Serie W

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

347. W POGONI ZA PRAWDĄ

Poznań, 1907-1915, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 164031 I

1. Gellerani O., Listy do akademika, pożyteczne i dla pań słuchaczek wyższych kursów. Przeł.A.Mohl. 1907, s.261; wyd.2 1909, s.320; wyd.3 1912, s.340
2. Gellerani O., Listy do akademika, pożyteczne i dla pań słuchaczek wyższych kursów.Oprac… Tł.A.Mohl. 1907, s.236; wyd.2 1909, s.328
3. Gellerani O., Listy do akademika, pożyteczne i dla pań słuchaczek wyższych kursów.Tł.A. Mohl. 1908, s.284; wyd.2 1910, s.346; wyd.3 1912, s.328; wyd.3 przej.ipopr. [poprawnie 4] 1915, s.352
4. Gellerani O., Listy do akademika, pożyteczne i dla pań słuchaczek wyższych kursów.1908, s.300; wyd.2 przej.i popr. 1910, s.368; wyd.3 przej.i popr. 1925, s.352
5. Gellerani O., Listy do akademika, pożyteczne i dla pań słuchaczek wyższych kursów. Tł.T.Jeske-Choiński. 1910, s.384; wyd.2 1917, s.376, egz.2.000
6. Glaschröder E., Drogowskaz życia. Przeł.i uzup. Zenon z Maniowy, kapucyn. 1915,s.248

348. W SŁUŻBIE KRÓLEWSKIEGO KAPŁAŃSTWA

Poznań, 1935-1936, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 8°

BU – 142568 II

1. Bertram A., Charyzmaty duszy i pracy kapłańskiej. Przeł.S.Grelewski. 1936, s.336;6,50 zł
2. Woroniecki J., Królewskie kapłaństwo. Studium o powołaniu kapłana katolickiego.Wyd.2 1935, s.152; 3,80 zł
3. Honnay, Praktyczne zasady kierowania duszami. Przewodnik dla spowiedników. Przkł.F. Mirek. 1935, s.236; 5,50 zł

349. WIANO

Poznań, 1932, Chrześcijańska Spółdzielnia Wzajemnych Kredytów, 16°

BU – 160347 I

seria nienumerowana
Instrukcje dla zastępcy. 1932, s.18
Statut. 1932, s.21
Komentarz do Statutu. 1932, s.12

350. WIEDZA ROLNICZA

Poznań, 1939, J.Jachowski, 16°

BU – 170852 I

1. Moczarski Z., Wychów konia remontowego. 1939, s.16; 0,20 zł; egz.1.000
2/3. Moczarski Z., Wychów konia roboczego. 1939, s.36; 0,30 zł
4. Hoser S., Jakie i jak chować prosięta. 1939, s.25; 0,25 zł
5/6. Ralski E., Pastwiska i gospodarka pastwiskowa. 1939, s.32; 0,30 zł
Anons na okładce nr 6 podaje : W przygotowaniu dalsze zeszyty poświęcone rolnictwu, hodowli i przetwórstwu rolniczemu i hodowlanemu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KÓŁ DOŚWIADCZALNYCH W POZNANIU, zob.: KOMUNIKAT

350a. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KÓŁ DOŚWIADCZALNYCH W POZNANIU

Poznań- Warszawa, 1929-1931, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 8°

BU – 133945 II

1. Niklewski B., Wpływ uprawy łubinu na wydajnosć gleby. Warszawa 129, s.13
2. Niklewski B., Wpływ biologicznej sorbcji gleby na produkcję rolnicza. 1929
3.
4. Niklewski B., Wyniki doświadczeń polowych wykonanych w kołach doświadczalnych w Wielkopolsce w l.1927/28. 1929, s.28
5. Niklewski B., Adco. Syntetyczny obornik. 1929, s.6
6. Niklewski B., O ustosunkowaniu się Ministra Kwiatkowskiego do doświadczalnictwa polskiego. Warszawa, 1929, s. 14, nakład 100 egz., s.20
7. Niklewski B., Jak można obniżyć koszta produkcji rolnej. Warszawa 1930
14 Niklewski B., Dmochowski J., Nawożenie ozimin ze szczególnym uwzględnieniem kwestji azotowej w świetle doświadczeń polowych w Wielkopolsce w latach 1926-1930.
15. Niklewski B., O sprawności gleby i o nawozie organicznym. Warszawa 1931, s.8, nakł. 400
16. Niklewski B., Wpływ ciał koloidowych obornika na rozwój korzeni roœlin. Warszawa 1931 s.34
17. Niklewski B., Nawozy organiczne w świetle najnowszych badań. Warszawa 1931, s. 15, nakł. 300
19. Niklewski B., Organizacja rolnictwa w dobie kryzysu. Warszawa 1932, s. 14

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KÓŁ DOŚWIADCZALNYCH W POZNANIU, zob.: KOMUNIKAT

351. WIERSZE POLSKIE

Poznań, 1938, J.Nowicz, 16°

seria nienumerowana
Asnyk A., Wybór erotyków. Wyd.Jan Nowicz. 1938, s.43

BU – 272680 I


W anonsie umieszczonym na końcu tego tomu wydawca informuje, iż zamierza wydać dalszych 26 tomów obejmujących poezję od epoki odrodzenia aż po chwilę obecną.Zgodnie z tą informacją tom poezji Asnyka miał stanowić 18 tom całości. Został wydany jako pierwszy z powodu 100-lecia urodzin poety. Pozostałe tomy prawdopodobnie nigdy się nie ukazały.

352. WSKAZÓWKI PROGRAMOWE

Poznań, 1927, Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze, 8°

BU – 109486 II

1. Ustrój państwa. 1927, s.4
2. Stronnictwa w Polsce. 1927, s.8
3. Gospodarstwo Polski a Reforma Rolna. 1927, s.4

353. WYBÓR DZIEŁ I POWIEŚCI DLA MŁODZIEŻY

Poznań, 1901, W.Tempłowicz, 16°

BU – 401595 I

1.Słupski Z., W obronie świątyni. Powieść historyczna z czasu upadku Jerozolimy.Z ang. przerobił… 1901, s.248, 3 mk

WYCIECZKI PO WIELKOPOLSCE, zob.: BIBLIOTECZKA SOKOLA

354. WYDAWNICTWA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU

Poznań, 1930, Biblioteka Uniwersytecka, 8°

BU – 142136 II

1. Centralny katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotekach Poznańskich. 1930, s.299

355. WYDAWNICTWA CENTRALNEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO W WIELKIM KSIĘSTWIE POZNAŃSKIM

Poznań, 1910-1911, Centralne Towarzystwo Gospodarcze w WKP, 8°

4. Froń J., Hodowla bydła. 1910, s.250    BU – 189200 II
5. 1861-1911. Księga Jubileuszowa wydana w 50-tą rocznicę założenia Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim. 1911, s.331, il.

BU – 146533 II


356. WYDAWNICTWA GŁÓWNEJ KOMISJI OŚWIATOWEJ ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Poznań, 1939, L.Misiak, 8°

BR – II 4784

seria nienumerowana
Lewandowski W., Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 i 1919. Ze słowem wstępnym M.Jabczyńskiego. 1939, s.135

357. WYDAWNICTWA INSTYTUTU ETNOLOGICZNEGO UP

Poznań, 1929-1931, UP, 4°

BU 109996 III BU

 

1. Frankowski E., Sochy, radła, płużyce i pługi w Polsce. 1929, s.22
BR – III 34872
2. Mielczarska W., Starosta weselny w Polsce. 1931, s.28, 2 mapy
BR – III 59438


Zapowiedziano:
Frankowski E., Sztuka ludowa (Próba teorii formy).

358. WYDAWNICTWA KOMITETU DLA BADANIA HISTORII RUCHU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ

Poznań, 1935, n.Komitetu, 8°

BU – 113342 II

Seria A
1. Pamiętnik I Zjazdu Niepodległościowców byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu 14 stycznia 1934 roku. Red.M.Jabczyński. 1935, s.68

359. WYDAWNICTWA KORPORACJI ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH I WYDAWNICZYCH W POZNANIU

Poznań, 1932, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 16°

BU – 135655 I

1. Nauka składacza. 1932, s.71

360. WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO W OSTRZESZOWIE

Ostrzeszów, 1932, 16°

BU – 135714 II

1. Czernik S., Uwagi o wychowaniu obywatelsko-państwowym w zakresie stosunku ucznia do ziemi. 1932, s.20

361. WYDAWNICTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO

Poznań, 1931, J.Jachowski, 8°

BU – 154568 II

1. Wrzosek A., Ćwirko-Godycki M., Macedończycy. Materiały antropologiczne. 1931, s.30,egz.500

362. WYDAWNICTWA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILOZOFICZNEGO

Poznań, 1934, Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne, 8°

BU – 142432 II

1. Ostrowski W., Wyobrażnia ejdetyczna Stanisława Wyspiańskiego. 1934, s.96

WYDAWNICTWA „PROMU” KLUBU POETÓW W POZNANIU, zob: BIBLIOTEKA „PROMU”

363. WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA DLA BADAŃ NAD HISTORIĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919

Poznań, 1931-1933, Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914/1919, 8°

BU – 142179 II; 206068 II

1. Wieliczka Z., Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 1931, s.439, tabl.12, il.; 17 zł
2. Wieliczka Z., Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919. 1932, s.246, il;3,50 zł
3. Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/1919. Pod red.Z.Wieliczki.1933, s.208, il.

364. WYDAWNICTWA ZJEDNOCZENIA MŁODZIEŻY KUPIECKIEJ

Poznań, 1916, Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej, 16°

12(IV).Scheffs M., Wzór bilansu dla banków i spółek pożyczkowych. 1916, s.75

BK – 220116

 

365. WYDAWNICTWA ZWIĄZKU KSIĘGOWYCH W POLSCE

Poznań-Warszawa, 1936-1939, W.Wilak, 8°

seria nienumerowana

Scheffs M., Bilans kupiecki i podatkowy.T.1 Warszawa 1936, s.181; T.2 wartości przedmiotów bilansowych. 1938, s.321
Oznaczanie
       BU – 175104 II
Scheffs M., Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych. Bilans kupiecki i podatkowy, t. 2. 1938, s.317
       BU 175104 I/2
Scheffs M., Księgowość podwójna czy pojedyncza. 1939, s.92
       BU – 188881 II
Scheffs M., Z historii księgowości (Luca Pacioli). 1939, s.335
       BU – 189115 II


365a. WYDAWNICTWA ZWIĄZKU NAUCZYCIELI ABSTYNENTÓW W POZNANIU

Poznań, 1927-1937, Związek Nauczycieli Abstynentów w Poznaniu, 8°

BU 130303 II

1. Ważne zadanie nauczycielstwa polskiego. Brw, ok. 1927, s.32, 0,50 zł
2. Ratujmy młodzież!. Brw ok 1927, s.19, 0,50 zł
3. GroŸna statystyka. 1927, s.24, 0,50 zł
4. Lekcje szkolne o alkoholu., 1927, s.32, 1 zł. nakł. 2000
5. Ulbricht W., Szkoła a zagadnienie alkoholizmu. Ksiażka dla nauczycieli. Spolszczyli Maria i Andrzej Niesiołowscy. 1929, s.144, 4 zł, nakł. 5000
6. Ciemniewski J., Brońmy Ojczyzny! Studjum społeczne. 1930, s.24, nakł. 3000
7. Wzorcowe lekcje o alkoholizmie. 1937 s.24, nakł.1000

366. WYDAWNICTWA ZWIĄZKU ZACHODNIO-POLSKIEGO PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Poznań, 1922-1925, n.Związku, 8°

BU – 116231 II

1. Koźlikowski S., Przemysł cukrowniczy Zachodniej Polski podług stanu z roku 1920/21; Zestawienie produkcji cukru w kampanii 1921/22. 1922, s.63
2. Cukrownictwo polskie wobec zagadnienia zdobycia zdolności konkurencyjnej na rynkach światowych. 1925, s.36

367. WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE KOMISJI HISTORYCZNEJ

Poznań, 1921-1931, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 8°

BU – 207769 II; 207770 II

1. Poniatowski J., Korespondencja z Francją. T.1.1807-1808. 1921, s.210
2. Poniatowski J., Korespondencja z Francją. T.2.1809. 1923, s.352
3. Poniatowski J., Korespondencja z Francją. T.3.1810-1811. 1928, s.353
4. Poniatowski J., Korespondencja z Francją. T.4.1812. 1929, s.330
5. Poniatowski J., Korespondencja z Francją. T.5.1813. 1929, s.461
7. Kaczmarczyk K., Akta radzieckie poznańskie. T.1.1434-1470. 1925, s.456
8. Kaczmarczyk K., Akta radzieckie poznańskie. T.2.1471-1501. 1931, s.455

Seria kontynuowana po 1945 roku.

368. WYDAWNICTWO BIURA SAMORZĄDOWEGO PRZY KOMUNALNYM ZWIĄZKU KREDYTOWYM W POZNANIU

Poznań, 1930, n.Biura, 8°

seria nienumerowana
Gaertner W., Publiczne szkoły dokształcające zawodowe na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej. 1930, s.126

BU – 137244 II

Lenart P., Rachunkowość przedsiębiorstw komunalnych według zasad księgowości podwójnej. Podręcznik praktyczny dla kierowników i księgowych oraz komisyj rewizowych przedsiębiorstw komunalnych. 1932, s. 92

BU- 161112 II

369. WYDAWNICTWO CZASOPISMA „PRAWDA KATOLICKA”

Poznań, 1931, Związek Kapłanów „Unitas”, 8°

BU – 154692 II

1. Grelewski S., Kościół Narodowy w Polsce, jego zasady, organizacja i rozwój. 1931,s.91

370. WYDAWNICTWO IM.DIONIZEGO WEGNERA

Poznań, 1899, Fundusz D.Wegnera, 16°

[1] Matka Królów. Powieść historyczna z czasów Władysława Jagiełły (podług J.I.Kraszewskiego „Matka królów”). 1899, s.130; 0,80 mk
2. Ostatni z Piastów. Powieść historyczna z XIV wieku (oprac.według J.I.Kraszewskiego”Król chłopów”). 1899, s.141

BN – I 1468146


3. Wśród burz i gromów. Powieść historyczna z czasów Władysława Łokietka (podług F.Wężyka „Władysław Łokietek”). 1899, s.156
4. Walka o koronę. Powieść historyczna z 18 wieku. 1899, s.94
5. Pod katowskim toporem. Powieść historyczna z czasów Stefana Batorego (oprac.podług J.I.Kraszewskiego „Banita”). 1899, s.116

BN – I 47809


6. Czasy złote, powieść historyczna z czasów Zygmunta Starego. 1899, s.86
7. Pan Czyrzyłło, powieść historyczna z czasów Zygmunta Augusta (na podstawie J.I.Kraszewskiego „Zygmuntowskie czasy”). 1899, s.108
8. Jadwiga Królowa, powieść historyczna z końca XIV wieku. 1899, s.99; 0,60 mk

371. WYDAWNICTWO INSPEKTORATU SZKOLNEGO MIEJSKIEGO W POZNANIU

Poznań, 1939, Inspektorat Miejski Szkolny w Poznaniu, 8°

BU – 142881 I

Kurpiewski K., Wpływ bezrobocia na pracę w szkole (Wyniki badań ankietowych). 1939,s.179; 2,50 zł

372. WYDAWNICTWO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1934-1939, Książnica Atlas, 8°

BU – 119406 II

8. Krygowski B., Iły warwowe w okolicy Poznania. 1934, s.43
9-11. Winid W., Anglia między 1° a 3° dł.zach.Gr. i 53° a 54° szer.pn. 1934, s.192
12-13. Galon R., Dolina Dolnej Wisły. 1934, s.113
14. Kiełczewska M., Osadnictwo wiejskie Pomorza; Kulesza W., Zarys stosunków fitogeograficznych i fitosocjologicznych nad polskim morzem. 1934, s.63
15. Czekańska M., Zlodzenie Bałtyku. 1935, s.62, tab.IV
16-17. Dylik J., Analiza geograficznego położenia grodziska i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski. 1936, s.88, tab.1
18-19. Smulikowska-Dziewońska J., Zależność nachylenia stoków od budowy geologicznej w Karpatach Skolskich; Kry-gowski B., Przyczynek do znajomości pochylenia drzewna południowo-wschodnim Polesiu; Paczoska Z., Za-marzanie rzek w Polsce;Paulo K., Zjawiska glacjalne i periglacjalne w małej Tatrze. 1937, s.115
20. Błochowski R., Próba stratygrafii utworów dyluwialnych na prawym brzegu Wisły między Toruniem a Modlinem. 1939, s.39

Zeszyty 1-7.pt.:Badania geograficzne nad Polską północno-zachodnią ukazały się w l.1926-31 jako czasopismo. Od z.8 przekształcone w serię wydawniczą.

373. WYDAWNICTWO KATOLICKIEGO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

Poznań, 1934, 1938, „Ostoja”

seria nienumerowana
Buławski M., Dziewczęta i życie. 1938       KBN
Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
1934 s. 14, 1nlb, sygn. 166554 I BU; 166555 I BU

374. WYDAWNICTWO KORPORACJI STUDENTÓW UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO„POMERANIA”

Poznań, 1925-1926, Komisja Wydawnicza „Pomeranii”, 16°

BU – 129139 I

1. Łęgowski S., Znaczenie morza. Z punktu widzenia gospodarczego. 1925, s.16
2. Rudnicki M., Pomorze i Pomorzanie. 1926, s.32
3. Rummel J., Znaczenie ekonomiczne morza dla Polski. 1926, s.27

375. WYDAWNICTWO „KUPCA” W POZNANIU

Poznań, 1910, „Kupiec”

seria nienumerowana

Filipowicz T., Handel w Polsce. 1910       KBN

376. WYDAWNICTWO „LIGI KATOLICKIEJ” W POZNANIU

Poznań, 1922-1932, „Liga Katolicka”, 16

BU – 105458 I

1. Kwiatkowski F., O nierozerwalności węzła małżeńskiego. 1922; 0,40 zł
2. Jeżycki F., Prawda o Adwentystach oraz kilka uwag o czytaniu Pisma Świętego. 1922,s.68; 0,50 zł
3. Baczność katolicy. 1922, s.16; 0,40 zł; egz.3.000
4. Kwiatkowski F., Polski Kościół narodowy. 1923, s.40; 0,50 zł
5. Kwiatkowski F., Spirytyzm czyli obcowanie z duchami. 1923; 0,20 zł
6. Zbrojny M., Projekt ustawy o reformie rolnej a kościół katolicki. 1923, s.12; 0,20 zł
7. W obronie dóbr kościelnych. 1923, s.7; 0,20 zł
8. Zbrojny M., Ile zabrano ziemi Kościołowi w Polsce. 1923; 0,50 zł
9. Konarski S., Katolik wobec zaboru dóbr kościelnych. 1923, s.16; 0,50 zł
10. Cieszyński N., Uniwersytet Lubelski, jego powstanie i rozwój. 1924, s.20; 0,50 zł
11. Kłos J., Kościół Katolicki a posłannictwo narodu. 1924, s.24; 1 zł
12. Kwiatkowski F., Teozofia i antropozofia czyli nauka tajemna o Bogu i człowieku. 1924,s.54
13. Głowiński K., Kwestia rzymska.Wyd.2 uzup. 1925, s.22
14. Kwiatkowski F., Brońmy religii w szkole. 1929, s.30
15. Złoty Wieniec na skronie Piusa XI. Materiał do obchodów papieskich. 1929, s.86
16. Dziesięciolecie rządów Piusa XI. Wykład. 1932, s.20
17. Rolewski, Znaczenie papiestwa jako siły moralnej w życiu ludzkości. 1932, s.16
18. St. G., Dziesięciolecie rządów Piusa XI. Wykład. 1932, s.20

Od t.17 zmiana tytułu na: Wydawnictwo „Archidiecezjalnej Ligii Katolickiej” w Poznaniu.

377. WYDAWNICTWO OGNISKA METODYCZNEGO HISTORII W POZNANIU. Pod red.W.Knapowskiej

Poznań, 1937, Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 8°

BU – 179999 II

seria nienumerowana
Szlakiem wieków. Źródła do nauki dziejów Polski na tle regionalizmu wielkopolskiego. 1937,s.264

378. WYDAWNICTWO POLSKIEGO KOMITETU MLECZARSKIEGO

Poznań, 1922, Polski Komitet Mleczarski, 8°

 

1. Jarochowski Z., I Ogólnopolski zjazd mleczarski w Poznaniu. 1922
KBN


379. WYDAWNICTWO PATRONATU KÓŁEK ROLNICZYCH

Poznań, 1902-1909, 16°

 

2. Gierusz. O pszczelnictwie. 1902, s.24
BU – 181850 I
4(?). Rada sąsiada o chorobach inwentarza. 1903, s.170; 1,70 mk  
5. Tomaszewski W., O chowie świń. 1903, s.15
PTPN – 29657 I


12. Łączkowski, Pożytek z racjonalnego wychowywania bydła rogatego w gospodarstwie.

1904, s.40
PTPN – 29657 I
16. Cztery nauki o sztucznych nawozach. 1905, s.39
PTPN – 29657 I
20. Mroczkiewicz K., O życiu roślin. 1906, s.20
PTPN – 29657 I
25. Kopecki, Dlaczego i jak powinien gospodarz rachować? 1907, s.15
PTPN – 29657 I


28. Jak postępować w kółkach rolniczych ze względu na nowe prawo o stowarzyszeniach.

1908, s.8
PTPN – 29657 I


29. Mieczkowski St., O praktycznych a tanich budowlach dla włościan. 1909, s.15

BK – 121835

 

30. Świniarski W., O kredycie hipotecznym. 1909, s.16
BU – 105214 I


31. Samulski S., Jak się rolnik obchodzić powinien z maszynami? 1909, s.16

PTPN – 20657 I


380. WYDAWNICTWO PRASA CHŁOPSKA

Poznań, 1935, „Chłopskie Życie Gospodarcze”, 8°

BU – 113396 II

Ludzie o nieznanej przeszłości
1. Deczyński K., Opis życia wieśniaka polskiego (Pamiętnik). 1935, s.46, egz. 1.000

381. WYDAWNICTWO RADY SPOŁECZNEJ PRZY PRYMASIE POLSKI

Poznań, 1935-1937, Rada Społeczna przy Prymasie Polski, 8°

BU – 142713 II

Seria 1
1. Ojca św. Piusa XI z boskiej Opatrzności Papieża Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii. 1935, s.156

Seria 2. Zagadnienia ustroju korporacyjnego
1. Piwowarczyk J., Korporacjonizm i jego problematyka. 1936, s.47

Seria 3
1. Turnau S., Ku lepszej przyszłości. Zbiór wykładów społecznych dla młodzieży na podstawie encykliki „Quadragesima Anno”. 1937, s.163

382. WYDAWNICTWO „ROCZNIKÓW NAUK ROLNICZYCH”

Poznań, 1923-1924, „Rocznik Nauk Rolniczych”, 8°

BU – 118294 II

1. Prace słuchaczy Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego pod red. prof.W. Schramma. 1923, s.103
[2]. Borowik J., O przyszłości szprota w Polsce (Le sprat en Pologne). 1924, s.57, tab., rys.

[bez numeru] Chrząszcz T., Oznaczenie skrobi metodą słodową. 1924, s.9M
BN – II 225611


Gigiel Jerzy Antoni, Przyczynek do analizy chemicznej gleb. Działanie kwasu szczawiowego na fosforany gleb. 1924, s.12

383. WYDAWNICTWO „ROTA”

Poznań, 1936-1938, n.autora, 8°

BU – 246345 II

2. Nowowiejski F., Tam w moim kraju. Op.15, nr.5. 1936, s.4
3. Nowowiejski F., Fala. Op.15, nr.1. 1937, s.2
4. Nowowiejski F., O nie mów o mnie… Op.15, nr.2.1937, s.2
6. Nowowiejski F., Do broni ludy, powstańmy wraz.1938

384. WYDAWNICTWO KOŁA ROLNIKÓW UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1921-1922, Koła Rolników UP, 8°

Szuman J., Hodowla królików. 1921, s.72

Cybichowski S., Budownictwo wiejskie. Według wykładu….oprac. August Wojciechowski.1922, s.31, rys. [zmieniony tytuł serii na: Wydawnictwo Sekcji Skryptów Koła Rolników Uniwersytetu Poznańskiego].

385. WYDAWNICTWO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW NASION OLEISTYCH ZACHODNIEJ POLSKI W POZNANIU

Poznań, 1936, n.Stowarzyszenia, 8°

BU – 113422 II

1. Szołkowski S., Uliński G., Uprawa lnu na ziarno. 1936, s.32

386. WYDAWNICTWO „STRAŻY”

Poznań, 1905-1913, Wydział kulturalny „Straży”, 16°

PTPN – 42166 I

1. Mowy wygłoszone na 1-szym walnym wiecu „Straży” w Poznaniu dnia 18-go czerwca 1905. 1905, s.31
2. Wykłady dla Towarzystw. 1: Niemcy a Słowianie. 2: O potrzebie łączności Polaków na obczyźnie. 3: Germanizacja w budownictwie W.Ks.Poznańskiego. 1906, s.48, mapa,egz.10.000
3. Wykłady dla Towarzystw: 1: Tadeusz Kościuszko. 2: Stanisław Staszic. 3: Karol Libelt.1907, s.32, egz.20.000

BR – II 56135


4. Mowy wygłoszone na Wiecu polsko-katolickim w Poznaniu, dnia 17 grudnia 1906. (1907),s.82
8. Czytanek Zeszyt II. Rzepecka Z., Do matek. 1911, s.16
9. Czytanek Zeszyt III. Skąd przyszli nasi praojcowie? Kilka słów o patriotyźmie i wynaradawianiu. Narody się budzą. 1911, s.16
10. Czytanek Zeszyt IV. Niegolewski F., Nasze położenie i nasza obrona. 1912, s.15
12. Czytanek Zeszyt V. Niegolewski F., Miłość Ojczyzny – a praca obywatelska. 1912, s.18
12. Żarnowicz J., O powstaniu w 1863 i 1864 roku na tle uprzednich walk o niepodległość.W piećdziesiątą rocznicę walki za wolność i lud. 1913, s.31

BU – 317510 I


13. Trąmpczyński W., O szkołach ludowych i prywatnym nauczaniu języka polskiego.Mowa… posła do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego, w sejmie pruskim wygłoszona dnia 10-go kwietnia 1913 r. 1913, s.22

BU – 479197 I


14. Korfanty W., Dobrodziejstwo pruskie w oświetleniu historycznym. Mowa posła…wypowiedziana na sejmie pruskim dnia 23-go kwietnia 1913 r. 1913

Kolejność tomów serii podano wg numeracji umieszczonej na kartach tytułowych.Dwukrotnie występuje nr 12. Prawdopodobnie zeszyt 5 czytanek stanowi tom 11 serii.

387. WYDAWNICTWO STRAŻY ŚW.WOJCIECHA

Gniezno, 1882-1903, „Straż Św.Wojciecha”, 16°

PTPN – 21493 II; 9651 II

Seria 1, rok 1 /1882/
Hincza M., Zabawa z Jezusem przez mszę św. 1882, s.32; 0,10 mk            BU – 479760 I
Marcin z Kochem, Wykład ofiary mszy św. Przeł. T.Daszkiewicz. 1882, s.445; 1 mk

Seria 1, rok 2 /1883/
Rossignoli O., Czyściec, albo cuda Boże w św.duszach czyśćcowych. 1883, s.416; 2 mk
Wysocki O., Głosy serdeczne i rozmyślania o Najświętszym Sakramencie. 1883, s.86;0,20 mk

Seria 1, rok 3 /1884/
Opeć B., Żywot Pana Jezusa Chrystusa, Stworzyciela, Zbawiciela rodzaju ludzkiego wgEwangelistów z rozmyślaniem nabożnym Doktorów Pisma św., krótko zebrany, poraz 36 w polskim języku wydany. 1884, s.476; 0,75 mk
Ségur L.G. de, Piekło czy jest, czym jest ? Z fr. przeł. W.Maryański. 1884, s.126; 0,50 mk

Seria 1, rok 4 /1885/
Koszutski H., Żywot Św.Wojciecha biskupa i męczennika podług najlepszych źródeł na nowo opracowany. 1885, s.476; 0,50 mk
Lekarstwo przeciw pijaństwu z różnych autorów zebrane. Wydał ks. Łukowski. 1885, s.32;0,10 mk

Seria 1, rok 5 /1886/
Bellarmin R., Myśli do Boga, czyli wzlatywanie gołębicy do swego odpoczynku. 1887,s.282; 1 mk

Seria 1, rok 6 /1887/
A.D., Książeczka dla chorych mogąca się przydać i zdrowym. 1886, s.126; 0,30 mk Podarek ślubny, czyli rady przed ślubem dla nowożeńców i rady po ślubie dla małżonków z przykładami i modlitwami. 1886, s.208; 0,60 mk

Seria 1, rok 7 /1888/
Bellarmin R., Wzdychanie gołębicy, czyli o dobru łez. 1888, s.300; 1 mk

Seria 2, rok 1 /1889/
[Brezina A.], Historia rzymskokatolickiego Kościoła, dla ludu polskiego i młodzieży.Opowiedziana w 65 życiorysach. 1889. T.1 s.140; T.2 s.191; T.3 s.198; 1,50 mk

Seria 2, rok 2 /1890/
Radziwiłł A.S., Elogium albo sławienie dwunastu cnót bł.Panny Maryi – a teraz po raz pierwszy drukiem ogłoszone. 1890, s.80
Kantecki A., Ojca św.Leona XIII rzymskiego Papieża żywot i czyny aż po rok 1890 krótko zebrane i opisane. 1891, s.74; wyd.2 „aż po rok 1892.Wydanie Jubileuszowe.” 1893,s.120
Ojców naszych wiara święta, czyli prawdy i zasady świętej wiary i moralności katolickiej,jasno wyłożone i przykładami objaśnione. 1890, s.372; 1,50 mk

Seria 2, rok 3 /1891/
Liguori A., Przygotowanie na śmierć, czyli rozmyślania o prawdach wiecznych jako wstęp do życia pobożnego i szczęśliwej śmierci. 1892, s.330; 1 mk
X.W.M. [krypt.], O Opatrzności Boskiej. Złota książeczka ku pociesze wszystkich zasmuconych i cierpiących. Wolny przekł. z fr. kilku dodatkami pomnożony. 1892,s.146; 0,50 mk

Seria 2, rok 4-5 /1892-1893/
Jaroszewicz F., Matka świętych Polska, albo żywoty świętych, błogosławionych,wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek. Z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich zebrane i spisane przez… kapłana zakonu św.o.Franciszka reformata, do druku podana r.p.1767.
Cz.1.1893, s.308; 1 mk
Cz.2.1893, s.296; 1 mk
Cz.3.1894, s.254; 1 mk
Cz.4.1895, s.232; 1 mk

Seria 3, rok 1 /1894/
Piotrowicz J., Eudocja i Pulcherja. Obrazek historyczny z V wieku chrześcijaństwa napisał… 1897, s.224; 1 mk
Berbiguier, Żywot popularny świętego Wincentego a Paulo przez…, tł. W.Maryański. Wyd.21896, s.224; 1 mk

Seria 3, rok 2-3 /1895-1896/
Ćwikliński A., Kalendarz wieczysty czyli Żywoty Świętych na każdy dzień w roku z krótkim obrokiem duchownym i modlitwami wyjętymi z Mszału lub Brewiarza rzymskiego napisał… Wyd.2.
T.1 1898, s.256; 1 mk
T.2 1899, s.262; 1 mk
T.3 1902, s.269; 1 mk
T.4 1902; 1 mk

Seria 3, rok 4 /1897/
Saint-Omer O., Najświętsze serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli rozmyślania na miesiąc Serca Jezusowego, zebrane z pism św.Alfonsa Liguorego przez…Redemptorystę, podług 86-go francuskiego wydania, tł.M.K. Poznań,Ks.Św.Wojciecha 1901, s.192; 1 mk
Schmitt I.P., Wieńce ofiarowane Najświętszej Pannie Marii w miesiącu maju, przez… Przeł.z fr. 1902, s.211; 1 mk

Seria 3, rok 5 /1898/
Saint-Omer O., Najświętsze serce Pana naszego Jezusa Chrystusa czyli Rozmyślania na Pierwszy Piątek każdego miesiąca i Dwanaście rozmyślań na Godzinę świętą zebrane z pism św.Alfonsa Liguori przez… Redemptorystę, podług 86-go francuskiego wydania, tł. M.K. 1903, s.179; 1 mk
Niewidoma. Opowiadanie z dziejów męczeńskiej Irlandii. Przekł. z fr. 1903, s.107

388. WYDAWNICTWO „ŚWITU”

Poznań, 1910, „Świt”

2. Bunge G. von, Sprawa akoholu. Odczyt. Tł. z najnowszego wydania niemieckiego, s.24

BP, t.3, s.441

389. WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH W POZNANIU

Poznań, 1908-1917, TCL, 16°

PTPN – 43715 I

1. Lisiecki A., Jak pracować dla czytelni ludowych. Według ustaw T.C.L. oraz regulaminu

dla komitetów powiatowych podał… 1908, s.64
BR – I 5448


2. Michalski S., O stronie technicznej uruchamiania bibliotek T.C.L. i tegoż uruchamiania

nowym systemie. 1910, s.52, tabl.
BR – I 61156


3. Kolszewicki K., Środki pracy oświatowej, wobec przepisów prawnych. 1912, s.38

BU – 274611 I

4. Ludwiczak A., Teatry amatorskie. Podręcznik dla urządzających przedstawieniaamatorskie. Zestawił… Sekretarz Ge-neralny T.C.L. 1914, s.80
5. Ludwiczak A., Oświata pozaszkolna. Na podstawie statutu Towarzystwa CzytelniLudowych napisał… 1917, s.79
6. Czytanki z dzieł Henryka Sienkiewicza. 1917, s.16

390. WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO W POZNANIU

Poznań, 1913, Nowa Drukarnia Polska, 8°

BK – 120466

1. A.K. [krypt.], Z wycieczek krajoznawczych po Wielkopolsce. Kruszwica-Strzelno.1913, s.16, mapa

391. WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GRAFIKI

Poznań, 1931-1939, Rolnicza Księgarnia i Drukarnia Nakładowa, 8°-16°

BU – 135637 I

1. Brosig A., Płoński M., Nether D.H., Dzieła rytownicze. 1931, s.38
2. Brosig A., Angielskie sztychy 18 wieku. Katalog wystawy. 1931, s.76, egz.300
3. Koehlerówna A., Władysław Motty 1851-1894. Szkic biograficzny. 1931, s.55, egz.500(nakład rodziny)
4. Zawadzki S., Aleksander Orłowski i jego dzieło graficzne [zapowiedziane – nie ukazało się]
5. Swinarski A.M., Współczesna grafika poznańska. 1932, s.45
6. Brosig A., Dzieła graficzne Wyczółkowskiego. Katalog wystawy jubileuszowej zestawił…1932, s.29, egz.300
7. Brosig A., Imagines miraculosae. Przyczynek do historii polskiej grafiki religijnej. 1935,s.72
8. Brosig A., Dzieje sztuki litograficznej w Poznaniu. 1937, s.46, tabl.6, egz.250
9. Zygarłowski F., Marian Jaroczyński. Przyczynek do dziejów sztuki wielkopolskiej. 1938,s.112, tabl.16, egz.250
10. Brosig A., Wielkopolskie drzeworyty ludowe.1938.
11. Brosig A., Polska grafika myśliwska. Katalog wystawy. 1938, s.23, tabl.16
12. Brosig A., Współczesna polska grafika wojskowa. Katalog wystawy. 1939, s.32, tabl.1

392. WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA

Poznań, 1924, n.Towarzystwa, 8°

BU – 206653 II; 130144 II

1. Bederska E., Edward hr.Raczyński i Biblioteka Raczyńskich. 1924, s.43, tabl.3, il.

393. WYDAWNICTWO „TYGODNIKA MLECZARSKIEGO”

Poznań, 1932-1935, Spółdzielnia Wydawnicza Unii Związków Spółdzielczych,

BU – 113336 II

1(?). Antczak J.R., Księgowość w mleczarniach. 1932, s. 114
2. Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r.wydane za porozumieniem z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o dozorze nad mlekiem i jego przetworami. 1933, s.20
3. Okólnik nr 26 Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1933 r.w sprawie instrukcji do rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. o dozorze nad mlekiem i jego przetworami. 1934, s.19
3a. Sander Z., Piana mleka pełnego i odtłuszczonego. 1934, s.21
4. Lipowicz A., Zasady działania i obsługi urządzenia chłodniczego. 1934, s.7
5. Popowski T., Mleko konsumpcyjne w świetle badań nowoczesnych. 1934, s.34
6. Liniewicz R., Gospodarka parowa w mleczarni. 1934, s.42
7. Gaertner W., Prawo przemysłowe a przemysł mleczarski. 1935, s.19
8. Chrząszcz T., Schillak R., Pleśnienie masła. 1935, s.16, egz.100

394. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŻOŁNIERSKIEGO D.O.GEN.POZNAŃ

Poznań, 1920, 16°

seria nienumerowana
Fenrych T., Powstanie Wielkopolskie. 1920, s.22
Kąkolewska Wł., Czytaj żołnierzu o twoim wodzu!, 1920, s.20
Lipiński J., Na posterunku. 1920, s.36
Nekrasa-Jadwiński M., W służbie wojskowej. 1920, s.24
Niedziałkowska-Dobaczewska W., Co to jest ojczyzna?. 1920, s.16
Niemierkiewicz M., Wielkość i bogactwo naszego kraju. Wykład popularny. 1920, s.16       BN – I 838238
Sikorski J., Jak rządzą bolszewicy. 1920, s.30
R.P., Honor żołnierski. 1920, s.15
Siedemnaście pogadanek w skrótach. 1920, s.48

395. WYDAWNICTWO WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA KÓŁEK ROLNICZYCH

Poznań, 1927-1930, „Poradnik Gospodarski”, 8°

BU – 132568 II

1. Praktyczne wykłady rolnicze [1]. 1927, s.109
2. Sprawozdanie WTKR za rok 1927. 1928, s.88
3. Praktyczne wykłady rolnicze [2]. 1928, s.80
4. Krawczyński S., Rolnik a organizacja. 1928, s.39, egz.5.000
5. Organizacja rolnictwa w Wielkopolsce. 1929, s.32
6. Wykłady praktyczne rolnicze [3]. 1929
6a. Sprawozdanie WTKR za rok 1928. 1929, s.70
7. Sprawozdanie WTKR za rok1929. 1930, s.129

396. WYDAWNICTWO WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KÓŁ DOŚWIADCZALNYCH W POZNANIU

Warszawa-Poznań, 1929-1937, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 8°

BU – 133945 II

1. Niklewski B., Wpływ uprawy łubinu na wydajność gleby. Warszawa 1929, s.13
2. Niklewski B., Wpływ biologicznej sorbcji gleby na produkcję roślinną. Warszawa 1929,s.3
4. Niklewski B., Wyniki doświadczeń polowych wykonanych w kołach doświadczalnych w Wielkopolsce w r.1927/28. 1929, s.28
5. Niklewski B., Adco. Syntetyczny obornik. 1929, s.6
6. Niklewski B., O ustosunkowaniu się Ministra Kwiatkowskiego do doświadczalnictwa polskiego. Warszawa 1929, s.14
7. Niklewski B., Jak można obniżyć koszta produkcji rolnej. Warszawa 1930
12. Niklewski B., Przed jesienią 1937 roku. 1937, s.16
14. Niklewski B., Dmochowski J., Nawożenie ozimin ze szczególnym uwzględnieniem kwestii azotowej w świetle do-świadczeń polowych w Wielkopolsce w l.1926-30.Warszawa 1931, s.135
15. Niklewski B., O sprawności gleby i o nawozie organicznym. Warszawa 1931, s.8
16. Niklewski B., Wpływ ciał koloidowych obornika na rozwój korzeni roślin. Warszawa 1931, s.34
17. Niklewski B., Nawozy organiczne w świetle najnowszych badań. Warszawa 1931, s.15
19. Niklewski B., Organizacja rolnictwa w dobie kryzysu. Warszawa 1932, s.14

397. WYDAWNICTWO WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Poznań, 1921-1932, „Poradnik Gospodarski”, 8°

BU – 118760 II

1. Konopiński T., Rozwój i stan obecny bydła czarno-graniastego rasy nizinnej w Wielkopolsce z uwzględnieniem najważniejszych prądów krwi. 1921, s.105, tab.
2. Siemiński S., Klacz stadna, jej exterieur, pochodzenie, właściwości dziedziczne oraz inne problemy hodowlane. 1923, s.200; 6 zł
3. Konopiński T., Studia zootechniczne nad bydłem w Polsce. Z.1-6, 1924-1927.
Z.1. 1924; 3 zł
Z.2/3. 1925, s.230; 12 zł
Z.4/5. 1926, s.272; 8 zł
Z.6. 1927, s.72; 4,50 zł
4. Klecki W., Zasady nauki hodowli gospodarczej zwierząt domowych. 1926, s.204
5. Szuman J., Sprawozdanie z pierwszego Konkursu niesności kur w Polsce. 1925, s.75
6. Świeżawski T., Próba orki ciągówką „Felddonk” i obróbki gleby wielkorolną frezarką ziemną. 1926, s.31
6a. Konopiński T., Rozwój cielesny wielkopolskiego bydła nizinnego do urodzenia do skończenia 2-ego roku. 1928, s.11
7. Kuryłło A., Choroby i szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce w roku 1926. 1927,s.31
8. Kuryłło A., Choroby i szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce w roku 1927. 1928,s.20
8a. Kuryłło A., Choroby i szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce w roku 1928. 1929,s.66
9. Karłowska G., Ziarno łubinu jako pasza. 1928, s.32
9a. Konopiński T., Racjonalny tucz trzody chlewnej. 1932, s.216, egz.2 500
10. Dzierzkowski M., Wyniki prób z systemem Lossowa, przeprowadzone w Leśniewie wr.1926/27. 1928, s.54
11. Zieliński S., Nasiennictwo. 1928, s.24
12. Zieliński Z., Warunki rolniczo-gospodarcze. 1929, s.23
13. Buczkowski E., O lasach włościańskich w byłej Dzielnicy Pruskiej. 1931, s.46
14. Kuryłło A., Zgorzel korzeniowa siewek buraczanych. 1934, s.19
15. Dziedzic F., Wielkopolskie gospodarstwa włościańskie na tle danych rachunkowości r.1928/29. 1932, s.88

398. WYDAWNICTWO „WYZWOLENIA” TOWARZYSTWA ZUPEŁNEJ WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poznań, 1911, n.Towarzystwa, 16°

1. Cejrowski F., „Wyzwolenie”. Towarzystwo zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych. 1911, s.4; 0,02 mk; wyd.2 1911
2. Zdań kilka o napojach alkoholowych. 1911, s.4; 0,02 mk; wyd.2 1911
3. Kufel piwa w świetle prawdy. 1911, s.3; 0,02 mk; wyd.2 1911
4. Nie częstujcie dzieci napojami alkoholowymi. 1911, s.4; 0,02 mk; wyd.2 1911
5. Czym gasić pragnienie w czasie żniw ? 1911, s.4; 0,02 mk; wyd.2 1911
6. Gantkowski P., O sposobach leczenia alkoholików. 1911, s.4; 0,02 mk; wyd.2 1911
7. Gantkowski P., Czy wypada stosować napoje alkoholowe w rozmaitych zachorzeniach?1911

8. Walka z pijaństwem naszym obowiązkiem narodowym. 1911
KBN


399. WYDAWNICTWO ZWIĄZKU NAUCZYCIELI ABSTYNENTÓW W POZNANIU

Poznań, 1925-1937, Związek Nauczycieli Abstynentów, 8°

BU – 130303 II

1. Ważne zadanie nauczycielstwa polskiego. 1925, s.32; 0,50 zł
2. Ratujmy młodzież. 1926, s.19; 0,50 zł
3. Groźna statystyka. 1927, s.24
4. Lekcja szkolna o alkoholu. 1927, s.32
5. Ulbricht W., Szkoła a zagadnienie alkoholizmu. Książka dla nauczycieli. Spolszczyli M.iA.Niesiołowscy. 1929, s.144, egz.5.000
6. Ciemniewski J., Brońmy Ojczyzny! Studium społeczne. 1930, s.24; 0,40 zł; egz.4.000
7. Wzorowe lekcje o alkoholiźmie. 1937, egz.1.000

400. WYDAWNICTWO ZWIĄZKU OBRONY PRZEMYSŁU POLSKIEGO

Poznań, 1926-1933, n.Związku, 16°

BU – 129210 I

1. O potrzebie zgodnego współdziałania pracy z kapitałem. 1926, s.15
2. Czemu w Polsce coraz mniej pracy w przemyśle? 1926, s.13, egz. 750
3. Stanisław Staszic. 1926, s.14
4. Janta-Połczyński W., Gdy trzej królowie szli od Wschodu. 1926, s.7
5. Elementarz dla przyjaciół polskiej wytwórczości. 1926, s.27
6. Karchowski J., Kilka uwag o nauce rzemiosła w szkołach i wyborze zawodu. 1926, s.21
7. Samulski S., Kilka uwag o produkcji rolnej w Polsce. 1928, s.23
8. Krzyżagórska W., Jak podniesiemy nasz dobrobyt? 1928, s.14
10. Reutt-Witkowska Z., Cudze chwalicie, swego nie znacie! 1930, s.10, egz.10.000
12. Samulski S., Popierajmy przemysł krajowy. 1933, s.14
13. Samulski S., Zahamowanie źródła dobrobytu społecznego. 1933, s.15

401. WYDAWNICTWO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PLANTATORÓW BURAKÓW CUKROWYCH PRZY ZJEDNOCZENIU PRODUCENTÓW ROLNYCH

Poznań, 1926-1928, n.Związku, 8°

BU – 130773 II

1. Swinarski T., Opłacalność uprawy buraka cukrowego. 1926, s.16
2. Drzażdżyński T., Obecne położenie polskiego przemysłu cukierniczego i jego horoskopy na przyszłość. 1926, s.16
3. Niklewski B., Stosowanie nawozów pomocniczych pod buraki cukrowe. 1926, s.16
4. Skrzydlewski W., Zasadnicze momenty uprawy buraka cukrowego. 1926, s.14
5. Celichowski K., Czy opłaca się stosowanie nawozów sztucznych pod buraki pomimo wysokich cen nawozów. 1926, s.13, egz.3.000
6. Pańkowski M., O zużytkowaniu odpadków przy przerobie buraka cukrowego jako pasz.1926, s.8
7. Chosłowski J., Co wpływa na rozwój korzenia i kształt buraka cukrowego. 1926, s.24
8. Biedrzycki S., Wpływ najnowszych maszyn i narzędzi rolniczych na uprawę buraka cukrowego; Sprawozdanie z pokazów najnowszych maszyn i narzędzi rolniczych,mających zastosowanie przy uprawie buraka cukrowego. 1926, s.82, il.
9. Świerzawski T., Kołowe pługi motorowe. 1928, s.114, tab.
10. Ruszkowski J., Ważniejsze szkodniki buraka cukrowego w Wielkopolsce oraz sposoby ich zwalczania. 1927, s.23
11. Kuryłło A., Nematody buraczane a przeburaczenie się gleby. 1927, s.16
12. Celichowski K., Chwościk buraczany. 1928, s.20, egz.1.000
13. Celichowski K., Blattfleckenkrankeheit. 1928, s.24

402. WYDAWNICTWO ZWIĄZKU WYTWÓRCÓW JĘCZMIENIA BROWARNEGO ZACHODNIEJ POLSKI W POZNANIU

Poznań, 1932-1935, „Dziennik Poznański”, 8°

BU – 154732 II

1. O produkcji i eksporcie jęczmienia browarnego. 1932, s.28; 1 zł
2. Niklewski B., Dmochowski J., Produkcja jęczmienia w świetle doświadczeń Wielkopolskiego Związku Kół Doświadczalnych z lat 1926-1932. 1933, s.52
4. O działalności Związku Wytwórców Jęczmienia Browarnego. 1935, s.16

403. WYKŁADY O WYCHOWANIU

Poznań, 1902-1903, Zakład Kórnicki (Szkoła domowej pracy w Zakopanem),16°

BU – 915696 I

1. (Wstęp. Cel człowieka). 1902, s.63
2. Wiara. 1902, s.137
3. Przykazanie. 1902, s.162
4. Grzech. 1903, s.147

404. WYKŁADY POPULARNO-NAUKOWE WYDAWANE PRZEZ ST.WEGNERA

Poznań, 1880, N.Kamieński, 8°

PTPN – 41066 II

1. Fröhlich F., Pochód tryumfalny Germanika, obraz historyczny z czasów cesarza rzymskiego przez… Wolny przekład S.W. [krypt.]. 1880, s.24; 0,60 mk
2. Justi F., Lat temu 2400 (Dzień z życia króla Dariusza). Podług… przekł.S.Wegnera. 1880,s.25; 0,60 mk
3. Krochowiecki A., O Legitymizmie praw narodowych napisał… 1880, s.37; 0,70 mk
4. St.W. [krypt.], Pompeii. Historia i opis miasta. Napisał… 1880, s.44; 0,60 mk
5. Rymkewicz J., Lutnia Jana Kochanowskiego po zgonie swego mistrza. Przyczynek literacki do piśmiennictwa Zygmuntowskich czasów, odczytany w gronie Koła Towarzyskiego na dniu 2 lutego 1857 roku przez… 1880, s.22; 0,60 mk
6. Chambrier A.de, Fenicjanie i ich misja cywilizacyjna w starożytnym świecie przez…,przeł. S.Wegner. 1880, s.25; 0,60 mk

405. WYKŁADY POWSZECHNE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1923-1926, Fiszer i Majewski, 16°

BU – 105446 I; 205268 I

1-2. Dobrzycki S., O kolędach. 1923, s.83; 1 zł
3. Szychliński F., Pochodzenie dzisiejszego krajobrazu Polski. 1923, s.84, mapa; 0,50 zł
4. Morcinek S., Wojsko Polskie w dobie powstania roku 1830/31. 1923, s.35; 0,50 zł
5. Zaleski B., Budowa wszechświata. 1923, s.25; 0,50 zł
6. Gałecki A., Budowa materii. 1923, s.32; 0,50 zł
7. Korczyński A., Synteza organiczna w pracowni chemicznej i w przyrodzie. 1923, s.27;0,50 zł
8. Friedberg W., O wulkanach. 1923, s.41; 0,50 zł
9. Tymieniecki K., Cechy moralne narodu jako wynik historii. 1926, s.37; 0,50 zł
10. Gałecki A., Życie materii nieożywionej w pewnych jej stanach. 1926; 0,50 zł
11. Gałecki A., Labolatorium chemiczne dawniej a dzisiaj. 1926, s.44; 0,50 zł
12/13. Klinger W., Obrzędowość ludowa Bożego Narodzenia, jej początek i znaczenie pierwotne. 1926, s.90; 0,50 zł
14. Zaleski B., O Księżycu, srebrnym globie. 1926, s.19; 0,50 zł
15. Freidberg W., Powietrze jako czynnik twórczy ziemi. 1925, s.41; 0,50 zł; egz.2.000
16. Zaleski B., O katastrofach kosmicznych. 1926, s.22; 0,50 zł

406. WYKŁADY POZNAŃSKIE

Poznań, 1916-1917, M.Niemierkiewicz, 16°

BU – 105065 I; 140885 I

1. Wize K.F., Wykłady filozoficzne.I. 1916, s.97
2. Wize K.F., Wykłady filozoficzne.II. 1917, s.95
3. Sobeski M., Giambattisto Vico, twórca filozofii historii; Metafizyka Libelta. 1917, s.99
4. Wize K.F., Wykłady metafizyczne. 1917, s.107

407. WYKŁADY PUBLICZNE POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA KURSÓW OGRODNICZYCH W POZNANIU

Poznań, 1931, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, 8°

BU – 154691 II

1. Makowski Z., Drogi rozwoju sadownictwa w Wielkopolsce. 1931, s.15

408. WYKŁADY TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH W POZNANIU

Poznań, 1912-1915, TCL, 8°

BU – 101711 II nkpl.

1. Rzepecka H., Objaśnienia do przeźroczy pt. Zygmunt Krasiński. 1912, s.26
2. Chrzanowski B., Ustęp z dziejów polskiej jazdy. Historia pułku lekkokonnego polskiego gwardii Napoleona I. 1912, s.25
3. Rzepecka H., Objaśnienia do przeźroczy pt. Ksiądz Piotr Skarga i jego czasy. 1912,s.31
4. Kędzierski C., Objaśnienia do przeźroczy pt. J.I.Kraszewski. 1912, s.18
5. Chrzanowski B., Nad polskim morzem. 1913, s.23
6. Chrzanowski B., Robotnik w sztuce (Szkic popularnego wykładu). 1913, s.12
7. Chrzanowski B., Kruszwica i Lednica. 1913, s.13
8. Cejrowski F., Książe Józef Poniatowski (Objaśnienia do przeźroczy). 1913, s.16
9. Lisiecka Cz., O Powstaniu Listopadowym (Objaśnienia do przeźroczy). 1913, s.16
10. Cejrowski F., Ojciec św.Leon XIII (Objaśnienia do przeźroczy). 1913, s.20
11-12. Cejrowski F., Prześladowanie chrześcijan (Objaśnienia do przeźroczy). Cz.1. Od męczeństwa św.Szczepana do śmierci Nerona. 1914, s.16. Cz.2. Od śmierci Nerona do zwycięstwa Konstantyna Wielkiego. 1914, s.16
13. E.B. [krypt.], Dzieje mieszczaństwa polskiego (Objaśnienia do przeźroczy). 1914, s.16
14. Królowa Niebios. Z legend Mariana Gawalewicza (Objaśnienia do przeźroczy). 1914,s.12
15. Królowa Korony Polskiej (Objaśnienia do przeźroczy). 1914, s.16
16. Dzieje Polski do Bolesława Krzywoustego (Objaśnienia do przeźroczy). 1915, s.12
17. Dzieje Polski od podziału do Kazimierza Wielkiego (Objaśnienia do przeźroczy). 1915,s.12
18. O Kazimierzu Wielkim, Królu chłopków (Objaśnienia do przeźroczy). 1915, s.8
19. Rzym starożytny (Objaśnienia do przeźroczy). 1915, s.12
20. Lisiecka M., Wawel (Objaśnienia do przeźroczy). 1915, s.12

 

Seria 325.Wojtkowski A., Uniwersytet ludowy w Dolkach. 1926
KBN


Seria 326.Pniewski Wł., Wśród Łużyczan (Objaśnienia do przeźroczy). 1924, s.12

BR – II 18922


Nie zdołano jednoznacznie ustalić czy dwie ostatnie pozycje należą do tej serii czy do odrębnego wydawnictwa.

409. WYKŁADY Z ZAKRESU HIGIENY WYGŁOSZONE NA KURSIE DOKSZTAŁCAJĄCYM Z HIGIENY W POZNANIU

Poznań, 1934-1935, 16°

BU – 140501 I

Seria 1. 1934, s.108
Seria 2/3. 1935, s.168, tabl.7
Seria 4. 1935, s.87, il.

409a. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ROLNICZYCH

Poznań, 1934-35 Wydawnictwo Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, 8°

1. Ogólne uwagi o doświadczeniach rolniczych i wartości ich dla rolników –praktyków, 1934
2. Hellwig B., Jak uprawiać i nawozić w Wielkopolsce? 1935, s.13 , BU – 113320 II