topór Z. [pseud.], Dwaj bracia. Wyd.2 1924, s.56; 1,80 zł; egz.2.000; wyd.3 1927,s.60, egz.4.000
11. Piątkiewicz A., Do większych rzeczy ja urodzony. Wyd.2 1927, zł 0,65
12. Topór Z. [pseud.], Posądzony. Sztuka w 5 aktach. 1924, s.93; 2,20 zł; , egz.2.000;wyd.2 1928
13. Żurowska F., Gościnny występ artysty. Krotochwila w 1 akcie. 1925, s.32; 1,20 zł
14. Żurowska F., Lokatorzy. Krotochwila w 1 akcie. 1925, s.30; 1,20 zł
15. Topór Z. [pseud.], Dorożkarz i inne monologi. 1925; 1 zł; wyd.2 1930
16. Żurowska F., Żołnierz. Obrazek dramatyczny w 2 odsłonach. 1925, s.35; 1,30 zł;wyd.2 1927, s.40
17. Szalay-Groele W., Królewska korona. Obrazek dramatyczny w 1-ym akcie z czasów Bolesława Chrobrego. 1925, s.19; 0,70 zł
18. Przyjemska H., Koledzy. Obrazek sceniczny w 1 akcie. 1925, s.20; 0,70 zł
19. Wieczorek P., Polska już wolna. Obraz sceniczny w 3-ch odsłonach. Wyd.2 zmien.;0,90 zł; 1926; wyd.3 1930, s.23, egz.4.000
20. Wieczorek P., Kominiarz i piekarz. Krotochwila w trzech odsłonach. 1926, s.45
21. Biedroń F., Bój o karczmę. Obraz sceniczny w 1 akcie. 1926, s.36
22. Jabłoński M., Wszystko przez frak. 1926
23. Vico A., Katastrofa przed ożenkiem. 1926, s.68
24. Szukiewicz M., Kradzione nie tuczy. Sztuka teatralna w 1 akcie, osnuta na gawędzie Władysława Syrokomli. 1926, s.32
25. Wieczorek P., Z nędzy do szczęścia. Fantazja sceniczna w trzech aktach. 1927, s.72
26. Antoine H., Korsarz Bałtyku. 1927, s.95, egz.4.000
27. Wolniewiczówna C., Lipa św.Stanisława. Uscenizowana legenda w trzech aktach. 1927,s.39
28. Wieczorek P., Wśród nocnej ciszy… Jasełka wigilijne w 5 aktach. 1927, s.100
29. Biedroń F., Figiel w pułapce. Komedia w 3 aktach. 1928, s.74
30. Szaniawski J.W., Portret. Komedyjka w 1 akcie. 1928, s.31, egz.4.000
31. Eminus [pseud.], O kupcu Złotolubie i o dobrym Znajdku. Baśń fantastyczna w 4 aktach. 1928, s.112, egz.4.000
32. Reuttówna M., Oto dzień chwały! Obrazek sceniczny w 3 odsłonach. 1928, s.35,egz.4.000
33. Gheon M., Trzy mądrości starego Wanga. 1928, s.64, egz.4.000
34. Żurowska F., Królewicz umiera. Sztuka w 5 aktach z życia św.Kazimierza Jagiellończyka. 1929, s.96, egz.3.000
35. Sabatowicz M., Anielska nowina. Misterium jasełkowe w 3-ch odsłonach ze współudziałem widowni. 1929, s.96, egz.4.000
36. Groch z kapustą. Zbiór monologów. 1931, s.51
37. Do góry nogami. Zbiór monologów. 1931, s.52
38. Ż[urowska] F., Idziemy z kolędą. Urozmaicenie dla kolędników. 1931, s.104, egz.4.000
39. W.B., Cud nad Wisłą. 1932, s.55, egz.4.000
40. Sabatowicz M., Hej kolęda, kolęda. Urozmaicenie dla kolędników. 1933, s.52, egz.4.000
41. Dyanowska M., Fischerówna A., Wesoła nowina. Urozmaicenie dla kolędników. 1932,s.80, egz.4.000
42. Trzywdar-Rakowski G., Ukrzyżuj Go! 1934, s.39, egz.2.000
43. Sabatowicz M., Zdobyłeś mnie sercem. Sztuka w 1 akcie. 1934, s.32, egz.2.000
44. Glosówna Z., Serca czarnych. Sztuka misyjna w 5 aktach. 1935, s.40, egz.2.000
45. Nałęcz J., Komunista spadkobiercą. 1935, s.40
46. Omaris, Za Boskiego Króla. 1935, s.56, egz.2.000
47. Turkowski L., Dookoła Polski. Rewia krajoznawcza. 1935, s.35, egz.2.000
48. Tropińska Z., Skończyłem medycynę. 1935, s.24, egz.2.000
49. Nałęcz J., Prawda zwycięża! 1936, s.32, egz.2.000
50. Furmanowa J., Syn marnotrawny. 1936, s.47, egz.2.000
51. Ziemba I., Powódź. 1936, s.32, egz.2.000
52. Miklaszewski G., Kto winien? 1936, s.38, egz.2.000
53. Furmanowa J., Przebaczenia! Sługa-dłużnik. 1937, s.30, egz.2.000
54. Staśko P., Nowe jasełka polskie w 4 odsłonach. 1937, s.52, egz.2.000
55. Turkowski L., Forsa stopniała… 1938, s.56 + dod.muz.s.52

332. TEATR DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

Poznań, 1921-1939, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej; Ostoja, 8°-16°

BU – 105184 I

1. Wolniewiczówna C., Klub Jaroszek. 1921, s.24; 0,45 zł
2. Wolniewiczówna C., Pasterka. 1921, s.47; 0,90 zł
3. Żurowska F., Niebezpieczna sklepikarka. Komedia w 1 akcie. 1921, s.19; 0,45 zł
4. Wolniewiczówna C., Kontrakt. 1921, s.20; 0,45 zł
5. Śląska Z., Ostatni raz; Wolniewiczówna C., Kamyk i róża. 1921, s.23; 0,45 zł
6. Biuro stręczeń. 1921, s.19; 0,40 zł
7. IKS, Doskonała kuchmistrzyni. 1921, s.27; 0,55 zł
8. Brzeska W., Żurowska F., Wolniewiczówna C., Monologi. Ok.1922; wyd.2 1930, s.23,egz.4.000
9. Żurowska F., Złoty strumień. Fragment z życia. 1923, s.36; 0,75 zł
10. Wolniewiczówna C., W opiece Marii.Sztuka w 2 aktach. Rzecz dzieje się w r.1919.1923, s.36; wyd.2 1929, s.36; 0,75 zł
11. Żurowska F., Głos Ziemi. Obrazek z życia. 1924, s.48; 0,90 zł
12. Wolniewiczówna C., Zdrajca. 1923, s.48; 0,90 zł
13. Wolniewiczówna C., Odważna i inne monologi. 1925, s.24; 1 zł
14. Wolniewiczówna C., Pra-pra-wnuczka Twardowskiego. 1925, s.27; 0,90 zł
15. Szalay-Groele W., Zmartwychwstali. Obrazek dramatyczny w 1 akcie z czasów Bolesława Chrobrego. 1925, s.15; 0,70 zł
16. Żurowska F., Gdzie jesteś Panie? Dramat religijny w 6-ciu odsłonach. 1925, s.67;wyd.2 1930, s.67
17. [Chotkowski W.], Dla miłego grosza. Wyd.2 popraw.1925, s.24, egz. 2.000; wyd.3 1929, egz. 4.000
18. Przyjemska H., Nowa przyjaźń. 1926
19. Szalay-Groele W., Dziewczęce marzenia. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie. 1926, s.23
20. Huc A., Dla Chrystusa. 1926, s.70
21. M[otty] G., Gdzie szczęście? Komedia w 3 aktach. 1926, s.30
22. Dalecka W., Pięć i szósty. Komedia pensjonarska w dwóch odsłonach. 1926, s.31, 0,85 zł., egz. 5.000
23. Nowacka K., W krainie baśni. 1927, s.24
24. Ozdowska Z., Dla ciebie Polsko! Sztuka w 3 aktach. 1926, s.44
25. Wolniewiczówna C., Sen wigilijny. 1926, s.46
26. Żurawska F., Perły Najświętszej Panienki. Obrazek sceniczny w 1-ym akcie. 1927, s.34
27. Kirner A., Zwycięstwo miłości. 1927, s.32
28. Wieczorek P., Dobra córka. Baśń ludowa w 7 obrazach scenicznych. 1927, s.97
29. Le Vielleur, Bolszewik w spódnicy. Krotochwila w jednym akcie. Tł.A.M. 1928, s.36,egz.4.000
30. N.N., Obraz Matki Najświętszej. 1928, s.52
31. JOT [pseud.], Czary w Koziołkowie. 1928, s.32
32. Eminus [pseud.], Dobre wróżki. Baśń inscenizowana w 2 odsłonach. 1930, s.88;2,30 zł; egz.4.000
33. Krośniński J., Po kolędzie. 1930, s.40
34. Wieczorek P., Cudowna noc. Jasełka z legend o Bożym Narodzeniu w pięciu aktach.1930, s.84
35. Sabatowicz M., Inne czasy. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie. 1930, s.19
36. Sabatowicz M., Królowa Tatr. Uscenizowana legenda w 2 odsłonach o św.Kindze.1930, s.35, egz.4.000
37. Oleska F., Wstęga Królowej. Baśń sceniczna w 3-ech odsłonach. 1933, s.36, egz.4.000
38. Glosówna Z., Za wieczną prawdę. Dramat religijny w 5 aktach. 1933, s.44, egz.4.000
39. Irgo, Pierwsza nagroda. 1933, s.19, egz.4.000
40. Fischerówna A., Jak kto może. Utwór sceniczny w jednej odsłonie. 1933, s.24
41. Dolorosa, Ostatnie „Zdrowaś”. 1934, s.24, egz.2.000
42. Glosówna Z., Żółta misjonarka. Sztuka misyjna w 4 aktach. 1935, s.38, egz.2.000
43. Irgo. Przyjaciółka. 1935, s.36, egz.2.000
44. Glosówna Z., Pokusa. Sztuka w 3 aktach. 1936, s.30, egz.2.000
45. Walta J., Walka o dusze. 1937, s.39, egz.2.000
46. Glosówna Z., Święta niewolnica. Sztuka w 5 aktach z czasów pierwszych chrześcijan.1939, s.48, egz.2.000

333. TEATR LUDOWY

Poznań, 1910-1936, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 105043 I

1. Korzeniowski J., Rokiczna. Obraz dramatyczny ze śpiewami i tańcami w 3 aktach.1910, s.38; 0,80 mk
2. Zmartwychwstanie, czyli nieboszczyk z urojenia. Komedia w 2 odsłonach. 1910, s.36;0,75 mk; wyd.2 1922, s.32; 0,60 zł; egz.5.000
3. Czarny i biały murzyn. Komedia w 2 aktach. Przer.z niem. 1910, s.24; 0,75 mk; wyd.21919, s.24, egz.3.000; wyd.3 1920, s.24, egz.3.000; wyd.4 1929, s.24, egz.3.000
4. Chrześcijanki. Obrazek sceniczny dla ludu w 5 odsłonach. Wyd.2 1910, s.62; 0,80 mk
5. Napad bandytów, czyli Tym razem jeszcze uszło mu na sucho. Krotochwila w 1 odsłonie.1910, s.16; 0,60 mk; wyd.2 1919, s.16, egz.2.000; wyd.3 1922, s.16, egz.5.000
6. Fatalna kiełbasa. Krotochwila w 1 odsłonie. Wolny przekład z niem. 1911, s.16; 0,60 mk
7. Brzytwa swatem. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie. 1911, s.24; 0,60 mk; wyd.2 1921,s.24, egz.5.000
8. Omańkowska F., Prządka pod krzyżem. Baśń ludowa w 3 obrazach. 1911, s.38;0,80 mk; wyd.2 1917, s.40, egz.2.000; wyd.3 1920, s.40; wyd.4 1921, s.40,egz.5.000
9. Pogodzeni. Komedia w 1 odsłonie. 1911, s.20
10. Bogusławska M., Kto im łzy powróci? Obrazek sceniczny w 2 aktach. 1912, s.60; 1 mk;wyd.2 1921, s.56, egz.5.000
11. Pan Chciwski, czyli skąpy zawsze dwa razy traci. Komedia w 4 aktach. 1911, s.61;wyd.2 1921, s.64, egz.6.000
12. Bogusławska M., Sclavus saltans. [Tańczący niewolnik]. Obrazek dramatyczny w 1 odsłonie z życia starożytnego Rzymu. 1912, s.34; 0,75 mk; wyd.2 1926, s.40
13. Tłoczyński A., Córki Syjonu. Obraz sceniczny na czas Bożego Narodzenia w 2 odsłonach. Wyd.3 1926, s.32
14. Po dwudziestu latach. Sztuka ludowa w 3 aktach. 1912, s.55; 0,80 mk
15. Bogusławska M., Rozjemca. Obraz dramatyczny w 2 odsłonach z dziejów starożytnej Hellady. 1912, s.28; 0,75 mk
16. Carnot M., Św.B.Wenancjusz. Dramat religijny w 5 aktach z czasów prześladowania
chrześcijan za cesarza Decjusza. 1912, s.104; 1,60 mk; wyd.2 1922, s.116,egz.5.000
17. Tak jej widocznie było sądzone. Komedia ze śpiewami w 4 aktach. 1912, s.61; 1 mk;wyd.2 1927, s.52, egz.3.000
18. Mrozowicka I., Bez ten święty opłatek. Sztuka ludowa w 3 odsłonach. 1912, s.58;1,60 mk; wyd.2 1921, s.42, egz.5.000
19. Korzeniowski J., Dymitr i Maria. Dramat z dawnych czasów w 6 obrazach. 1913,s.138; 1 mk
20. Bolek F., Wesele wiejskie. Sztuka ludowa na tle piosnek ludowych w 4 obrazach z muzyką i śpiewami. 1913, s.62 + 6 nut; 1,20 mk; wyd.2 1922, s.72, egz.5.000
21. Ziemba I., Święty Wojciech. Rzecz w 3 aktach. 1913, s.78; 1,20 mk; wyd.2 1927, s.68,egz.3.000
22. Zaczarowany młyn. Komedia w 3 odsłonach. 1913, s.22; 0,20 mk; wyd.2 1926, s.20
23. Karyłowska N., Dla swoich. Obrazek w 1 akcie. 1913, s.34; 0,80 mk
24. Dwie ofiary. Obraz historyczny w 4 aktach. 1913, s.34
25. Bohater eucharystyczny. Dramat religijny w 3 odsłonach z czasów męczeństwa pierwszych chrześcijan. 1913, s.40; 0,85 mk
26. Do Betlejem. Jasełka w 2 aktach. 1913, s.27
27. Wieczór świętego Mikołaja. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach. 1913, s.10, fen.25
28. Ziemba I., Król a biskup. Tragedia w 4 aktach ze śpiewami. Mel.ułożył J.Maleczek,profesor muzyki i kapelmistrz. 1914, s.87 + 64 nut; 2 mk, 20; wyd.2 1920, s.88 + 64
29. Carnot M., Ogniste węgle. Sztuka w 5 aktach. 1913, s.152; 2 mk, 20; wyd.2 1920, s.152
30. Dominiowa E., Swaty. Sztuka ludowa w 2 aktach ze śpiewami i tańcami. Muz.nap.S.Splowatz. 1914, s.64; 1,80 mk; wyd.2 1920, s.64; wyd.3 1931, s.64, egz.3.000
31. Al.P. [pseud.], Radziwiłł jedzie! Komedyjka w 3 aktach. 1920, s.52; wyd.2 1922,s.40, egz.5.000
32. Al.P. [pseud.], Aktor bez zajęcia. Sceny komiczne w 1 odsłonie. 1920, s.42; wyd.21926, s.36
33. F.O. [Mańkowska F.], Dzieci u żłobka.W Betlejem. Gdy się Chrystus rodzi. Wyd.nowe.1926, s.72; wyd.3 1937, s.72
34. Al.P. [pseud.], Zbiór monologów i deklamacji żartobliwych. 1917, s.28, egz.2.000;Wyd.2 1921, s.28, egz.4 200
35. Germana św., czyli cierpienia i cnoty św.Dziewicy. Obraz sceniczny w 4 odsłonach;Potęga Najświętszej M.Panny. Obraz sceniczny w 3 odsłonach. 1917, s.48,egz.2.000
36. Stablewska I., Na obchody w Towarzystwie św.Wincentego a Paulo. 1917, s.28,egz.2.000; wyd.2 1920, s.28
37. Niemojowska M., Święty Wincenty a Paulo. 1917, s.4, egz.1.000
38. Topór Z. [pseud.], Walek kosynier. Sztuka ludowa w 5 aktach. 1917, s.44, egz.2.000;1,20 mk; wyd.2 1927, s.44, egz.2.000
39. Tuchołkowa S., Dąb św.Wincentego a Paulo. 1917, s.20, egz.2.000; wyd.2 1920, s.20
40. Tricard H., „Bóg nie umiera !”. Dramat w 5 aktach. Tł. K.Radomski. 1918, s.110,egz.2.000; wyd.2 1920, s.128; wyd.3 1930, s.128, egz.3.000
41. Bogusławska M., Sztandar IV-go pułku Legii Nadwiślańskiej. Obraz sceniczny w 1 odsłonie. 1918, s.20, egz.1.000; wyd.2 1925, s.24, egz.3.000
42. Bergel R., O ziemię. Obraz sceniczny w 3 aktach. 1920, s.38, egz.3.000; wyd.2 1929,s.44, egz.3.000
43. Wrzos B., Wojciechowa Żukowa. Obraz sceniczny w 3 odsłonach. 1920, s.38; 0,50 zł;egz.3.000; wyd.2 1929, s.44, egz.3.000
44. Wrzos B., Strażacy. Obrazek ludowy w 4 aktach. 1920, s.48; 0,60 zł; egz.3.000; wyd 21931, s.48, egz.3.000
45. Szalay-Groele W., Jasełka. 1920, s.64; 0,90 zł; egz.5.000; wyd.2 1925, s.64, egz.5.000;wyd.3 1928, s.62, egz.3.000; wyd.4 1936, s.62, egz.2.000
46. Łukaszkiewicz J.A., Jasełka polskie w 4 obrazach. 1920, s.80; 0,90 zł; egz.5.300;wyd.4 1925, s.80; wyd.5 1928 pt.:Historyczne jasełka polskie w 4 obrazach, s.72,egz.3.000
47. Karwatowa A., Złote pantofelki. Obrazek sceniczny w 1 akcie z 3 melodiami kompozycji F.Nowowiejskiego. 1921, s.80; 0,90 zł; egz.5000
48. Tuchołkowa S., Stryjek Franio. Farsa operetkowa w 2 aktach dla drużyn śpiewackich i amatorów. 1921, s.44; 0,70 zł; egz.6.000
49. Wrzos B., Mk Łopian. Komedia w 3 aktach z 10 melodiami. 1921, s.52; 0,90 zł;egz.5.000
50. Rieff H., Jestem rabusiem! Farsa w 1 akcie. 1921, s.28; 0,50 zł; egz.5.000
51. Wrzos B., Pilnuj swego. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach. 1922, s.60; 0,90 zł;egz.5.000
52. Dalecka W., W starym dworze. Obrazek sceniczny z roku 1863 w 1 akcie. 1923, s.48;0,60 zł; egz.5.000
53. Władysławita [pseud.], Pożar w Podlipiu. Współczesna sztuka ludowa ze śpiewami i tańcami w 4 aktach. 1924, s.44; 0,60 zł; egz.5.000; wyd.2 1935, s.44, egz.2.000
54. Wilczyński A., Najnowsze swaty. Komedia w 2 odsłonach. 1925, s.68; 1,10 zł; wyd.21926, s.68, egz.3.000
55. Dalecka W., Pan minister przyjeżdża. Komedia w 2 odsłonach. 1925, s.40; 0,80 zł
56. Gheon H., Pasterka w krainie wilków. Tł.F.Siedlecki. 1926, s.84; 1,60 zł
57. Wrzos B., Przebudzenie. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach. 1926, s.60; 1,20 zł
58. Wrzos B., Zawierucha. Obrazek sceniczny ze śpiewami i tańcami w 3 odsłonach. 1927,s.66; 1,60 zł; egz.3.000
59. J.N. [krypt.], Jasełka.Wyd.2 1927, s.56; 1,20 zł; egz.3.000; wyd.3 1937, s.54
60. Przyjemska H., Siostry. Obrazek sceniczny w 2 aktach ze śpiewami i tańcami. 1928,s.48; 1 zł; egz.3.000
61. Wrzos B., Ucieczka. Obraz sceniczny w 4 odsłonach. 1930, s.68; 2 zł; egz.3.000
62. Calderon de la Barca P., Tajemnica mszy św. Obrazek religijny. Oprac. W.Nowakowski.Muzykę dorobił K.Klein.Wyd.2 1936, s.72, egz.2.000

334. TERPSICHORE. COLLECTION DE DANSES ETC. POUR LE PIANO-FORTE

Poznań, ok.1825, K.A.Simon, 4°

Livr I, s. 7, 8 sgr.
Livr II, s.7, 8 sgr
Livr IV, s.7, 8 sgr
Livr V, s.7, 8 sgr
Livr VI, s.7, 8 sgr                               BU – 293405 III
Livr XII, s.7, 8 sgr

335. TO I OWO KU NAUCE I ROZRYWCE

Poznań, 1892-1893, J.Leitgeber, 16°

BU – 363883 I

Książeczka I. 1892, s.100, il
Książeczka II. 1893, s.101, il.

Ed, t.4, s.391

336. TRAGICY GRECCY

Poznań, 1873-1882, Biblioteka Kórnicka, 8°

BU – 103371 II

1. Ajschylos, Tragedie. Przeł.Z.Węclewski. 1873, s.445; 5 mk
2. Sofokles, Tragedie. Przeł.Z.Węclewski. 1875, s.618; 7, 50 mk
3. Eurypides, Tragedie. Przeł.Z.Węclewski.
Cz.1. 1881, s.444; 6 mk
Cz.2.1882, s.491; 6 mk
Cz.3.1882, s.420; 6 mk

336a. TRÄNKNERS OSTMARKFÜHRER

Jarocin, ok. 1909, Tränkner R., 16°

BU – 270171 I

1. Klesse A, Zerkow, polnische Schweiz und Warthewald. Mit Ansichten und Uebersichtskarte, s.28