Serie Z

 A |B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

410. Z KLINIKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ UP

Poznań, 1939, n.autora, 8°

BU – 1075097 II

seria nienumerowana
Bogajewski Z., Pęknięcie krocza trzeciego stopnia podczas porodu. 1939, s.15

411. Z MĘCZEŃSKICH DZIEJÓW UNII

Poznań, 1888-1895, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana
[Micewicz G.], Niedrukowany dotąd pamiętnik księdza… Z przedmową i objaśnieniami W.Chotkowskiego. 1888, s.95

BU – 337806 I


[Chotkowski W.], Listy unitów wygnanych do Orenburskiej gubernii. 1890, s.105
[Chotkowski W.], Opowiadanie unitki Heleny Filipczak. 1895

412. Z POD ZABORU ROSYJSKIEGO

Poznań, 1892-1896, „Dziennik Poznański”, 16°

BU – 1313892 I

Seria I. 1892, s.130
Seria II. 1892, s.115
Seria III. 1894, s.142
Seria IV. 1895, s.224
Seria V. 1896, s.170

413. Z WYDAWNICTW BIBLIOFILSKICH MARIANA ZIÓŁKOWSKIEGO

Poznań, 1927-1930, M.Ziółkowski, 4°

1. Ziółkowski M., Pięć gretesek współczesnych. Przedsłowie H.Majkowski. 1927
2. Majkowski H., Miasto. Wierszy [sześć], 2 litografie ręcznie kolorowane i układ graficzny M. Ziółkowskiego. 1930, s.n.17, tabl.3, egz.20 sprzedażnych i 15 imiennych

BU – 486414 III


3. Majkowski H., Malarz łąk i tęczy. Rzecz o Franciszku Zygarcie. 1930

414. Z WYDAWNICTW INSTYTUTU MĄKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznań, 1933, Instytut Mąkowskiego, 4°

 

1. Kurczewski T., Więc po co czekać. 1933, s.4
BU – 1551574 III
2. Kurczewski T., Wszędzie moda. 1933, s.4
BU – 742049 III


415. Z ZAKŁADU BAKTERIOLOGII UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Poznań, 1924, Fiszer i Majewski, 8°

seria nienumerowana
Adamski J., Badania nad morfologią i biologią krętka żółtaczki zakaźnej (leptospira icetrohaemorrhagiae) wraz z przyczynkami do kazuistyki choroby Weil’a. 1924, s.25, tabl.3

BU – 130293 II


Adamski J., O krętkach typu Leptospira Icterohaemorrhagiae (krętków choroby Weil’a)w wodzie poznańskiej. 1924, s.19

BU – 169357 II


416. ZA PRAWDĘ

Poznań, 1911-1913, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

1. Nigo. Palić zmarłych czy grzebać? 1911, s.32; 0,20 mk
2. Wingolf [pseud.], Częstochowa najdroższy nasz skarb. 1911, s.32
3. X*, Zabór Rzymu. Burmistrz Natkon. 1911, s.31; 0,20 mk
4. Esten, Więcej odwagi. 1911, s.32
5. Winglof [pseud.], Czemu jestem katolikiem; Kilka słów o moderniźmie. 1912, s.30;0,20 mk
6. Euzebiusz, O wolnomularstwie dla wychodźców polskich. 1912, s.27; 0,20 mk
7. Piotrowicz, Tajemnica spowiedzi. Briccorelli-Verdezi. 1912, s.32; 0,20 mk

8. Staniecki J., Ksiądz Piotr Skarga. 1912, s.32; 0,20 mk
BU – 915327 I
9. Euzebiusz, Za grobem? 1912, s.30; 0,20 mk
BU – 479289 I
10. Wingolf [pseud.], Chrystus Pan Bogiem. 1912, s.30; 0,20 mk  
11. Esten, Hartujmy wolę! 1912, s.32; 0,20 mk
BU – 273703 I

12. Kościół Chrystusowy do Konstantyna Wielkiego. 1913, s.34; 0,20 mk
13. Król A., Masoneria. 1913, s.31; 0,20 mk

417. ZABYTKI SZTUKI RODZIMEJ POLSKI ZACHODNIEJ

Poznań, 1924-1935, Fiszer i Majewski, 2°

BU – 104858 IV

1. Gosienicki W., Województwo Poznańskie. 1924, tabl.10, 320 egz.numerowanych
2. Gosienicki W., Województwo Poznańskie i Pomorskie. 1924, tabl.11, 320 egz.numerowanych
3. Gosienicki W., Województwo Śląskie. 1935, tabl.16, 500 egz.numerowanych
4. Gosienicki W., Dwory i dworki Wielkopolski.Cz.1. 1935, tabl.13, 350 egz. numerowanych

418. ZABYTKI WIELKOPOLSKI

Poznań, 1912-1917, M.Niemierkiewicz, 4°

BU – 588672 III

1. Pajzderski N., Poznań, oprac… 1912, s.n.4, tabl.12
2. Pajzderski N., Epoka romańska. Oprac… 1913, s.10, tabl.20
3. Pajzderski N., Epoki gotyckiej cz.1. 1915, s.15, tabl.16
4. Pajzderski N., Epoki gotyckiej cz.2. 1916, s.15, tabl.16
5. Pajzderski N., Odrodzenie. Wiek XVI. 1917, s.18, tabl.12

419. ZAGADNIENIA CHARYTATYWNE

Poznań, 1925-1927, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

BU – 129160 I

1. Dymek W., Zasady dobroczynności katolickiej. 1925, s.28
2. Kłosowa K., Cel, powstanie i aktualne zagadnienia opieki dworcowej. 1925, s.16
3. Wilczyński St., Opieka społeczna nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą w Wielkopolsce. 1927, s.131
4. Wilczyński St., Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne. 1927, s.24
5. Poznański Okręg „Caritas”. Powstanie, zadania, organizacja. 1926, s.44

420. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE

Poznań, 1934-1939, Księgarnia Świętego Wojciecha, 16°

seria nienumerowana
Kieffer F., Autorytet w wychowaniu domowym i szkolnym. Tł. K.Bobrowska. 1934, s.324;5 zł; egz.2.000
Gillet M.S., Kształtowanie charakteru. Tł. J.Suchodolska. 1936, s.164; 3 zł; egz.2.000
Vaissiére J., Teoria psychoanalityczna Freuda. Studium z psychologii pozytywnej. Tł. M.i Z. Ziembińscy. 1936, s.144; 3,20 zł; egz.1.000

Posadzy L., Poglądy pedagogiczne Adama Mickiewicza. 1938, s.396; 8 zł
BU – 188413 II
Rubczyński W., Problem kształtowania charakteru. 1938, s.136; 2,50 zł
BU – 188016 II
Fassbender M., Królewski kunszt woli. Tł. J.S. 1939, s.212
BU – 189653 II


421. ZAWODOWA BIBLIOTEKA INTROLIGATORSTWA. ZBIÓR DZIEŁEK TRAKTUJĄCYCH SPRAWY INTROLIGATORSTWA I WSZYSTKICH TECHNIK JEGO ZAWODU

Poznań, 1928, 16°

BU – 135679 II

1. Rządkowski J., Przygotowanie książek do oprawy. 1928

422. ZBIÓR DRAMATYCZNY UŁOŻONY I WYDANY DLA TEATRU AMATORÓW W POZNANIU PRZEZ EDWARDA RACZYŃSKIEGO

Poznań, 1841, E.Raczyński, 16°

BU – 110424 I; 268502 I

1. Kropiński L., Ludgarda. Tragedia w pięciu aktach. 1841, s.142
2. Wybicki J., Mędrzec. Komedia w 5 aktach oryginalnie prozą napisana przez… 1841,s.125

423. ZBIÓR DZIEŁ KATOLICKICH

Poznań, 1846-1847, W.Stefański, 8°

 

1. Goffine L., Książka do nauki i nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików. Część pierwsza zamyka naukę o Mszy św., krótki wykład wszystkich niedzielnych Lekcji i Ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienia najważniejszych zwyczajów kościelnych pierwiastkowo ułożona przez… następnie pomnożona i wydana przez Xiędza Franciszka Xaw.Stecka, wreszcie z niem. na jęz. polski dla nauki i wygody prawowiernych katolików przełożona. 1846, s.863
BU – Ty 5970

 

2. Goffine L., Książka do nauki i nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików. Część druga zawierają-ca naukę i nabożeństwo o czci i wzywaniu Świętych Pańskich w ogólności, a w szczególności o Świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wyjaśnienie przypadających Lekcji i Ewangelii i Ceremonii na uroczystości tychże Świętych, włącznie z nauką wiary i moralności stąd wynikających. 1846, s.288. Cz.1-2 złp.14
BU – Ty 5970


3/4. Franciszek św.Salezjusz, Filotea czyli Droga do życia pobożnego. Wyd.2 1847. T.1,s.238, T.2, s.264, złp.4

424. ZBIÓR KSIĄŻEK DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Leszno-Gniezno, 1846, E.Günther, 8°

1. Schmid K., Kwiaty pustyni. Powiastki z życia pierwszych chrześcijan Pustelników.Tł.z niem.przez A.C. 1846, s.86, złp.1,15

E, t.4, s.202

425. ZBIÓR KU UPOWSZECHNIANIU POŻYTECZNYCH WIADOMOŚCI

Poznań, 1855, L.Merzbach,

1. O wynalazku balonów. 1855

426. ZBIÓR KWARTETÓW MANDOLINOWYCH

Poznań, 1937, „Ostoja”, 8°

BU – 113496 II

1. Kwaśnik S., Z wielkopolskiej roli. Suita ludowa. 1937, s.16

2. Kwaśnik S., Z Mazowsza. Suita ludowa. 1937, s.16
BU – 183369 II

3. Kwaśnik S., Od Lublina. Suita ludowa. 1937, s.16, egz.300

427. ZBIÓR NAJCELNIEJSZYCH I NAJRZADSZYCH RYMOTWÓRCÓW POLSKICH WIEKU XVI I XVII PRZEZ JÓZEFA MUCZKOWSKIEGO

Poznań, 1827, J.Muczkowski, 16°

BU – 110505 I; 336242 I

1. Rytmy Mikołaja Sępa. 1827, s.81

428. ZBIÓR NAJNOWSZYCH POWIEŚCI

Poznań, 1839, W.Stefański, 8°

1. Kraszewski J.I., Poeta i świat. 1839, s.260, złp.9

E, t.2, s.482

429. ZBIÓR NAJPOPULARNIEJSZYCH PIOSENEK ŻOŁNIERSKICH

Poznań, 1935, „Tempo”, 4°

seria nienumerowana

Jasiński S.J., Sen żołnierza. 1935
BU – 741691 III; 1551037 III


430. ZBIÓR NOWY STAROŻYTNYCH KLASYKÓW POLSKICH DRUKIEM DOTĄD NIEUPOWSZECHNIONYCH

Poznań, 1840, W.Stefański, 12°

1. Opaliński K., Satyry albo przestrogi do poprawy rządu i obyczajów w Polsce należące, napięć ksiąg rozdzielone przez… podług edycji z r.p. MDCLII. 1840, s.303, złp.5

E, t.3, s.302

431. ZBIÓR PODRĘCZNIKÓW DLA SZKÓŁ PRZEMYSŁOWO DOKSZTAŁCAJĄCYCH I RZEMIEŚLNICZYCH

Poznań, 1924-1925, Księgarnia Świętego Wojciecha, 8°

BU – 105568 I

1. Stiller W., Skowron S., Książkowość gospodarstwa domowego. 1924, s.52
2. Stiller W., Skowron S., Pojedyncza książkowość rzemieślnicza. 1925, s.54

432. ZBIÓR POPULARNYCH WYKŁADÓW DLA PRZEMYSŁOWCÓW POLSKICH,WYDAWANY STARANIEM TEODORA JARNATOWSKIEGO, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO I ROMANA SZYMAŃSKIEGO

Poznań, 1887-1888, Drukarnia Narodowa, 16°

BU – 228971 I

1. B.J., Nauki przyrodowe i przemysłowe. 1887, s.16
2. Gniatczyński J., Węgiel jako źródło bogactwa. 1888, s.24; 0,10 mk

Zapowiedziano:
Szymański R., Przemysł polski w początkach tego wieku.

433. ZBIÓR USTAW POLSKICH

Poznań, 1925-1933, Krajowy Instytut Wydawniczy, 8°

BU – 120295 I nkpl.

1. Doliński A., Polskie prawo wekslowe. 1925, s.478; 5 zł
2. Chorzemski S., Obywatelstwo polskie. 1925, s.431; 6 zł
3. Kierski K., Zbiór ustaw i rozporządzeń o obywatelstwie polskim według traktatów wersalskich. 1925, s.489; 10 zł
4. Ohanowicz A., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej i inne ustawy rolne. Zebrał i oprac…[T.1]. 1926, s.504
5. Ohanowicz A., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej i inne ustawy rolne. T.2 -zapowiedziany
6. Zoll F., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1929
7. Dobiecki A., Śląski R., Polska ustawa przemysłowa z objaśnieniami. 1927, s.484;8,50 zł
8. Polska Ustawa Przemysłowa 2. 1928, s.240; 5,50 zł
8a. Instrukcja techniczna. Dodatek do dzieła Polska Ustawa Przemysłowa Cz.II. 1929, s.86;0,95 zł
9. Frydlewicz F., Jassé A., Polskie ustawy karne dodatkowe. 1927, s.851; 14,65 zł
10. Nikodem J., Ustawa o państwowym podatku przemysłowym. 1927, s.336; 6 zł
11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o izbach przemysłowo-handlowych z dnia 15 lipca 1927. 1927, s.199
12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ważniejsze ustawy polityczne i administracyjne uzupełnione statutem Ligi Na-rodów. Wyd.4. 1928
13. Baumgart J., Przepisy o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. Zebrał i objaśnił…1928, s.349, tabl.2, egz.3.000
14. Kaczkowski J., Polskie prawo o spółkach akcyjnych. Ustawa i komentarz. 1929, s.356
15. Rosenkranz A., Kozioł F., Ustawa o opłatach stemplowych wraz z nowelami i przepisami wykonawczymi. Wyd… 1930, s.435
16. Leżański R.A., Kotowicz-Zgórski A., Ustawa karna skarbowa z dnia 18 marca 1932.1933, s.542

434. ZBIÓR UTWORÓW NA ORKIESTRĘ DĘTĄ

Poznań, 1937-1938, „Ostoja”, 8°

BU – 113495 II

3. Moniuszko St., Marsz rycerski. 1937, s.16
4. Macura W., Na wycieczkę. Marsz. 1937, s.16
5. Iwelski R., „Hej dziś, dziś”. (Trzy oberki). 1937, s.16
6. Iwelski R., Na Wawelu. Cztery krakowiaki. 1937, s.16
7. Iwelski R., Jakem maszerował. Marsz. 1937, s.16
8. Iwelski R., Polska ziemia [i in.]. 1938, s.16, egz.300

435. ZBIÓR WYKŁADÓW I ODCZYTÓW DLA TOWARZYSTW

Poznań, 1927-1938, Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich, 8°

BU – 131941 II

1. Czy robotnik polski powinien w obecnych czasach należeć do towarzystw oświatowych?1927, s.4
2. Kościół krzewicielem oświaty i nauki. 1927, s.4
3. O jubileuszu papieskim w „roku świętym”. 1927, s.4
4. Leon XIII, papież robotników. 1927, s.4
5. Nasze zwyczaje w czasie Godów. 1927, s.4
6. Więcej trzeźwości! 1927, s.4
7. Znaczenie obrzędów wielkanocnych. 1927, s.4
8. Co wiedzieć należy o socjaliźmie? 1927, s.4
9. Czym jest „Rerum Novarum” dla stanu robotniczego? 1927, s.4
10. Święto Bożego Ciała. 1927, s.4
11. Dlaczego nie wolno polskiemu robotnikowi należeć do związków klasowych. 1927, s.4
12. Czy socjalista może być katolikiem? 1927, s.4
13. Co to jest Polski Kościół Narodowy? 1927, s.4
14. Dzieje Stolicy Prymasowej. 1927, s.4
15. Święty Franciszek z Asyżu. 1927, s.4
16. Adwent. 1927, s.4
17. Kilka słów o masonach. 1927, s.4
18. Pius XI. 1927, s.4
19. Kto dał początek socjalizmowi? 1927, s.4
20.Twórcy katolickiego ruchu społecznego. 1927, s.4
21. Robotnik polski w służbie Kościoła. 1927, s.4
22. Robotnik polski w służbie Państwa. 1927, s.4
23. O pracy zarobkowej. 1927, s.4
24. O pośrednictwie pracy. 1927, s.4
25. Chrystus królem naszym. 1927, s.4
26. Oświata a bezrobocie. 1928, s.4
27. Robotnik apostołem. 1928, s.4
28. „Pokój ludziom dobrej woli”. 1928, s.4
29. O wyborach. 1928, s.4
30. O rodzinie. 1928, s.4
31. Państwo i jego zadania. 1928, s.4
32. Akcja Katolicka a stowarzyszenia robotnicze. 1928, s.4, egz.2.000
33. Jak powstaje bogactwo narodów? 1928, s.4
34. Sprawa wyżywienia. 1928, s.4
35. Własność prywatna i jej granice. 1928, s.4
36. Kapitał i praca. 1928, s.4
37. Dzień katolicki. 1928, s.4
38. 10 lat niepodległości. 1928, s.4
39. Co Niepodległa Polska zrobiła dla robotników? 1928, s.4
40. O związkach zawodowych. 1928, s.4
41. Przez trzeźwość do potęgi. 1929, s.4
42. Papież pokoju. 1929, s.4
43. Siły gospodarcze i kulturalne. 1929, s.4
44. Chrześcijaństwo a dobrobyt. 1929, s.4
45. Co to jest bolszewizm? 1929, s.4
46. Kwestia żydowska i jej rozwiązanie. 1929, s.4
47. Sprawa utrzmania pokoju. 1929, s.4
48. Zacność i ochrona pracy ręcznej. . 1929, s.4
49. Błędy socjalizmu (Według śp. ks.arcybiskupa Bilczewskiego). 1929, s.4, egz.1.000
50. Kilka słów o chrześcijańskich zasadach społecznych. 1929, s.4
51. Rok Kościelny. 1929, s.4
52. Papież Pius XI do robotników. 1930, s.4
53. Odezwa Związku Towarzystw Katolickich. 1930, s.10
54. Konstytucja 3 maja. 1930, s.4
56. Piotr Wawrzyniak – Król czynu. 1930, s.4
57. Powstanie listopadowe. 1930, s.4
58. O stosunkach między prawodawcą a robotnikiem w Polsce. 1930, s.4
59. Co to jest Akcja Katolicka. 1931, s.4, egz.1.000
60. Uczcijmy 40 rocznicę ogłoszenia encykliki papieskiej Leona XIII. 1931, s.4
61. Znaczenie encykliki „Rerum Novarum”. 1931, s.4
62. Encyklika „Rerum Novarum” wezwaniem do czynu katolickiego. 1931, s.4
63. Katolickie Towarzystwa Robotnicze w służbie Akcji Katolickiej. 1931, s.4
64. Święty Antoni Padewski. 1931, s.4
74. Co nalezy wiedzieć o Polsce dzisiejszej? Cz.2, s.6, egz.1.000
75. Co nalezy wiedzieć o Polsce dzisiejszej? Cz.3, s.6, egz.1.000
76. Co nalezy wiedzieć o Polsce dzisiejszej? Cz.4, s.8, egz.1.000
77. Kozłowski E., Aktualne zadania dla Katolickich Stowarzyszeń Robotników. 1934, s.10
78. Papież Pius XI o odnowieniu ustroju społecznego. 1934, s.8
86. Człowiek na miarę wielkich czasów – na tronie prymasów Polski. 1936, s.4, egz. 600
87. Żyjemy po śmierci. 1936, s.4
88. Święty Józef wzorem pracownika. 1937, s.4
90. Odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci. 1937, s.4
92. Mamy także obowiązki. 1938, s.4

436. ZESZYTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Pod red.Haliny Jahnkówny

Poznań, 1928-1930, 8°

BU – 124550 II

1. Kurowski S., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnym z dnia 22-go marca 1928 roku. Oprac… 1928, s.83
2. Gluk W., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o policji państwowej z dnia 6-go marca 1928 roku. Oprac… 1928, s.67
3. Szybowski J., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19-go stycznia 1928 roku. Oprac… 1928,s.73
4. Kurowski S., Jahnkówna H., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu karno-administracyjnym z dnia 22-go marca 1928 roku. Opracowali…1928, s.81
5. Jahnkówna H., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu przymusowym w administracji z dnia 22-go marca 1928 roku. Opracowała… 1928,s.102, egz.1.500
6. Gluk W., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach państwa z dnia 23-go grudnia 1927 roku. Oprac… 1928, s.72
7. Gluk W., Przepisy dotyczące wyborów do Rad Miejskich i Sejmików powiatowych na obszarze Województwa Poznańskiego i Pomorskiego. Oprac… 1928, s.112,egz.1.000
8. Orłowski S., Ustawowa opieka nad ubogimi. Szczegółowy wykład ustawodawstwa o wspieraniu ubogich, obowiązującego w województwie poznańskiem, pomorskiem, i górnośląskiej części województwa śląskiego, oraz zbiór ustaw i rozporządzeń,dotyczących opieki społecznej, obowiązujących w innych województwach. Oprac…1930, s.108, egz.1.520
9. Gluk W., Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 19-go kwietnia 1908 roku. Oprac… 1930,s.87, egz.1.520

437. ZWIĄZEK OBRONY KRESÓW ZACHODNICH. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-POLITYCZNY

Poznań, 1923, n.Związku

Drukowane jako rękopis
2. [Bederski A.], Związek Obrony Kresów Zachodnich. Geneza, zadania i praca. 1923, s.15

BP, t.2, s.122